แพทย์หยางลู่ฉวน :เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาแพทย์แผนจีนโบราณที่มีความชำนาญในด้านการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน

แพทย์หยางลู่ฉวน


ทำวิจัยด้วยความมุ่งมั่น การรักษาแพทย์แผนจีนผสมผสานกับแพทย์ปัจจุบัน

แพทย์หยางจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์สาขาแพทย์แผนจีนมณฑลเจียงซีเมื่อปี ค.ศ 1981 หลังจากนั้นท่านทำงานเป็นแพทย์รักษาผู้ป่วยโดยมีความชำนาญในการรักษาเป็นอย่างมาก มีจริยธรรมการแพทย์ที่ดีและมีความพยายามมุ่งมั่นที่จะช่วยผู้ป่วย ตอนที่แพทย์หยางพึ่งจบการศึกษาท่านยังมีประสบการณ์การรักษาค่อนข้างน้อย แต่ด้วยความพยายามเรียนรู้จากแพทย์อาวุโสอย่างตั้งใจ พยายามศึกษาหาความรู้ทางเชิงทฤษฎีแพทย์แผนจีนโบราณ และความรู้ในการรักษาโรค มีการสะสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง จนทำให้แพทย์หยางมีความรู้อย่างลึกซึ้งด้านการแพทย์แผนจีนโบราณ แต่แพทย์หยางยังไม่พอใจกับสิ่งที่เค้าทำ ในขณะทำงานท่านจะพยายามศึกษาความรู้ใหม่ เทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เชี่ยญชาญมากยิ่งขึ้น ในปี ค.ศ 1993-1994 ท่านได้ศึกษาและเรียนเพิ่มเติมที่แผนกการแพทย์แผนจีนโบราณผสมผสานกับการแพทย์ปัจจุบันที่โรงพยาบาลสาขาที่สองของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์สาขาแพทย์แผนจีนมณฑลเจียงซี โดยศึกษาอย่างเป็นระบบสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษาแพทย์แผนจีนโบราณผสมผสานระหว่างการแพทย์ปัจจุบัน จนถึงปัจจุบันนี้ท่านทำงานเป็นแพทย์เป็นเวลา 30 ปี ได้สะสมประสบการณ์อย่างมากมาย ในการรักษาโรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งตับ เป็นต้น ซึ่งได้รับความสำเร็จอย่างมาก

แพทย์หยางใช้การวินิจฉัยทางแพทยศาสตร์ การรักษาที่ผ่านการวิเคราะห์สรุปทางการแพทย์แผนจีนโบราณมาแล้ว รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการผ่าตัดแบบบาดแผลเล็ก เป็นต้น การรักษาด้วยการแพทย์แผนจีนโบราณผสมผสานระหว่างการแพทย์ปัจจุบัน ทำให้ท่านได้รับความสำเร็จในด้านการรักษามะเร็งเป็นอย่างดีและเอาชนะปัญหาเรื่องมะเร็งที่แก้ได้ยากได้ ท่านยังเจียดเวลาเพื่อทำงานวิจัย และได้วิจัยหัวข้อที่เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยแพทย์แผนจีนโบราณ และยังเคยตีพิมพ์บทความหลายเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยแพทย์แผนจีนโบราณ เคยได้รับการเชิญไปเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยและวิชาการ อย่างเช่นสัมมนาการแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการที่เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยแพทย์แผนจีนโบราณผสมผสานแพทย์ปัจจุบันในมณฑลเจียงซี ผลการวิจัยล่าสุดกับผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในประเทศ และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาของสาขาการแพทย์แผนจีนโบราณในการรักษาโรคมะเร็ง

ใส่ใจผู้ป่วย บริการผู้ป่วย

แพทย์หยางช่วยชีวิตผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงกับความเป็นความตายซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก ทุกๆ นาทีในขณะนั้นเป็นสิ่งที่มีค่า ท่านทำหน้าที่เป็นแพทย์มานานหลายสิบปี ได้รักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยมากมาย ไม่ว่าจะเวลาดึกหรืองานเหนื่อยขนาดไหน ท่านก็เต็มใจช่วยเหลือผู้ป่วยทุกๆ คนด้วยความรัก เมื่อผู้ป่วยมีปัญหาสอบถาม ท่านจะตั้งใจตอบคำถามที่ผู้ป่วยสงสัย อย่างละเอียดครบถ้วน ปฏิบัติงานอย่างเอาจริงเอาจัง ทุกครั้งเมื่อผู้ป่วยมีปัญหาหรือความยากลำบาก ท่านก็สามารถช่วยผู้ป่วยคลายปัญหาได้ทุกๆ ครั้งหากผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ท่านก็เต็มใจช่วยเหลือทุกๆ ครั้งเช่นกัน ไม่ว่าจะช่วยผู้ป่วยถอดรองเท้า ใส่เสื้อ ช่วยผู้ป่วยประคองขึ้นหรือลงเตียง จัดแม่บ้านช่วยพาผู้ป่วยไปจ่ายเงินหรือรับยา การมีจิตใจที่เอาใจใส่และช่วยผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอของท่าน ทำให้ท่านได้รับความเชื่อถือและความเคารพจากผู้ป่วย

ยินดีที่จะเสียสละ ให้ความรักอย่างจริงใจ

จากการทำงานและการมีจริยธรรมแพทย์ ทำให้แพทย์หยางเคยรับการแต่งตั้งจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวให้ดำรงตำแหน่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาของสำนักงานสาขาเมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซีย บริการผู้ป่วยที่มาติดต่อสอบถามและช่วยตอบปัญหาที่สงสัย ในแต่ละครั้งท่านจะเป็นผู้สอบถามอาการกับผู้ป่วยเอง ตรวจดูผลการรักษาของผู้ป่วยอย่างละเอียด อาศัยการตรวจจับชีพจรทางแพทย์แผนจีน สอบถามสังเกตอาการอย่างละเอียด เพื่อจัดแผนการรักษาระยะแรกแก่ผู้ป่วย และเพื่อช่วยบรรดาผู้ป่วยให้มีความเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ในระหว่างที่อยู่อินโอนีเซีย แพทย์หยางได้ดำเนินการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งมามากมาย ได้แนะนำสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งที่พบเห็นได้บ่อย วิธีการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็ง เป็นต้น ในช่วงแรกที่มาประเทศอินโดนีเซีย เนื่องด้วยขนบธรรมเนียมและอาหารการกินที่แตกต่างกัน การสื่อสารภาษาค่อนข้างลำบากและความคิดถึงครอบครัว ทำให้ท่านปรับตัวค่อนข้างยาก แต่ด้วยท่านมีจิตใจที่แน่วแน่ มีจิตใจของแพทย์ที่มีความรักไม่สิ้นสุด ทำให้ท่านทำงานอย่างเต็มที่ โดยอาศัยใจรักในงาน ความละเอียดรอบครอบ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบและจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความเอื้ออารีต่อบรรดาผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยทุกๆ คน แพทย์หยางอยู่ไกลจากบ้าน สี่เดือนถึงจะกลับประเทศจีนได้ครั้งหนึ่ง ทุกครั้งที่อยู่คนเดียวท่านจะคิดถึงครอบครัวและรู้สึกผิดต่อครอบครัวอย่างมาก แต่การที่สามารถช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งได้มากยิ่งขึ้น ช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย ช่วยยืดอายุให้ผู้ป่วยได้ ความสำเร็จเหล่านี้ถือเป็นคำปลอบใจอย่างดีให้กับท่านได้ ท่านกล่าวว่า “การรักษาไม่มีพรมแดน ความรักไม่มีพรมแดน นี่เป็นวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัททางการแพทย์ป๋ออ้าย และเป็นจิตวิญญาณของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว เทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยและทัศนคติการรักษาอย่างมีมนุษยธรรมเพื่อช่วยผู้ป่วยทั่วโลก ผมจะเอาชนะอุปสรรค และจะพยายามช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีโอกาสรอดชีวิตมากยิ่งขึ้นต่อไป”


มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน