หัวหน้าเจียง ซี

อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร

หัวหน้าแผนกอายุรกรรม รองผู้อำนวยการแพทย์

เจียง ซี หลินจบจากมหาวิทยาลัย Second Military Medical เมืองเซี่ยงไฮ้ ในปี ค.ศ. 1984 และหลังจากสำเร็จการศึกษา ท่านได้เข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาล People’s liberation army no. 421 เมืองกว่างโจว จนการทั่งในปี 2006 ได้เข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว ท่านทำงานด้านอายุรกรรมมาเป็นเวลากว่า 20 ปี และอุทิศตนให้กับการวิจัยในการรักษาและวินิจฉัยมะเร็งในระยะแรกของระบบทางเดินอาหารมาเป็นเวลานานหลายปี ทำให้สั่งสมประสบการณ์ไว้มากมาย เชี่ยวชาญการรักษาเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหาร เนื้องอกในทางเดินอาหาร ต่อมไร้ท่อ ระบบเลือด และการหายใจ เป็นต้น

เป็นครั้งแรกในประเทศที่มีการใช้เทคโนโลยีการส่องกล้องในการตรวจรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก ทำให้ได้รับรางวัลความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถึง 6 รางวัลด้วยกัน นอกจากนี้ยังได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารทางวิชาการมากกว่า 30 ฉบับ

ในฐานะที่เป็นกรรมการในสมาคมระบบทางเดินอาหารแพทย์แผนจีนและสมาคมการรักษากระเพาะและลำไส้ด้วยแพทย์แผนปัจจุบันและแผนจีน คุณหมอเจียงซีหลินมักจะเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความรู้ที่จัดขึ้นทั้งในและนอกโรงพยาบาล ทั้งยังอาศัยวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาตนเอง เคยตีพิมพ์บทความวิจัยมากกว่า 30 เรื่องลงในนิตยสารการแพทย์ “เภสัชกรรมจีน” และนิตยสาร “การวินิจฉัยผิดพลาดทางการแพทย์” เป็นต้น หนึ่งในนั้นมีบทความเรื่อง “การรักษามะเร็งตับระยะแรกด้วยวิธีการสอดท่อผ่านทางผิวหนัง” ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร “การแพทย์ทหารเรือ” และได้รับรางวัลเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการทหารอันดับที่ 4

ความสุขของผู้ป่วย คือความพึงพอใจที่สุดของผม

ในขณะที่ท่านกำลังทำการวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยอยู่นั้นท่านมักจะพูดคุยกับผู้ป่วยอยู่เสมอ เผชิญหน้ากับข้อสงสัยของพวกเขาและตอบคำถามให้แก่ผู้ป่วยอย่างรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั่วไปไปถึงการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งในผู้ป่วยอาการหนัก ท่านจะไม่ลังเลที่จะพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่านรวมถึงแนะนำการระมัดระวังตัวและการรักษาให้แก่ผู้ป่วย ผู้ป่วยล้วนรักท่านเพราะสัมผัสได้ถึงความมุมานะของท่าน คุณหมอเจียงจะเห็นผู้ป่วยเป็นเหมือนเพื่อน สิ่งนี้เป็นจุดมุ่งหมายของคุณหมอที่ปฏิบัติต่อผู้ป่วย

การให้บริการดูแลทางการแพทย์และการให้ผู้ป่วยต่างชาติและผู้เกษียณอายุสามารถเข้าถึงแพทย์ได้เป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณหมอเจียง ท่านกล่าวว่าทุกครั้งที่เขาเห็นความพอใจและความไว้วางใจผ่านทางสายตาของผู้ป่วย ท่านจะรู้สึกว่าความพยายามที่ได้ทุ่มเทไปมันคุ้มค่าแล้ว

ในชีวิตอาชีพแพทย์ของคุณหมอเจียงไม่ได้มีความสัมพันธ์เพียงแค่หมอกับผู้ป่วย ในทางตรงกันข้าม ในทุกๆวันหยุดของท่าน ผู้ป่วยหลายท่านก็ยังติดต่อเข้ามาเพื่อต้องการให้คุณหมอเจียงกลับมาดูพวกเขา ความสัมพันธ์ที่ผูกพันดังกล่าวนี้ไม่ใช่สิ่งที่แพทย์ทุกคนจะสามารถทำได้ คุณหมอเจียงบอกว่า สิ่งนี้มันอยู่บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีทางการแพทย์และทักษะที่เพียงพอในการสื่อสารกับผู้ป่วยก่อนทำการรักษา

การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารแบบไม่เจ็บปวด ช่วยกำจัดความเจ็บปวดของผู้ป่วย

เทคโนโลยีใหม่ของการวินิจฉัยและการรักษาโดยการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารแบบไม่เจ็บปวดนั้น คือการให้ยาสลบโดยคุณหมอ ให้ผู้ป่วยอยู่ในภาวะหลับแล้วดำเนินการตรวจส่องกล้อง ซึ่งจะไม่ส่งผลไม่ดีใดใดต่อผู้ป่วยในส่วนของยาสลบจะมีผลกระทบต่อตัวผู้ป่วยไม่นานซึ่งหลังจากตรวจเสร็จแล้วทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้ป่วยบางคนกลัวกับการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร ทางคุณหมอเจียงเองจะอธิบายวิธีการให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงวิธีการรักษาอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ป่วยยินดียอมรับการรักษา เมื่อเวลาผ่านไปคุณหมอเจียงก็ค่อยๆ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยและทำให้ผู้ป่วยยอมรับกับเทคโนโลยีการรักษาระบบทางเดินอาหารนี้ ดังนั้นจึงทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากมายเข้ามาตรวจกับทางโรงพยาบาลของเรา วิธีการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารแบบไม่เจ็บปวดของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวนั้น ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากผู้ป่วยมากมาย ทั้งด้านคุณภาพการบริการและผลการรักษา การใช้กล้องตรวจทางเดินอาหารแบบไม่เจ็บปวด ช่วยลดอาการหวาดกลัวของผู้ป่วยจากการส่องกล้องแบบเก่า นอกจากนี้ยังกำจัดความเจ็บปวดของผู้ป่วยในการตรวจ เพิ่มระดับความแม่นยำในผลการรักษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารเป็นอย่างมาก

ให้ความเชื่อมั่น ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

ไม่ว่าเมื่อไหร่ เวลาไหน คุณหมอเจียงยังคงเชื่อมั่นในหลักที่ว่า “แก้ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้” คุณหมอเจียงแนะนำว่าคนที่อายุเกิน 35 ปีทุกคนควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยครั้งหนึ่งเป็นประจำทุกปีและตรวจโดยการส่องกล้องแคปซูล เทคโนโลยีการส่องกล้องแคปซูลเป็นวิธีการที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีน ใช้ตรวจเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เหมาะกับการวินิจฉัยและการรักษาโรคเกี่ยวกับกระเพาะและลำไส้ การตรวจวิธีนี้จะช่วยให้บุคคลที่มีความเสี่ยงได้ทราบผลตั้งแต่เนิ่นๆ และรักษาแต่เนิ่นๆ ลดความเจ็บปวดทรมานจากการเป็นโรค ไม่ว่าจะเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้าย คุณหมอเจียงก็สามารถหาการรักษาที่เหมาะสมได้ ครั้งหนึ่งในการตรวจคนไข้ คุณหมอเจียงพบผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งในหลอดอาหารขั้นสุดท้ายทำให้ไม่สามารถกลืนอาหารได้ ในสภาวะที่ไม่สามารถกินอาหารได้ เขาต้องเผชิญกับความเจ็บปวดที่คนทั่วไปไม่สามารถจินตนาการได้ คุณหมอเจียงจึงใช้การผ่าตัดให้อาหารทางสายผ่านหน้าท้องและใช้วิธีการใส่ท่อขยายหลอดอาหารเข้าช่วย วิธีนี้เปรียบเหมือนกับการใส่หลอดอาหารในกระเพาะอาหาร จากนั้นค่อยส่งอาหารผ่านท่อ ซึงทำให้ร่างกายผู้ป่วยสามารถดูดซับสารอาหารได้มากขึ้น ซึ่งช่วยผู้ป่วยมีโอกาสสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ ตลอดเวลาที่ผ่านมา คุณหมอเจียงเป็นแพทย์ที่พยายามรักษาผู้ป่วยด้วยความสามารถที่มีให้มากที่สุด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการยืดชีวิตผู้ป่วยออกไป


มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน