ประวัติส่วนตัวของเผิงเสี่ยวชื่อ

ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง 1


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและศรัทธาในการแพทย์

หัวหน้าแพทย์เผิงเสี่ยวชื่อ ตอนนี้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆ ของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว จบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยจงซานการแพทย์ และนำเกียรตินิยมที่ได้รับนี้ไปศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดา ในขณะที่ท่านศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดาได้ทำความเข้าใจในเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งที่ทันสมัย ถึงแม้ว่าการศึกษาที่ต่างประเทศจะยากลำบากมาก แต่เพื่อการเรียนรู้รับแนวความคิดใหม่ วิธีการรักษาใหม่ เพิ่มความรู้ให้กว้างมากขึ้น และนำสิ่งต่างๆ ทางการแพทย์ที่ได้มานั้นกลับมาประยุกต์ใช้ในประเทศของตน ต่อสู้เพื่อการแพทย์ตลอดไป

ตั้งแต่ปี 1993 หัวหน้าแพทย์เผิงเสี่ยวชื่อ ได้เป็นสมาชิกในทีมแพทย์รักษาโรคมะเร็ง จนมาถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา19 ปีแล้ว ท่านเป็นแพทย์เนื่องจากแรงผลักดันของคนรอบตัวและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ท่านบอกว่าช่วงเริ่มทำงานเป็นแพทย์ท่านเพียงทำหน้าที่ของแพทย์ที่ดี แต่นับตั้งแต่วันที่ท่านได้เห็นผู้ป่วยโรคมะเร็งหลายคนมีอาการทุกข์ทรมานกับอาการปวด ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ คนที่รักต้องมาแยกจากไปเนื่องด้วยเป็นมะเร็ง ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเห็นการรักษาที่ไม่ประสบความสำเร็จทำให้ผู้ป่วยและญาติหมดความหวัง จากเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ท่านอยากช่วยเหลือพวกเขาและยังสนับสนุนงานวิจัยด้านมะเร็งด้วย นอกจากนี้แล้วท่านได้เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความรู้ในการรักษาโรคมะเร็งต่างๆ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทั้งทางวารสาร หนังสือและเว็บไซต์ ท่านไม่เคยหยุดในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ก็เพื่อรักษาผู้ป่วยให้มากยิ่งขึ้นท่านศึกษาเพิ่มพูนความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ศึกษาวิจัยในการรักษาโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องและนำประสบการณ์ด้านมะเร็งของตนเอง มาตีพิมพ์บทความมากกว่า 20 หัวข้อ ในวารสารวิชาการต่างๆ และในการประชุมทางวิชาการระดับใหญ่หรือการแลกเปลี่ยนความรู้เฉพาะทาง

ไม่หยุดที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ จนทำให้เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ

  จากการทำงานเป็นแพทย์มานานหลายปี ทำให้หัวหน้าแพทย์เผิงเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีระดับสูงในการผ่าตัดแบบบาดแผลเล็ก รวมถึงมีประสบการณ์มากมายในการรักษามะเร็งด้วยคลื่นความถี่สูง การฝังแร่ไอโอดีน การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ เป็นต้น ท่านได้พยายามนำการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบบาดแผลเล็กและการรักษาแบบบูรณาการหลากหลายแขนงวิธีการรักษาใหม่นี้ จากการบริหารของท่านทำให้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวมีความมุ่งมั่นในการศึกษาวิจัย ซึ่งเป็นพื้นฐานในการวิจัยการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง มีการรักษาด้วยการอุดหลอดเลือดเฉพาะจุด การฝังแร่ไอโอดีน การรักษาด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด การใช้ความเย็น พื้นฐานของการรักษาเหล่านี้เป็นระบบ “การรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็ก”

ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง 2

ท่านได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้โรคมะเร็งนานาชาติหลายครั้ง รวมไปถึงการสัมมนามะเร็งระดับโลก ครั้งที่21 การสัมมนาเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบบาดแผลเล็กนานาชาติครั้งที่7 การพุดคุย “CSCO-SOUTH” เรื่องการรักษามะเร็งด้วยการรักษาทางชีวภาพและเจาะจงเซลล์มะเร็งเฉพาะจุด และงานสัมมนาการรักษามะเร็งด้วยการผ่าตัดแบบบาดแผลเล็กที่ประเทศจีน เป็นต้น ในงานประชุมใหญ่เทคโนโลยีการผ่าตัดมะเร็งแบบบาดแผลเล็กนานาชาติครั้งที่ 7 ที่ผ่านมาหัวหน้าแพทย์เผิงได้แสดงการบรรยายเกี่ยวกับ “การผ่าตัดแบบบาดแผลเล็ก การรักษาแบบบูรณาการระหว่างแพทย์แผนจีนและแพทย์ปัจจุบัน” ในรูปแบบการรักษารูปแบบใหม่อย่างดีเยี่ยม โดยวิธีการรักษานี้มีจุดเด่นคือนำข้อดีของแพทย์แผนจีนกับแพทย์ปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน โดยผ่านการรักษาแบบบาดแผลเล็กที่มีความแม่นยำ มีประสิทธิภาพในการทำลายมะเร็ง และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย วิธีการรักษานี้เป็นที่ยอมรับในทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างมาก หลังจากท่านบรรยายจบก็มีเสียงปรบมืออย่างล้นหลาม

ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง 3

 มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านมะเร็งกับผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มแพทย์ประเทศฟิลิปปินส์จำนวน 34 คน ผู้เชี่ยวชาญจากงานสัมมนาป้องกันโรคมะเร็ง ตัวแทนกลุ่มอ้ายหลางข่าจากประเทศอินโดนีเซีย ตัวแทนกลุ่มสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซีย ผู้อำนวยการจากโรงพยาบาลกว่า 30 แห่งและกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางโรคมะเร็ง ผู้บริหารโรงพยาบาลและสื่อมวลชนเข้าร่วมการสัมมนาการรักษามะเร็งด้วยการผ่าตัดแบบบาดแผลเล็กโดยมีหัวหน้าแพทย์เผิงเป็นผู้บรรยายอย่างละเอียดด้วยประสบการณ์ในการทำงานมานานหลายปีและเป็นที่ยอมรับจากวารสารหลัวผาน วารสารจ่าววาโหยว วารสารฟิลิปปินส์สตาร์ วารสารเพื่อสุขภาพ วารสารเฉียนเฟิง และสื่อสัมภาษณ์ต่างๆ ของประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การรักษาโรคมะเร็ง 1


ดูแลเอาใจใส่ทุกๆวัน ให้ความเชื่อมั่นกับผู้ป่วย

หัวหน้าแพทย์เผิงทำงานวิจัยและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งมาเป็นเวลานาน เชี่ยวชาญในการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีต่างๆ เช่น การรักษาด้วยการทำคีโม การรักษาด้วยฮอร์โมนบำบัด การรักษาโดยการเจาะจงเซลล์มะเร็งเฉพาะจุด ท่านมีประสบการณ์มากมายในการรักษาแบบบาดแผลเล็ก เช่น การฉายแสงเลเซอร์ การรักษาด้วยยีนบำบัดเจาะจงเซลล์มะเร็ง การรักษาด้วยเทคโนโลยีนาโน และการรักษาทางชีวภาพ เป็นต้น เป็นผู้นำในการรักษามะเร็งโดยการผ่าตัดแบบบาดแผลเล็กของประเทศจีน และอาศัยประสบการณ์จากการทำงานของท่านสรุปออกมาได้ดังต่อไปนี้ การรักษาโรคมะเร็งครั้งแรกเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบมากในการรักษา ในขณะเดียวกันโรคมะเร็งก็เป็นโรคที่รักษายาก หากใช้การรักษาเพียงชนิดเดียวรักษาผู้ป่วยอาจทำให้การรักษานั้นไม่มีประสิทธิผล การรักษาที่ดีที่สุดคือ การรักษาแบบบูรณาการโดยยึดตามอาการของผู้ป่วยทำให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงและประสบผลสำเร็จ

ในทุกๆ วันหัวหน้าแพทย์เผิงจะตรวจเช็คอาการผู้ป่วยอย่างละเอียด ซักถามอาการในปัจจุบัน การดำเนินชีวิต สภาพจิตใจ การรับประทานอาหาร เป็นต้น การถามสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อทำให้ท่านมีความเข้าใจผู้ป่วยในทุกๆ ด้าน ท่านกล่าวว่า “สำหรับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตผู้ป่วย จะต้องสังเกตอย่างละเอียด การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กๆ น้อยๆ ก็อาจจะสามารถเกิดปัญหาใหญ่ได้ แม้กระทั่งอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ป่วยได้” 30% คือการรักษา แต่ 70% คือการดูแลปฐมพยาบาล ความสำคัญในการรักษาต่อผู้ป่วยนั้นมีแค่30% อีก 70% ที่เหลือคือการดูแลที่ดี ในฐานะแพทย์ท่านจะเอาใจใส่ดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วย การดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วย การรับประทานอาหาร และด้านต่างๆ ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้ทำให้ผู้ป่วยมีความหวังและมั่นใจที่จะเอาชนะต่อโรคมะเร็งได้

การรักษาที่นำมาสู่ความหวัง

Benny เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชาวอินโดนีเซียจากเมืองจาการ์ตา เมื่อเดือนธันวาคมของปี 2010 เขาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในประเทศแล้วพบก้อนมะเร็งบริเวณปอดขนาด 3.6 เซนติเมตร หลังจากนั้นก็มารักษาโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว เนื่องจากมีเพื่อนที่เป็นมะเร็งแนะนำให้มารักษา แต่สิ่งที่น่าตกใจคือเมื่อมาถึงโรงพยาบาลได้ตรวจเช็คอีกครั้งพบว่า ก้อนมะเร็งนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น 4.3 เซนติเมตร Benny วัย 68 ปี เนื่องจากเป็นโรคมะเร็งจึงทำให้ร่างกายอ่อนแอมาก ไม่เหมาะกับการรักษาด้วยการผ่าตัด รวมถึงก่อนหน้านี้ Bennyได้รับการรักษาด้วยคีโมที่ประเทศอินโดนีเซีย ผลกระทบจากยาเคมีทำให้ผมร่วงหมดทั้งหัว หัวหน้าแพทย์เผิงได้ตรวจดูอาการ สภาพร่างกายของ Benny จึงวางแผนการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบบาดแผลเล็กเฉพาะเพื่อ Benny โดยการรักษาด้วยการทำใช้ความเย็น การฝังแร่ ผสมผสานกับการฉายรังสี หลังจากที่รักษาแล้วหลายครั้ง อาการป่วยของ Benny ค่อยๆ ดีขึ้น เขายังประหลาดใจมากที่ผมของเขาเริ่มขึ้นอีกครั้ง เหตุการณ์ในครั้งนั้น

การรักษาโรคมะเร็ง 3

ก้อนมะเร็งของ Benny ค่อยๆ มีขนาดเล็กลง การนอนหลับและการดำเนินชีวิตประจำวันเริ่มดีอีกครั้ง และร่างกายค่อยๆ ฟื้นฟูแข็งแรงขึ้น คิดว่าการรักษาที่ประเทศจีนนั้นสำหรับเขาก็คือปาฏิหาริย์ การที่ได้มารักษาที่นี่สร้างความประทับใจให้เขามาก ก่อนที่ Benny จะกลับประเทศได้เขียนการ์ดขอบคุณแก่หัวหน้าแพทย์เผิงข้อความที่เขียนคือ: Thank you for your patience, love and care. You are a light that shines in the world’s darkness ขอบคุณสำหรับความอดทน ความรักและความดูแลเอาใจใส่ คุณเป็นแสงสว่างในโลกที่มืดมน

การรักษาโรคมะเร็ง 4

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน