ประวัติส่วนตัวหวังหรงหัว

วิธีการทำคีโมเฉพาะจุด

หัวหน้าแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญในศูนย์การถ่ายภาพทางการแพทย์

คุณหมอหวังหรงหัว เกิดที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ท่านเคยทำงานที่โรงพยาบาลระดับสูงสองแห่งในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ปัจจุบันเป็นหัวหน้าแพทย์ในศูนย์การถ่ายภาพทางการแพทย์แบบบาดแผลเล็กและผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์ต้นกำเนิดของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว คุณหมอหวังได้ทำงานด้านการตรวจวินิจฉัยจากภาพถ่ายทางการแพทย์และการฉายรังสี การรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดมา 20 กว่าปี อีกทั้งมีประสบการณ์อย่างมากในด้านการตรวจวินิจฉัยมะเร็งด้วย CT และ MRI ขณะเดียวกันก็มีความรอบรู้ในการรักษาโรคตับแข็งด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด เป็นต้น ทีมงานของคุณหมอหวังเป็นหนึ่งในทีมงานชั้นนำของประเทศที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดผ่านหลอดเลือดแดง ใช้เทคโนโลยีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดผ่านหลอดเลือดแดงนี้มารักษาโรคเบาหวานหรือโรคตับแข็ง เป็นต้น ซึ่งได้รับผลการรักษาที่ดี นำหน้าในระดับสากล นอกจากนี้ คุณหมอหวังยังได้วิจัยเชิงลึกด้านการรักษาโรคมะเร็งโดยการใช้ยานาโนอีกด้วย

มีความรู้เฉพาะทางอย่างถ่องแท้ วิธีการวินิจฉัยและวิจัยจริงจัง

20 กว่าปีที่คุณหมอหวังทำงานด้านการแพทย์ ท่านอาศัยความรู้ทางการแพทย์ที่มากมายมาช่วยรักษาผู้ป่วย คุณหมอหวังยังเคยเป็นกรรมการของคณะกรรมการบริหารทางวิชาการฉายรังสีที่สมาคมการแพทย์จีนสาขาอู่ฮั่น เป็นกรรมการของสมาคมรังสีแพทย์จีน และเป็นคณะกรรมการบริหารการรักษาแบบบาดแผลเล็กของสมาคมต้านมะเร็งแห่งประเทศจีน เป็นกรรมการประจำในคณะกรรมการการรักษาแบบบาดแผลเล็กของสมาคมต้านมะเร็งแห่งมณฑลกวางตุ้ง ประธานการอภิปรายด้านมะเร็งภูมิภาคอาเซียน เป็นกรรมการบรรณาธิการของนิตยสารภาพถ่ายทางการแพทย์สมัยใหม่ เป็นต้น หัวหน้าแพทย์หวังยังเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการด้านภาพถ่ายทางการแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่บ่อยๆ และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีทั้งในประเทศและต่างประเทศ หัวหน้าแพทย์หวังได้ตีพิมพ์รายงานในนิตยสารรังสีแพทย์ ได้แก่ กายวิภาคโอเมนตัมขนาดเล็กในถุงน้ำดีและมูลค่าการประยุกต์ในการวินิจฉัยโดย CT เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รายงานเกี่ยวกับการวิจัยโรควัณโรคชนิดต่างๆ ซึ่งวินิจฉัยผิด และการวิจัยโดย CT เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกบริเวณโพรงขวางคอหอยถูกลุกลาม เป็นต้น และได้รับรางวัลดีเด่นของรายงานวิทยาศาสตร์ในเมืองอู่ฮั่นและรางวัลความสำเร็จทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์ ในปี 2004หัวหน้าแพทย์หวัง ได้ตีพิมพ์รายงานเรื่องมูลค่าการวินิจฉัยโดย CT เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของการเกิดแผลทะลุที่กระเพาะอาหารและอัดแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่ในนิตยสารรังสีแพทย์ ในรายงานนี้แพทย์หวังได้เสนอคำว่า “ ใต้ลิ้นปี่ ” เฉพาะทางคำนี้เป็นครั้งแรก

ทำงานเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งแบบเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด เคยชินกับเทคโนโลยีนาโนมากขึ้นเรื่อยๆ

เนื่องด้วยความก้าวหน้าในการวิจัยและรักษาโรคมะเร็งของมนุษย์ ทำให้วิธีการรักษาโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หัวหน้าแพทย์หวังหรงหัวเลือกทำงานการรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็กด้านรังสีวิทยาโดยเฉพาะ การใช้ความรู้ด้านรังสีวิทยาก่อให้เกิดการรักษาโรคมะเร็งแบบเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดบาดแผลเล็ก รังสีวิทยาคือการผสมผสานระหว่างการวินิจฉัยทางรังสีและการรักษาทางคลีนิคเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งวิชา ซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้ไม่เพียงแค่เป็นการรักษาที่เจ็บปวดน้อย บาดแผลเล็กหรือว่ามีอาการแทรกซ้อนน้อย เป็นต้น แต่ยังมีความปลอดภัย มีผลการรักษาที่เร็ว และหลังจากผ่าตัดร่างกายฟื้นฟูเร็วอีกด้วย เป็นวิถีทางใหม่ๆ ในการวินิจฉัยและการรักษาโรค และด้วยการเรียนรู้ การนำไปใช้และการวิจัยด้านการรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด หัวหน้าแพทย์หวังเข้าใจจุดเด่นและประสิทธิภาพของการใช้ยานาโนในการรักษาโรคมะเร็งมากขึ้น และท่านกับสมาชิกทีมแพทย์เคยผ่าตัดโดยการทำคีโมเฉพาะจุดทางหลอดเลือดแดงและฉีดยาเคมีนาโนเข้าไปตรงก้อนมะเร็งเฉพาะจุด ทำให้ยาเคมีหลังจากที่เข้าสู่ร่างกายแล้วสามารถแยกแยะเซลล์มะเร็งกับเซลล์ปกติได้ แล้วเลือกไปทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรง เทคโนโลยีนี้สามารถเพิ่มความเข้มข้นของยาเคมีในก้อนมะเร็ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา ลดผลข้างเคียงของยาและลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งซ้ำ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเทคโนโลยีหนึ่งในการรักษาโรคมะเร็ง

มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ป่วยและสังเกตการใช้ยาอย่างละเอียดรอบคอบ

หากผู้ป่วยมีปัญหาสอบถามไม่ว่าผู้ป่วยป่วยเป็นโรคอะไรก็ตาม ท่านก็ช่วยตอบบัญหาที่สงสัยอย่างละเอียดและให้คำปรึกษากับผู้ป่วยอย่างไม่รู้สึกเบื่อหน่ายและรำคาญ เพื่อได้รับข้อมูลอาการของผู้ป่วยอย่างละเอียด และกำหนดแนวทางการรักษาที่น่าเชื่อถือ หัวหน้าแพทย์หวังพูดว่า เวลาสื่อสารกับผู้ป่วย ข้อที่หนึ่งคือต้องมีความอดทนเพียงพอ และแก้ปัญหาความกังวลต่างๆ ของผู้ป่วยได้อย่างละเอียด โดยใช้ความรู้วิทยาศาสตร์เฉพาะทางและความรู้ด้านการแพทย์ รวมถึงมีจรรยาบรรณแพทย์ที่ดีเพื่อให้ผู้ป่วยเชื่อมั่น ต้องตอบข้อสงสัยต่างๆ ที่เกิดระหว่างการรักษาของผู้ป่วยอย่างถูกต้องและมีเหตุผล ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและยกเหตุผลง่ายๆ ทำให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงความจำเป็นในการรักษา สิ่งที่สำคัญก็คือ ใช้ทัศนคติที่เป็นมืออาชีพและการดูแลเอาใจใส่กับผู้ป่วยทุกคน ตรวจดูร่างกายและสภาพจิตใจของผู้ป่วยอย่างละเอียด หรือถ้าหากพบอาการผิดปกติก็ต้องให้ยาทันที รวมไปถึงให้ยาป้องกันก่อนและเตรียมพร้อมกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในทุกเวลาอีกด้วย หัวหน้าแพทย์หวังคิดว่า ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยควรมีการสื่อสารอย่างเพียงพอจึงจะสามารถส่งเสริมให้กระบวนการรักษามีประสิทธิภาพและยกระดับผลการรักษาให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับทิศทางการพัฒนาของการรักษาโรคมะเร็งในอนาคตนั้นหัวหน้าแพทย์หวังเห็นว่า การรักษาโรคมะเร็งต้องใช้ความรู้ด้านการแพทย์แขนงต่างๆ ผสมผสานกัน รวบรวมเทคโนโลยีการรักษาต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันและใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลรักษาแบบ 1+1>2 อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้เป็นบททดสอบความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญของแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ ทั้งก่อนการรักษา ระหว่างการรักษาหรือหลังการรักษา แพทย์ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถรักษาแบบบูรณาการได้อย่างแม่นยำและมีการดูแลอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา


มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน