ประวัติส่วนตัวของซุนจุน

ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง

รองหัวหน้าแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญศูนย์รวมการรักษามะเร็งแพทย์แผนจีนและศูนย์รวมการบูรณาการระหว่างแพทย์แผนจีนและแพทย์ปัจจุบัน

ยึดหยัดต่อไป ไม่เคยยอมแพ้

เมื่อปี 1996 หลังจากที่คุณหมอซุนจุนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแพทย์จีนโบราณเห่อหนาน ก็ได้ทำงานเป็นแพทย์รักษาผู้ป่วย จนมาถึงปัจจุบันนี้ระยะเวลานานกว่า 16 ปี ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าแพทย์ของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว ท่านในขณะที่ทำงานก็พบเจออุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เริ่มทำงาน เนื่องจากผลการรักษาไม่ประสบผลสำเร็จ ไม่สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดของผู้ป่วย จนเกิดความสงสัยในการทำงานของตนเองแต่ด้วยใจรักที่จะรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง คุณหมอซุนจุนยืนหยัดในความเชื่อมั่นตัวเองอีกครั้ง ไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเอง ลดปัญหาความผิดพลาดในการรักษา ดังนั้นส่งผลให้ท่านรักษาผู้ป่วยประสบผลสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อท่านได้มองดูผู้ป่วยที่ท่านรักษามีอาการป่วยทุเลาลง ญาติผู้ป่วยเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มบนใบหน้า ก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ตนเองไม่ได้ละทิ้งความพยายามในตอนนั้น

ในเวลาว่างคุณหมอซุนมักจะอ่านหนังสือหรือบทความเกี่ยวกับโรคมะเร็งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของตนเอง เพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้จริงในการทำงาน ท่านไม่เคยหยุดที่จะสะสมประสบการณ์ และนำความรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นเขียนเรียบเรียงสรุปเป็นรายงานวิจัยสิบกว่าเรื่อง คุณหมอซุนได้เข้าร่วมสมาคมการต่อต้านโรคมะเร็งและสมาคมการแพทย์แผนจีนโบราณรักษาโรคมะเร็ง จากการเข้าร่วมสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ แลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ จนทำให้ท่านค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองจนมีความชำนาญมากขึ้น

เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย เลือกรักษาแบบบูรณาการระหว่างแพทย์จีนและแพทย์ปัจจุบัน

คุณหมอซุนจุนมีประสบการณ์ความชำนาญในการรักษามะเร็งด้วยวิธีการแพทย์แบบบูรณาการระหว่างแพทย์จีนและแพทย์ปัจจุบันและการรักษาแบบหลากหลายแขนง ท่านกล่าวว่า: “การรักษาแบบผสมผสานระหว่างแพทย์จันและแพทย์ปัจจุบันนั้นเป็นส่วนประกอบสำคัญในการรักษาแบบบูรณาการ ข้อดีของวิธีนี้คือสามารถสร้างความสมดุลให้กับร่างกาย ต่อต้านมะเร็ง เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายและทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้ หากนำการรักษาแบบผสมผสานแพทย์จีนและแพทย์ปัจจุบันมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีผ่าตัดแบบบาดแผลเล็ก ก็จะส่งผลดีทำให้ลดปัญหาผลข้างเคียงในการทำคีโมและการฉายแสง ยืดอายุของผู้ป่วยรวมถึงทำให้การรักษามะเร็งนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” ในปัจจุบันนี้การรักษาแบบบูรณาการที่รวบรวมความรู้จากหลายแขนงเป็นกระบวนการรักษาโรคมะเร็งที่มีความสำคัญมาก เพราะการรักษาเพียงวิธีเดียวมักจะมีข้อจำกัดอยู่เสมอ เพียงยึดอาการและสุขภาพของผู้ป่วยในการวางแผนการรักษาแบบบูรณาการนี้ ร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งได้ในทุกๆ ด้าน

ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกคน อันดับแรกคุณหมอซุนจะวิเคราะห์ว่าแผนการรักษาไหนสามารถทำให้ผลการรักษาผู้ป่วยประสบผลสำเร็จมากที่สุด ทำอย่างไรถึงจะหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงจากการรักษาได้ ทำอย่างไรให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคุณหมอซุนจะวิเคราะห์ในปัญหาทุกๆ ด้านของการรักษาเพื่อรักษาผู้ป่วยให้ประสบความสำเร็จ ทุกอย่างจะเริ่มต้นจากประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับ ท่านจะซักถามประวัติผู้ป่วยทุกคนอย่างละเอียด มีความตั้งใจในการตรวจและรักษาผู้ป่วย ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์อาการและวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสม ในการทำงานแต่ละวันคุณหมอซุนให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งรวมไปถึงสภาพจิตใจผู้ป่วย และเรื่องเล็กๆ ในชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ท่านกล่าวพร้อมรอยยิ้มว่า “สภาพจิตใจของผู้ป่วยมีผลกับผลของการรักษา การให้ความรักและความเอาใจใส่เป็นสิ่งที่แพทย์ทุกคนควรกระทำ”

ยิ้มได้อย่างสุขใจ ท่องเที่ยวทั้งครอบครัว

คุณหมอซุนมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีด้านการแพทย์ มีความตั้งใจและเอาใจใส่ผู้ป่วย จึงทำให้บรรดาผู้ป่วยมีความมั่นใจและไว้วางใจในการรักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมคุณหวังโยวหัว ชาวอินโดนีเซีย ปัจจุบันมีอายุ 65 ปี เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี2011 คุณหวังได้มาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพบว่ามีก้อนเนื้อที่เต้านมด้านขวา โดยปกติผู้ป่วยได้ตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำทุกปี ดังนั้นเมื่อตรวจพบว่าเป็นมะเร็งจึงเป็นที่ตกใจอย่างมากสำหรับผู้ป่วยเองและคนในครอบครัวหลังจากการปรึกษา คุณหวังก็ตัดสินใจรักษาตัวที่โรงพยาบาล แต่ทุกๆ คืนกลับมีอาการนอนไม่หลับ เนื่องจากความกลัวในโรคมะเร็ง กลัวในการรักษา กลัวว่าจะต้องเสียชีวิต จึงทำให้มีความทุกข์ทรมานมาก ร่างกายที่แข็งแรงจึงค่อยๆ ทรุดโทรมและผอมลงเรื่อยๆ


โรคมะเร็ง

คุณหมอซุนได้ทำการวิจัยอาการโรคก่อนหน้านี้ของคุณหวังโยวหัวอย่างละเอียด ซักถามอาการของคุณหวังอย่างละเอียดถี่ถ้วน ผ่านการวินิจฉัยโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวนหลายครั้งจึงจะได้แผนการรักษาที่เหมาะสม คุณหมอซุนเห็นความกลัวและความกังวลของคุณหวังในสายตาตลอด ดังนั้นทุกๆ วันที่ตรวจเช็คอาการผู้ป่วยท่านมักจะปลอบใจและพูดเสมอว่าโรคมะเร็งไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้น และยังอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงอาการของโรค วิธีการรักษาและผลการรักษา พร้อมกับให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย และด้วยความเอาใจใส่เหล่านี้คุณหวังจึงมีกำลังใจและความมั่นใจกลับมาอีกครั้งและคิดว่าสามารถเอาชนะกับโรคมะเร็งได้ คุณหมอซุนนำทีมผู้เชี่ยวชาญทำการรักษาคุณหวังโยวหัวด้วยการทำคีโมเฉพาะจุดจำนวนสี่ครั้ง และให้ผู้ป่วยทานยาจีนเพื่อปรับสภาพร่างกาย สภาพร่างกายของคุณหวังดีขึ้นเรื่อยๆ เธอได้ไปท่องเที่ยวกับญาติอย่างมีความสุข ก่อนที่จะไปท่องเที่ยวนั้นคุณหวังได้พาญาติของเธอไปพบคุณหมอซุน เพื่อแนะนำคุณหมอซุนกับญาติว่าเป็นแพทย์ที่รักษา ให้กำลังใจและดูแลเธอเป็นอย่างดีอยู่เสมอ

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน