เฉินปิง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่แพทย์และพยาบาล


โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว

รองประธานโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว รองหัวหน้าแพทย์ 

เพิ่มศักยภาพให้มากยิ่งขึ้น ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง

คุณหมอเฉินปิงมีความรับผิดชอบในการทำงานอยู่ตลอดเวลา หมั่นศึกษาค้นคว้าจากนิตยสารเฉพาะทางอยู่เสมอ อีกทั้งคอยที่จะเรียนรู้จากวารสารทางการแพทย์ด้วยความกระตือรือร้น ดูดซับความรู้ทางการแพทย์ที่ทันสมัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำความรู้ในทฤษฎีไปปฏิบัติใช้จริงในการดูแลผู้ป่วย คุณหมอเฉินปิงมักได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการในเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงร่วมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความรู้ ท่านมีความตั้งใจศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่และวิธีการใหม่ๆ ซึ่งคุณหมอเฉินปิงยังเคยตีพิมพ์บทความทางวิชาการ 30 กว่าเรื่องแล้วอีกด้วย

ประสบการณ์ชีวิตของคุณหมอเฉินปิงนั้นแท้จริงแล้วแสนจะเรียบง่าย ด้วยจรรยาบรรณของแพทย์อันสูงส่งและความรู้ในเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ชำนาญ ทำให้จากที่คุณหมอเป็นแพทย์ธรรมดา ก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส และจากหัวหน้าแผนกได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ท่านเพียรพยายามมาทีละก้าวทีละก้าว ตั้งแต่วันแรกของการทำงานที่โรงพยาบาล ท่านก็ได้ทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจในอาชีพแพทย์ ใช้ชีวิตให้มีคุณค่าโดยยึดหลักความเรียบง่าย เวลาหลายสิบปีของท่านผ่านไปราวกับเพียงวันเดียว ท่านอุทิศตัวเองเพื่อทำหน้าที่แพทย์มาโดยตลอด ทุกๆ ขั้นตอนที่ท่านเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ท่านจะทำตามจรรยาบรรณแพทย์ และเพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น คุณหมอจึงทุ่มเทความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่และเวลาของตัวเองให้กับงานอย่างเต็มที่ ในหนึ่งปีไม่รู้ว่ามีกลางคืนกี่วัน แต่ในขณะที่ทุกคนกำลังหลับฝันหวานในห้องนอนนั้น ท่านกลับยังคงอยู่ในห้องฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วย ไม่รู้ว่ามีกี่วันหยุด แต่ขณะที่ทุกคนกำลังเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขกับครอบครัว ท่านก็ยังคงช่วยเหลือผู้ป่วย ทั้งลำบากทั้งเหนื่อยแต่ท่านก็ไม่เคยบ่นและไม่เคยเสียดาย ในฐานะที่เป็นคุณหมอจะมีอะไรสำคัญไปกว่าการมีสุขภาพที่แข็งแรงของผู้ป่วยอีกเล่า คุณหมอเฉินปิงใช้หัวใจที่คิดแบบนี้ทุ่มเทมุ่งมั่นให้กับงานมาโดยตลอด คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ สะสมประสบการณ์การรักษาอย่างเต็มเปี่ยม เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้กลับมามีชีวิตที่แข็งแรงดังเดิม

ฝึกสอนแพทย์รุ่นใหม่อย่างจริงจัง

ตั้งแต่ปี 1997 คุณหมอเฉินปิงก็ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้า เป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับผิดชอบดูแลงานบริหารของแต่ละแผนกในโรงพยาบาล เช่น การทำงานของแผนกแพทย์ แผนกพยาบาล แผนกดูแลเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น ท่านต้องรับผิดชอบอย่างมากมาย แต่ท่านก็ไม่เคยท้อถอย สำหรับการดูแลคุณภาพการบริการทางการแพทย์อย่างเข้มงวด ท่านมักจะไปที่ตึกผู้ป่วย เพื่อทำความเข้าใจ วินิจฉัยการรักษา ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการป่วยที่รุนแรงและยากต่อการรักษา คุณหมอเฉินปิงได้ทำงานด้วยใจ ท่านพัฒนาแผนการสอนรักษาผู้ป่วยและแผนการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อช่วยให้แพทย์หนุ่มสาวที่มาทำงานใหม่มีความสามารถและเข้าใจมากขึ้น ท่านไม่เพียงแต่มุ่งเน้นทางทฤษฎีความรู้ถ่ายทอดแก่แพทย์และพยาบาล แต่ยังให้ความสำคัญมากในการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในการรักษา ดังนั้น ทุกครั้งที่เดินตามตึกต่างๆ เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วย เมื่อมีการประชุมวินิจฉัยโรค เมื่อปรึกษาเรื่องผ่าตัด ปรึกษาเกี่ยวกับอาการโรคที่ค่อนข้างยาก ท่านจะไม่พลาดโอกาส รวบรวมกรณีต่างๆ ของผู้ป่วยแล้วมาอธิบายให้บุคลากรทางการแพทย์ฟังพร้อมทั้งสาธิตให้ดู คุณหมอเฉินปิงเห็นว่า การเรียนทางการแพทย์นั้นเป็นวิชาที่สั่งสมประสบการณ์วิชาหนึ่ง ท่านหวังว่าประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยที่ตนเองได้สะสมมาสามารถถ่ายทอดให้แพทย์ใหม่ทั้งหมด เพียงแค่พวกเขาสามารถนำความรู้ทางการแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ไปประยุกต์ใช้ จึงจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยและบริการผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น พยายามอย่างที่สุดเพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยาวนานขึ้นและบรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วย ภายใต้การบริหารของคุณหมอเฉินปิง ทำให้ทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวมีความกระตือรือร้นและมีความคิดสร้างสรรค์ กลายเป็นทีมงานที่เต็มไปด้วยแรงกำลังและร่วมใจกันในการทำงาน ในการจัดการปัญหาที่ต้องเผชิญกับอารมณ์ที่แปรปรวนของญาติผู้ป่วย ท่านไม่เคยบ่น ท่านพยายามอธิบายอย่างมีเหตุผล คุณหมอเฉินปิงเป็นผู้มีจิตใจที่มีเมตตา ได้รับการยกย่องและไว้วางใจจากผู้ป่วยจำนวนมาก และเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับแพทย์และพยาบาลทุกคน

ถึงแม้ว่าคุณหมอเฉินปิงจะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการของโรงพยาบาล แต่ทุกวันนี้ท่านก็ทำหน้าที่เดินตามตึกต่างๆ เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ สำหรับการตรวจผู้ป่วยอาการหนัก ผู้ป่วยหลังผ่าตัด หรืออาการป่วยที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน ก็จะใช้วิธีการตรวจหรือสอบถามอาการต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน คุณหมอเฉินปิงเห็นว่า การสังเกตอาการผู้ป่วยอย่างละเอียดเป็นสิ่งที่สำคัญ อาการผู้ป่วยที่แสดงออกมาสามารถเป็นประโยชน์ในวินิจฉัยโรคได้ ซึ่งไม่ควรมองข้ามแล้ววินิจฉัยออกมาผิดๆ ในฐานะที่ท่านทำหน้าที่เป็นทั้งนายแพทย์และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อทำสิ่งที่รับมอบหมายคือชีวิตผู้ป่วยนั้นให้ประสบความสำเร็จ เมื่อท่านทำงานก็จะลืมไปว่าในแต่ละวันมีความเหนื่อยเพียงใด ท่านเชื่อเสมอว่าการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยเป็นสิ่งที่แพทย์ควรจะทำ


มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน