ประวัติส่วนตัวของจางเต๋อชุน

การเพาะเลือด

รองหัวหน้าแพทย์ หัวหน้าศูนย์รวมการรักษาทางชีวภาพ

ความยากลำบากในการศึกษา เพื่อพิชิตกับอุปสรรค

ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าแพทย์ของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว เมื่อปี1997 คุณหมอจางเต๋อชุนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลังจงซาน หลังจบการศึกษาก็เริ่มทำงานด้านการรักษามะเร็งด้วยชีวภาพ ประสบการณ์ทำงานประมาณ10 กว่าปี เมื่อย้อนถึงอดีตท่านเพียงต้องการหางานที่มั่นคงจึงเลือกเรียนสายการแพทย์ แต่ในช่วงที่ศึกษาคุณหมอก็เริ่มสนใจในการวิจัยด้านชีวภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ท่านเห็นว่าเป็นเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยวิธีหนึ่ง สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งได้มากขึ้น ดังนั้นแล้วคุณหมอจึงตั้งใจศึกษาและวิจัยมากขึ้น และสิ่งนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่คุณหมอจางพยายามมาตลอดทางด้านการแพทย์ ทางเดินที่ผ่านมานั้น อุปสรรคที่หัวหน้าจางเผชิญมาอย่างมากมายในการทำงาน แต่ด้วยความรับผิดชอบต่อโรงพยาบาลและผู้ป่วย ท่านจึงคิดว่าเราสามารถชนะและแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านั้นได้ ไม่เคยรู้สึกหมดหวัง แต่กลับมองในแง่ดีมาตลอด กล้าเผชิญกับความท้าทาย

และเพื่อพัฒนาตนเองไม่ให้ล้าหลังกับการแพทย์ที่พัฒนาตลอด คุณหมอจางศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งอยู่เสมอ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ของตนเอง อีกทั้งยังสรุปความรู้ในการเรียนและประสบการณ์ในการทำงาน และตีพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารทางวิชาการ

การรักษาสมัยใหม่ด้วยเซลล์

คุณหมอจางเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด เคยเข้าร่วม “CSCO-south ครั้งที่ 5 “การรักษามะเร็งด้วยการรักษาทางชีวภาพและการรักษาด้วยยีนบำบัด การแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 40 ท่าน ในการรักษามะเร็งแบบชีวภาพและการรักษาด้วยยีนบำบัดเฉพาะจุด เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งและการรักษาโรคมะเร็งแบบบูรณาการ ครั้งให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน คุณหมอจางบอกว่า ผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีวภาพชาวอเมริกา ชื่อ Daly กล่าวว่า “หากศตวรรษที่ 20 เป็นช่วงเวลาของการรักษาโดยใช้ยา เช่นนั้นแล้วศตวรรษที่ 21 ก็เป็นช่วงเวลาของรักษาด้วยเซลล์” เนื่องจากประโยคนี้จึงทำให้ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกค้นพบวิธีการรักษาโรคมะเร็ง เทคโนโลยีการรักษาทางชีวภาพก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ร่วมกันวิจัยผลักดันเทคโนโลยีการรักษามะเร็งสมัยใหม่นี้ ให้พัฒนาไปอีกขั้น ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งมีความสุขมากยิ่งขึ้น” 

แพทย์รักษาโรคมะเร็ง

เคารพและรักในหน้าที่ เพื่อทำสิ่งที่รับมอบหมายให้ดีที่สุด

การรักษาด้วยการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดเป็นวิธีการรักษาแบบใหม่มีมาจากการรักษาแบบดั้งเดิม การรักษาด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้ สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ป่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา หากเปรียบเทียบกับการรักษาแบบดั้งเดิมนั้น การรักษาด้วยการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อปกติ มีความปลอดภัยและยังยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้มากขึ้นด้วย ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าศูนย์รวมในการรักษามะเร็งทางชีวภาพของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว ในทุกๆ วันคุณหมอจางจะทำหน้าที่ที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ทำงานคุณหมอยังมีความมุ่งมั่นในการวิจัยการรักษาด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด และเนื่องจากท่านเป็นผู้มีความรับผิดชอบและตั้งใจในการทำงานสูง จึงได้รับรางวัลจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวคือ “บุคคลากรทางการแพทย์ที่สร้างความประทับใจ รางวัลการพัฒนาทางวิชาการ” สำหรับรางวัลนี้คุณหมอจางแสดงออกอย่างถ่อมตน ท่านคิดว่าตนเองเพียงทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายให้ดีที่สุด เพียงแค่เป็นคุณหมอที่ดี การที่ได้รับรางวัลนี้ก็เพราะทุกคนให้การยอมรับและการสนับสนุน ไม่ว่าวันนี้หรือวันข้างหน้าท่านก็จะพยายามตั้งใจในการทำงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้มากขึ้น!

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน