แพทย์วั่นโหย่วหวา เพราะรัก ยินยอมเป็นวีรบุรุษในหลังฉากของการรักษา

แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

แพทย์วั่นโหย่วหวา เป็นแพทย์รองหัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และหัวหน้าศูนย์ห้องปฏิบัติการ

แพทย์วั่นโหย่วหวา จบจากคณะชีววิทยามหาวิทยาลัยเจียงซีซือฟั่น หลังจากจบแล้วก็ได้ทำงานด้านปฏิบัติทางการแพทย์ทันที จนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาประมาณ 30 กว่าปีแล้ว ท่านเป็นแพทย์หัวหน้าในกลุ่มทางห้องปฏิบัติการ ชีวเคมี ภูมิคุ้มกัน จุลินทรีย์ การทดสอบเซลล์วิทยา การวินิจฉัยยีนของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว มีประสบการณ์และงานวิจัยมากมายในการวินิจฉัยเซลล์วิทยาทางโรคเลือด การวินิจฉัยเซลล์พื้นฐานที่เป็นของเหลวของมะเร็งปากมดลูก ได้ตีพิมพ์บทความทางการแพทย์จำนวน 20 กว่าเรื่องซึ่งได้จัดพิมพ์ในนิตยสารอายุรกรรมจีน นิตยสารแพทยศาสตร์ในผู้อายุสูงจีน เป็นต้น และได้รับรางวัลทางความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ระดับมณฑลอยู่หลายครั้ง

รักในการตรวจวิเคราะห์ เป็นวีรบุรุษหลังฉากของการรักษา

เมื่อพูดถึงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ฉันยืนยันว่าท่านเป็นวีรบุรุษหลังฉากในการรักษาทุกขั้นตอน สำหรับการทำงานด้านตรวจวิเคราะห์นั้นหัวหน้าวั่นเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ การตรวจวิเคราะห์ก็เหมือนกับเครื่องจักรทั่วไปที่ต้องนำอะไหล่ที่จำเป็นมารวมกันเพื่อให้เครื่องทำงาน อีกทั้งเป็นพื้นฐานทางวิศวกรรมด้วย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็ง การตรวจวิเคราะห์ทั้งก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดเป็นสิ่งสำคัญมาก โรคมะเร็งเป็นโรคที่มีแพร่กระจายได้ หากมีการลามไปที่อื่นแล้ว ร่างกายทุกส่วนของผู้ป่วยก็มีโอกาสที่เซลล์มะเร็งจะรุกรานเข้าไปได้ ดังนั้นเมื่อเซลล์มะเร็งลามไปอวัยวะไหน เราก็ต้องตรวจวิเคราะห์ตามอวัยวะนั้น การวินิจฉัยโรคมะเร็งไม่สามารถผิดได้เลยแม้แต่นิดเดียว ดังนั้นเราจึงมีความเข้มงวดต่อกลุ่มการตรวจ ผู้ป่วยสามารถสังเกตสีหน้าตัวเองได้ว่ามีเลือดฝาดหรือไม่ เพื่อที่จะดูว่าร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงหรือไม่ แต่เราจะวินิจฉัยจากข้อมูลตัวเลข ตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ห้ามมีผิดพลาดหรือมีการแก้ไขใดใด แผนการรักษาของผู้ป่วยต้องการอาศัยข้อมูลตรงส่วนนี้ สภาพอาการหลังการผ่าตัดของผู้ป่วยดีขึ้นหรือไม่ก็ต้องการข้อมูลตัวเลขนี้เช่นกัน ความแม่นยำของการตรวจวิเคราะห์มีความเกี่ยวข้องต่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นมีความสำคัญมาก หัวหน้าวั่นโหย่วหวาชื่นชมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของตนเองว่าเป็นวีรบุรุษหลังฉากนั้นไม่ได้เกินจริงเลย เพราะว่าการทำงานตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องปฏิบัติการมักจะถูกมองข้าม เวลาหัวหน้าวั่นโหย่วหวาฝึกอบรมทีมแพทย์ ท่านไม่เพียงแต่หวังว่าพวกเขาจะมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติการ ยังหวังว่าพวกเขาจะรักในการทำงานนี้ ผมพูดกับทีมแพทย์ตลอดว่า การทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เป็นงานเบื้องหลังในการรักษา ชื่อเสียงและคำชมของผู้ป่วยจะมีน้อยมาก มีแต่ตัวเองเท่านั้นที่ต้องรักในการทำงานนี้ ถึงจะสามารถทำต่อไปได้และไม่ยอมแพ้กลางครัน มีเพียงเท่านี้ถึงจะสามารถได้รับผลงานที่โดดเด่นในการวิจัยในท้ายที่สุด

พยายามทำให้เป็นชั้นนำในระดับสากล รับผิดชอบการฝึกอบรมทีมแพทย์ระดับนานาชาติ

เทคโนโลยีการวินิจฉัยและการตรวจของศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้รับมาตรฐานดีเยี่ยมระดับสากลแล้ว ตามที่หัวหน้าวั่นแนะนำ ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวในปัจจุบันมีเครื่องตรวจเลือดทางอิมมูนวิทยา (CLIA) ที่นำเข้าจากอเมริกาและมีเครื่องวิเคราะห์แบบอัติโนมัติที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่ติดอันดับระดับสากล หัวหน้าวั่นกับทีมแพทย์ต่างก็สามารถใช้อุปกรณ์พวกนี้อย่างชำนาญและแม่นยำด้วย สำหรับการตรวจทางชีวเคมี การตรวจทางจุลชีววิทยาการตรวจสอบทางภูมิคุ้มกัน รายการตรวจสอบเหล่านี้เป็นต้น และช่วงของค่าต่างๆ ใน 30 ปีที่ผ่านมาหัวหน้าวั่นมีคติอยู่ในใจตลอดว่า ไม่เพียงแต่ตัวเองที่ต้องทำงานด้วยความแม่นยำ ยังต้องฝึกให้ทีมแพทย์ของท่านสามารถใช้ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นมาทำงานได้อย่างชำนาญ เมื่อหัวหน้าวั่นฝึกทีมแพทย์หนุ่ม ท่านมักจะทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเอง และสอนอย่างตั้งอกตั้งใจ ความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการทำงานของหัวหน้าวั่นได้ส่งผลต่อเพื่อนร่วมงานในห้องปฏิบัติการ พวกเขาชื่นชมท่านว่าเป็นอาจารย์ที่ดีและเพื่อนที่เป็นมิตร

เสนอและแนะนำ “การตรวจสอบและการป้องกันโรค” ทำให้มะเร็งออกจากร่างกายเรา

หัวหน้าวั่นบอกว่า เนื่องด้วยการพัฒนาของมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ ผมเชื่อว่าแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในการป้องกันโรคมะเร็งหรือการพบโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรกจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ หัวหน้าวั่นชำนาญเป็นพิเศษทางเทคโนโลยีการตรวจ Thinprep Liquid based cytology test (TCT) ซึ่งสามารถช่วยผู้หญิงในการตรวจร่างกายโดยทั่วไปเพื่อสามารถรู้ได้ว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกล่วงหน้า ตามที่ท่านแนะนำ การใช้ระบบการตรวจ Thinprep Liquid based cytology test( TCT)เพื่อทดสอบเซลล์มะเร็งปากมดลูกและดำเนินการวินิจฉัยการแบ่งประเภททางเซลล์วิทยา ซึ่งในปัจจุบันนี้การตรวจวิธีนี้เป็นเทคโนโลยีการตรวจเซลล์วิทยาที่ทันสมัยที่สุดระดับสากล และเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจโรคมะเร็งปากมดลูกที่ใช้วิธีแปปสเมียร์โดยทั่วไป การทดสอบ TCT จะเพิ่มความพึงพอใจของตัวอย่างและอัตราโดยเฉลี่ยของการตรวจเซลล์ในปากมดลูกที่มีความผิดปกติจะสามารถตรวจเจอได้เกือบ100% หัวหน้าวั่นจะแนะนำผู้หญิงที่แต่งงานแล้วให้นำการตรวจTCTและการตรวจเชื้อ HPV รวมอยู่ในการตรวจร่างกายประจำปีด้วย เพื่อทำให้มะเร็งออกจากร่างกายเราโดยเร็ว นอกจากนี้แล้ว การใช้ค่า AFP มาทดสอบโรคมะเร็งตับหรือใช้ค่า CEA มาทดสอบโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งลำไส้ โรคมะเร็งตับอ่อน เป็นต้น ต่างมีบทบาทสำหรับการป้องกันและการตรวจพบเจอโรคมะเร็งโดยเร็ว

สองมือของหัวหน้าวั่นที่จับชิ้นตัวอย่างอย่างระมัดระวัง และใช้กล้องจุลทรรศน์สังเกตเซลล์อย่างตั้งใจซึ่งเป็นภาพที่ทำให้เพื่อนร่วมงานในห้องปฏิบัติการประทับใจมาก อุปกรณ์ตรวจอย่างแม่นยำ ตัวอย่างหลากหลายชนิดเป็นเครื่องหมายของแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตัวเลขสถิติการตรวจมากมายช่วยส่งเสริมสนับสนุนการรักษา ชีวิตของหัวหน้าวั่นจึงมักจะเต็มไปด้วยอุปกรณ์ทางการตรวจและตัวเลขสถิติต่างๆ หัวหน้าวั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างละเอียดและตั้งใจมา 30 กว่าปี ความพยายามนี้มาจากความรักในการทำงานของท่านและความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านมีต่อผู้ป่วย


มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน