ประวัติของคุณหมอหวังสู้หลี่

ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

คุณหมอหวังสู้หลี่

ผู้อำนวยการให้คำปรึกษาด้านพยาธิวิทยาหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญต้านมะเร็งกลุ่ม MDT ประเทศจีน

สมาชิกสมาคมมะเร็งแพทย์แผนจีนประเทศจีน

ผู้บรรยายชมรมต้านมะเร็งของโรงพยาบาลสมัยใหม่กว่างโจว

ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษามะเร็งนานาชาติที่ได้รับเชิญมาประจำที่สำนักงานเมืองธากา ประเทศบังกลาเทศโดยเฉพาะ

คุณหมอหวังสู้หลี่ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการแพทย์ไท่ซาน ทำงานด้านมะเร็งและด้านวิจัยมา 20 กว่าปี มีพื้นฐานทางทฤษฎีที่เต็มเปี่ยมและประสบการณ์ด้านการรักษามามากมาย เชี่ยวชาญในการรักษาโดยใช้ใช้เทคนิคความเย็นเข็มฮีเลียมอาร์กอนสลายมะเร็ง การฝังแร่ไอโอดีน 125 เทคโนโลยีการรักษามะเร็งชนิดต่างๆ แบบบาดแผลเล็ก เป็นต้น โดยเฉพาะในผู้ป่วยมะเร็งปอดและมะเร็งตับระยะกลางถึงระยะสุดท้าย ท่านได้สะสมประสบการณ์ในการรักษาไว้อย่างมากมาย

นอกจากนี้แล้ว ทางด้านการรักษามะเร็งแบบบูรณาการ คุณหมอหวังยังมีความคิดเห็นว่า มะเร็งเป็นโรคที่เกิดทั่วร่างกายแต่แสดงออกเพียงบางส่วน วิธีการรักษาแบบเดียวส่วนมากจะมีข้อจำกัดอยู่ในตัวเอง ดังนั้นแล้วการรักษามะเร็งที่ดีที่สุดคือการรักษาที่ยึดตามอาการของผู้ป่วยมากำหนดแผนการรักษาแบบบูรณาการเฉพาะบุคคล ในขณะเดียวกันคุณหมอหวังยังบอกด้วยว่า การรักษาที่ผสมผสานแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบันเป็นขั้นตอนสำคัญในการรักษามะเร็ง มีคุณสมบัติในการรักษามะเร็งที่ไม่สามารถทดแทนด้วยวิธีอื่นได้ หากสามารถใช้วิธีการรักษานี้อย่างเหมาะสม ไม่เพียงแต่สามารถลดผลข้างเคียงที่เกิดจากการรักษาแผนปัจจุบัน แต่ยังสามารถลดปัจจัยในการเกิดโรคแทรกซ้อนได้อีกด้วย ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญต่อการยืดอายุและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

ในช่วงที่ท่านพยายามรักษามะเร็งอยู่นั้น คุณหมอหวังยังได้ทำวิจัยในด้านต่างๆ อยู่เสมอและเคยตีพิมพ์บทความด้านมะเร็งชนิดต่างๆ กว่า 10 บทความ ในบรรดาบทความต่างๆ นั้นมีเรื่อง การสังเกตกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยมะเร็งตับ 30 คนที่ใช้การรักษาอุดหลอดเลือดแดงเฉพาะจุด การวิเคราะห์ผลการรักษาเซลล์มะเร็งจุดที่ปอดโดยการฝังแร่ไอโอดีน 125 การสังเกตผลการรักษาในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายระยะแพร่กระจาย 34 คนที่รักษาโดยการสวนผ่านหลอดเลือดแดง เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการแพทย์ของตนเองอยู่เสมอและเพื่อเข้าใจในเทคโนโลยีการรักษามะเร็งใหม่ล่าสุด คุณหมอหวังยังได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง เมื่อเดือนเมษายน 2012 ท่านได้รับเชิญไปเข้าร่วมประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 เรื่องการรักษามะเร็งโดยใช้แพทย์แผนจีนหรือการบูรณาการระหว่างแพทย์จีนและแพทย์ปัจจุบัน อีกทั้งการประชุมใหญ่ทั่วประเทศครั้งที่ 13 ด้านการรักษามะเร็งแบบบูรณาการระหว่างแพทย์จีนและแพทย์ปัจจุบัน คุณหมอหวังยังบอกอีกว่า การได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ทำให้ได้รับประสบการณ์และความรู้ที่มากมาย และยังสามารถนำไปใช้จริงในการรักษาได้อีกด้วย

เมื่อเดือนตุลาคม 2556 เนื่องด้วยความจำเป็นด้านการงาน โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวจึงได้ส่งให้คุณหมอหวังไปประจำที่สำนักงานธากา ประเทศบังกลาเทศในตำแหน่งหัวหน้าที่ปรึกษา และในฐานะที่เป็นหมอแผนกมะเร็ง ความหวังที่ยิ่งใหญ่ของคุณหมอ คือสามารถใช้เทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยและการรักษาที่ทำให้บาดแผลเล็กที่สุดมาช่วยผู้ป่วยจากนานาประเทศบรรเทาความเจ็บปวดและยืดอายุผู้ป่วยออกไปได้

ความรู้สึกจากใจหมอ: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด ผมก็เปรียบเสมือนหมอที่อยู่เวรตลอดเวลา การช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤต ผมล้วนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและทำให้ดีที่สุด

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน