พันธมิตรการแพทย์ข้ามชาติ เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยมะเร็ง --หลินจื้อเฉิง ประธานกลุ่มบริษัทบ่ออ้าย เมดิคอล เซอร์วิส ได้เข้าดูงานโรงพยาบาลฉางอันและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางการแพทย์

บ่ายวันที่28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ตามคำเชิญของอู่ซื่อสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉางอันในกรุงฮานอย หลินจื้อเฉิง ประธานคณะกรรมการบริษัทบ่ออ้าย เมดิคอล เซอร์วิสได้นำคณะเข้าดูงานทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฉางอันและร่วมเจรจาหารือในเรื่องความร่วมมือด้านการแพทย์ ครั้งนี้คณะผู้เดินทางประกอบด้วย คุณซูหยวนฟาง ผู้จัดการเขตเจ้อเจียงกลุ่มบริษัททางการแพทย์บ่ออ้ายฯ รองผู้จัดการเขตเวียดนาม นางเฉินชุ่ยฉง พร้อมทั้งนายเจียงหนิง ผู้จัดการประจำฮานอยของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

เทคโนโลยีการแพทย์ที่ล้ำหน้า เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยมะเร็ง

ท่ามกลางการเจรจา ผู้อำนวยการอู่ซื่อสงได้แนะนำประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลฉางอันในฮานอยและการกำหนดตำแหน่งทางตลาดทางการแพทย์กับคุณหลิน เมื่อพูดถึงการรักษาโรคมะเร็ง คุณหลินจึงได้แนะนำเทคโนโลยีการรักษามะเร็งของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว โดยกลุ่มบริษัททางการแพทย์บ่ออ้ายฯ เป็นวิธีการรักษาแบบบาดแผลเล็ก ผสมผสานระหว่างแพทย์แผนจีนและแพทย์ปัจจุบัน ผลการรักษามีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง2-3ปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งประเทศเวียดนามแสวงหาวิธีการรักษาที่ประเทศจีนนับวันจะยิ่งมากยิ่งขึ้น โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวโ้ดยอาศัยเทคโนโลยีการรักษาที่ล้ำหน้าทำให้สภาพอาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่มาจากเวียดนามจึงบังคับได้ คุณภาพชีวิตได้เพิ่มอย่างโดดเด่น โดยมี่ผู้ป่วยโรคมะเร็งคุณฉันชิงซง ตีงกวางหง ผัยสื้อสื้อ หย่วนหวเหอ หย่วนหวันจิ่ง หวู่ชุนเหอเป็นต้น

หลังจากท่านประธานอู่ซื่อสงได้ฟังคำจากคุณหลินแล้ว กลุ่มบริษัททางการแพทย์บ่ออ้ายฯ ได้มีความเห็นตรงกันว่า โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวเต็มไปด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญและการบริการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ท่านประธานอู่ซื่อสงได้กล่าวว่า หวังว่าทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมงานกันและหวังว่ากลุ่มบริษัททางการแพทย์บ่ออ้ายฯ สามารถลงทุนร่วมกันในการก่อสร้างโรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งที่ประเทศเวียดนาม เพื่อให้เวียดนามมีเทคโนโลยีรักษาโรคมะเร็งที่ทันสมัยสามารถรักษาผู้ป่วยได้ เพื่อให้ครอบครับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้หลุกพ้นจากความทุกข์ทรมารและมีชีวิตรอด

หลังยุติการเจรจา คุณหลินได้มอบของที่ระลึกแก่หลายแผนกของโรงพยาบาลฉางอัน ท่านประธานอู่ซื่อสงไม่เพียงแต่ได้รับของที่ระลึกแต่กลุ่มบริษัททางการแพทย์บ่ออ้ายฯ ยังได้ความทรงจำที่น่าประทับใจด้วย

มะเร็ง

คุณหลินได้เยี่ยมชมหลายแผนกของโรงพยาบาลฉางอัน

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

  คุณหลินได้มอบของที่ระลึกแก่หลายแผนกของโรงพยาบาลฉางอัน

การร่วมมือระหว่างจีนกับเวียดนาม เป็นผลดีของบริการทางการแพทย์

ในกลางคืนวันที่28 ผู้นำนายการแพทย์ลองหัวหน้าคุณหยวนโจ้งเคอกระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม เลขาธิการคุณหวังฉังยินกระทรวงสาธารณสุขสำนักการแพทย์คุณภาพการบริหารจัดการ กรรมการกรมอนามัยคุณหย่วนเห้อเสียน ผู้อำนวยการคุณหย่วนย่วยเฉียงของกรมอนามัยการตรวจตรา ผู้อำนวยการคุณฉันสื้ออื้อเหอDivision of Medical Serviceของกรมอนามัยเป็นต้นได้สำภาษกับประธานหลินและผู้กลุมกันที่โรงแรมฮานอย

ฝ่ายทั้งสองสื่อสารแลกเปลี่ยนอย่างลึกสำหรับบัจจุบันสภาพการรักษาของประเทศจีนและประเทศเวียดนาม

ระหว่างการเจรจานั้น อู่ซื่อสงผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉางอันอันดับแรกได้กล่าวว่า เทคโนโลยีทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวเป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นได้กล่าวถึงความปรารถนาร่วมงานกับกลุ่มบริษัททางการแพทย์บ่ออ้ายฯ ระหว่าการเจรจาตัวแทนว่าการกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามได้กล่าวว่าการแพทย์ของเวียดนามจำเป็นเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ มีความหวังการร่วมมือทั้งสองฝ่ายครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ และยังสามารถช่วยให้พัฒนาทางกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามด้วย

ในขณะเดียวกันตัวแทนว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่า เมื่อปี2012โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวจัดกิจกรรมที่เป็นความช่วยสำหรับคุณหย่วนหวันดอ ที่ทำให้ผู้ป่วยกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเกิดความตื้นตันใจ กิจกรรมในครั้งนั้นไม่เพียงแต่จัดกิจกรรมรักไม่มีพรมแดนแล้ว ยังทำให้บรรดาผู้ป่วยยังรับรู้ถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ที่ยอดเยี่ยมและบริการทางการแพทย์เปี่ยมไปด้วยมนุษยสัมพันธ์ของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว เป็นการเริ่มเจริญสัมพันธ์ครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างจีนกับเวียดนามในการแลกเปลี่ยนทางการแพทย์ ดังนั้นตัวแทนว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างมากที่กลุ่มบริษัททางการแพทย์บ่ออ้ายฯได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนชาวเวียดนาม หวังว่ากลุ่มบริษัททางการแพทย์บ่ออ้ายฯสามารถผ่านการอนุมัติในการลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลรักษามะเร็งหรือสามารถร่วมมือกันทางการแพทย์กับประเทศเวียดนาม สามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนชาวเวียดนามมีการบริการทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากนั้นการเจรจาแลกเปลี่ยนความรู้ทางการแพทย์ คุณหลินได้หวังว่าสามารถดำเนินการลงทุนทางการแพทย์ที่เวียดนาม มีความร่วมมือกันของกลุ่มบริษัททางการแพทย์บ่ออ้ายฯ และโรงพยาบาลฉางอันในกรุงฮานอย สำนักงานที่ฮานอยของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวเป็นตัวกลางสำคัญในการจัดกิจกรรมและการอธิบายด้านสุขภาพ เพื่อทำให้ประชาชนชาวเวียดนามได้รับความรู้เรื่องมะเร็ง มีมาตรการป้องกันการเกิดมะเร็ง หลังจากการเจรจาแลกเปลี่ยนความรู้ทางการแพทย์ในครั้งนี้แล้ว อีกไม่นาน กลุ่มบริษัททางการแพทย์บ่ออ้ายฯ และโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวสามารถทำให้ประชาชนชาวเวียดนามมีการบริการทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้น

กลุ่มบริษัททางการแพทย์บ่ออ้าย เมดิคอล เซอร์วิส

  คุณหลิน กลุ่มบริษัทบ่ออ้ายฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางการแพทย์

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน