ไทย-จีนร่วมมือกัน สร้างประสบการณ์ใหม่ในการต้านมะเร็ง

วันที่ 8 มีนาคม 2556 คุณหลินจื้อเฉิง ประธานบริษัท บ่ออ้าย เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ได้รับเกียรติเข้าพบเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่านสิระ พิมพ์กลาง ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมประชุมพูดคุยถึงประเด็นสถานการณ์ ความร่วมมือ และการพัฒนาด้านการแพทย์ระหว่างไทยและจีน การแลกเปลี่ยนด้านวิทยาการ เป็นต้น

รวมพลัง ต่อต้านมะเร็ง

ท่านสิระ พิมพ์กลาง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรียิงลักษณ์ ชินวัตร แสดงความยินดีต้อนรับต่อการมาเยือนของ (ให้การต้อนรับคุณหลินจื้อเฉิงอย่างเป็นมิตร) ในระหว่างการพูดคุย ท่านสิระ พิมพ์กลาง แสดงการยอมรับต่อความก้าวหน้าอันรวดเร็วด้านการแพทย์ของจีนอย่างยิ่ง ประธานหลินกล่าวว่า เพื่อรับมือกับโรคมะเร็งที่น่ากลัวนี้ ประเทศจีนไม่หยุดที่จะวิจัยและศึกษาถึงวิธีการรักษาโรคมะเร็ง หลายปีมานี้ มีความพยายามผลักดันการป้องกันมะเร็งในจีนให้ก้าวหน้า ทั้งมีการนำเข้าเครื่องมือที่ใช้ในการรักษา มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ความพยายามในการศึกษาประสิทธิภาพของการรักษา เป็นต้น และทางบริษัท บ่ออ้าย เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ก็ให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาโรคมะเร็งอย่างเต็มที่เช่นกัน

บริษัท บ่ออ้าย เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1989 มีสำนักงานอยู่ใน 14 พื้นที่ทั่วโลก มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่กว่า 100 แห่ง เป็นกลุ่มการลงทุนด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ขณะเดียวกันก็เป็น 1 ใน 100 กลุ่มการแพทย์ดีเด่น หลายปีที่ผ่านมาบริษัท บ่ออ้าย เสริมสร้างศักยภาพการบูรณาการทรัพยากรในแต่ละด้าน เรามีความกระตือรือร้นต่อการขยายขอบเขตด้านการรักษามะเร็ง โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดี

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยกว่างโจวเป็นโรงพยาบาลในเครือบริษัท บ่ออ้าย เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ที่ใช้เงินทุนในการก่อตั้งค่อนข้างสูง เป็นสถานพยาบาลนานาชาติที่ให้บริการด้านการรักษาโรคมะเร็ง โดยใช้หลัก “การบริหารที่เน้นความทันสมัย การบริการที่เน้นมนุษยธรรม การจัดการข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบดิจิตอล” โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวไม่เคยหยุดแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง ทั้งยังนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานเข้ากับประสบการณ์การรักษา ก่อให้เกิดรูปแบบ “การรักษาแบบบาดแผลเล็ก โดยการบูรณาการระหว่างแพทย์แผนจีนกับแผนตะวันตก” ขึ้นมา เมื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้น วิทยาการด้านการรักษาแบบบาดแผลเล็กของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ในทวีเอเชียเท่านั้น แต่เรายังเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งอันดับต้นๆ ของโลกอีกด้วย โดยเฉพาะ ”วิธีการรักษาแบบบาดแผลเล็ก โดยการบูรณาการระหว่างแพทย์แผนจีนกับตะวันตก” ซึ่งได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 เป็นต้นมา ทางโรงพยาบาลได้ตั้งสำนักงานทั้งหมด 8 แห่งในต่างประเทศ ประกอบด้วยเวียดนาม ไทย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเบงกอล เพื่อที่จะช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยได้มากขึ้น

โรคมะเร็ง

 การพูดคุยระหว่างประธานหลินกับเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่านสิระ พิมพ์กลาง

เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความก้าวหน้าทางการแพทย์ระหว่างจีน – ไทย

หลังจากที่นายสิระ พิมพ์กลาง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ฟังการแนะนำโรงพยาบาลจากประธานหลินแล้ว ก็รู้สึกชื่นชมในผลงานของโรงพยาบาลมะร็งสมัยใหม่กว่างโจว และแนะนำให้ประธานหลินทราบถึงนโยบายพิเศษเกี่ยวกับการลงทุนด้านการแพทย์ในประเทศไทยของนักลงทุนชาวต่างชาติ ทั้งยังมีความยินดีให้บริษัทบ่ออ้าย เมดิคอล เซอร์วิส จำกัดเข้ามาลงทุนสร้างโรงพยาบาลในประเทศไทยอีกด้วย และกล่าวว่า นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ได้มีการวางแผนที่จะก่อตั้ง “ศูนย์บริการด้านการแพทย์อาเซียน” ในประเทศไทย เลขาธิการนายกฯ นายสิระ ยังกล่าวต่อว่า เมื่อเทียบกับสิงคโปร์แล้ว ไทยเป็นประเทศที่จีนอยากเข้ามาลงทุนสร้างโรงพยาบาลมากที่สุด มีความยินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตข้างหน้าบริษัท บ่ออ้าย เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด จะสามารถเข้ามาลงทุนสร้างโรงพยาบาลในประเทศไทย เลขาธิการนายกฯ นายสิระเสนอว่า การรักษาโรคมะเร็งในไทยยังคงใช้วิธีการผ่าตัด การฉายแสง และการทำเคมีบำบัดเป็นหลัก ซึ่งไม่ค่อยได้ผลกับมะเร็งระยะสองและสาม จึงหวังอย่างยิ่งว่า บริษัทบ่ออ้าย เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด และโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการรักษาและการบริการที่มีคุณภาพเข้ามาสู่ประเทศไทย ให้ไทย-จีนร่วมมือต้านมะเร็งไปด้วยกัน

ประธานหลินกล่าวว่า ทางบริษัทบ่ออ้าย เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด และโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวมีความยินดีที่จะแบ่งปันและเข้าร่วมการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งมาโดยตลอด ในการประชุมใหญ่เรื่องโรคมะเร็งทั้งสองครั้ง เมื่อปี ค.ศ.2010 - 2011 โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่ได้พูดถึงรูปแบบ “การรักษาแบบบาดแผลเล็ก การบูรณาการระหว่างแพทย์แผนจีนกับตะวันตก” องค์กรต้านมะเร็งโลกได้ให้การชื่นชมต่อรูปแบบการรักษาที่มีเอกลักษณ์ความเป็นจีนนี้ ซึ่งจุดเด่นหลักของการรักษาวิธีนี้คือ บาดแผลเล็ก เห็นผลเร็ว ฟื้นตัวเร็ว กำหนดตำแหน่งได้ชัดเจน มีประสิทธิภาพในการรักษา สามารถกำจัดมะเร็งได้อย่างเฉพาะจุด เมื่อเทียบกับการรักษาทั้งร่างกายแล้ว ข้อดีของวิธีนี้คือ จะไม่มีผลทำลายอวัยวะปกติที่อยู่รอบๆ ไม่เพียงแต่เป็นการหลีกเลี่ยงการทำลายภูมิคุ้มกันร่างกายของผู้ป่วยอันเป็นข้อเสียที่เกิดจากวิธีการฉายแสงและเคมีบำบัด ซึ่งเป็นวิธีการแบบเก่า ยังเป็นการช่วยป้องกันการรักษาที่เกินความจำเป็น ลดความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วย ช่วยยืดอายุให้กับผู้ป่วย ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และยกระดับผลการรักษาในระยะยาว ท่านสิระกล่าวว่า คณะแพทย์ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็กำลังศึกษาวิจัยถึงนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็ง หวังว่าจะมีโอกาสร่วมกับทางโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาด้านการแพทย์ระหว่างไทยและจีน

โรคมะเร็ง

  ภาพถ่ายร่วมกันระหว่างประธานหลินกับเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่านสิระ พิมพ์กลาง

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

  ประธานหลินมอบของที่ระลึกให้กับเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่านสิระ พิมพ์กลาง

เทคโนโลยีสมัยใหม่และการบริการที่เน้นหลักมนุษยธรรม ได้ผลตอบรับดีในวงกว้าง

ในวันเดียวกันนี้ ประธานหลินยังได้รับเกียรติให้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านชลน่าน ศรีแก้ว และได้ร่วมพูดคุยถึงประเด็นความร่วมมือด้านการแพทย์ระหว่างไทย-จีน

ประธานหลินแสดงความเห็นว่า โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางระดับสากลที่เน้นการรักษาโรคมะเร็งเป็นหลัก หลายปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยมะเร็งจากประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลของเรา และเพื่อการให้บริการแก่ผู้ป่วยคนไทยได้ดียิ่งขึ้น ทางโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวจึงได้ตั้งสำนักงานขึ้นในกรุงเทพเมื่อวันที่ 28 ธันวาคมพ.ศ.2556 สำนักงานในกรุงเทพฯ มีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งประจำอยู่ เพื่อให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยในประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเพื่อให้ผู้ป่วยในประเทศไทยไปรับการรักษาที่ประเทศจีนโดยไร้ความกังวล ทางสำนักงานกรุงเทพฯ มีบริการช่วยทำวีซ่า และบริการติดต่อรถรับส่งจากสนามบิน หลังจากผู้ป่วยกลับมาจากโรงพยาบาลแล้ว ทางสำนักงานกรุงเทพฯ จะติดตามผลเป็นระยะ คอยสอบถามถึงสภาพร่างกาย อารมณ์ วิธีการดูแล และอาการป่วยอย่างใส่ใจ การบริการเหล่านี้ ทำให้ประชาชนคนไทยเห็นว่า ทางโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว ไม่เพียงแต่มีเครื่องมือการรักษาที่ทันสมัยแล้ว เรายังมีการบริการด้านการแพทย์ที่เน้นหลักมนุษยธรรมอีกด้วย เราจึงเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่มีความน่าเชื่อถือ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านชลน่าน ศรีแก้ว ให้ความเห็นเช่นกันว่า มีความหวังอย่างยิ่ง ว่าทางบริษัท บ่ออ้าย เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด จะเข้ามาลงทุนและพัฒนาในประเทศไทย เพื่อเพิ่มการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างแพทย์รักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยและจีน ประธานหลินกล่าวว่า ถึงแม้ว่าสำนักงานในประเทศไทยจะเพิ่งก่อตั้งได้ไม่นาน แต่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2556 เราได้จัดการสัมมสนาด้านสุขภาพหัวข้อเรื่อง “‘การรักษามะเร็งด้วยวิธีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการระหว่างแพทย์แผนจีนกับแผนปัจจุบัน’ การรักษามะเร็งรูปแบบใหม่โดยไม่ใช้วิธีการผ่าตัด” การสัมมนาครั้งนี้มีสื่อ ผู้ป่วยมะเร็ง และญาติผู้ป่วยมาเข้าร่วมมากมาย คุณหมอเผิง เสี่ยว ชื่อ หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็งประจำโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใม่กว่างโจว ได้บรรยายถึงวิธีการรักษา การดูแล และการป้องกันโรคมะเร็ง อาศัยการจัดสัมมนาด้านสุขภาพเพื่อช่วยให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงการป้องกันโรคมะเร็ง และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ป่วยมีกำลังใจต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อไป

สุดท้ายประธานหลินยังให้ความเห็นว่า หวังอย่างยิ่งว่าไทยและจีนจะสามารถร่วมมือกันในด้านการรักษาโรคมะเร็ง การแลกเปลี่ยนระหว่างไทย-จีนจะเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวได้มากยิ่งขึ้น

หลังจบการพูดคุย ประธานหลินได้มอบของที่ระลึกให้กับเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่านสิระ พิมพ์กลาง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านชลน่าน ศรีแก้ว เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจจากบริษัท บ่ออ้าย เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

  การประชุมอย่างเป็นมิตรระหว่างประธานหลินกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านชลน่าน ศรีแก้ว

 กลุ่มการแพทย์ป๋ออ้าย

  ประธานหลินมอบของที่ระลึกให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านชลน่าน ศรีแก้ว

กลุ่มการแพทย์ป๋ออ้าย

  ภาพถ่ายร่วมกันระหว่างประธานหลินกับเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่านสิระ พิมพ์กลาง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านชลน่าน ศรีแก้ว

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน