ความพยายามและการอุทิศตนเพื่อความพึงพอใจสูงสุดกับการบริการด้านการแพทย์ของมนุษยชาติ -- ประธานกรรมการหลินให้สัมภาษณ์และพบปะผู้สื่อข่าวประเทศไทย

เช้าวันที่ 8 มีนาคม 2013 นายหลินจื้อเฉิง ประธานกรรมการ บริษัท บ่ออ้าย เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด พร้อมด้วยนายหลินจวินสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวและคณะ ได้เปิดงาน “ประธานกรรมการหลินพบปะผู้สื่อข่าวประเทศไทย” ขึ้นที่โรงแรม SWISS ซึ่งเมื่อประธานกรรมการหลินจื้อเฉิงและผู้อำนวยการหลินมาถึงก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากคณะผู้สื่อข่าว รวมถึงได้ประชุมพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดของบริษัทบ่ออ้าย พร้อมทั้งแนะนำเทคโนโลยีและการบริการที่ทันสมัยของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สร้างประสบการณ์ใหม่ในการต่อต้านมะเร็ง

ประธานหลินกล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ผู้สื่อข่าวไทยเข้าร่วมงานแถลงข่าวของบริษัท บ่ออ้าย เมดิคอล เซอร์วิส จำกัดในครั้งนี้ บริษัท บ่ออ้าย เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี 1989 มีสถานพยาบาลขนาดใหญ่ร้อยกว่าแห่งอยู่ใน14 พื้นที่ทั่วโลก เป็น1 ใน 100 กลุ่มทางการแพทย์ของโลก “ผู้ก่อตั้งกลุ่มองค์กรทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก การบริการทางการแพทย์ที่ได้รับความพึงพอใจจากผู้บริการมากที่สุด” นั่นคือความคิดของกลุ่มการแพทย์บ่ออ้าย ทำงานอย่างหนักด้วยความมุ่งมั่น พยายามเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวดำเนินงานอย่างเต็มที่ ภายใต้แนวคิด “ให้มนุษยชาติได้รับการบริการด้านการแพทย์ที่น่าพึงพอใจที่สุด” โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวหลากหลายไปด้วยทักษะและคุณสมบัติของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การนำเข้าอุปกรณ์ทางเทคนิคระดับโลกเพื่อนำมาซึ่งความหลากหลายของบริการทางการแพทย์ระดับพิเศษ ความพยายามในการทำงานร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) โรงพยาบาลมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงและสถาบันการศึกษาระดับสูง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ประธานกรรมการหลินตอบคำถามให้กับสื่อนักข่าวไทย

ทำให้วิทยาการด้านการรักษามะเร็งระหว่างไทยจีนก้าวหน้า

ประธานหลิน กล่าวว่า “การบูรณาการทางการแพทย์ที่ผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบัน ด้วยวิธีการรักษาแบบบาดแผลเล็ก”เป็นการรักษาแบบใหม่ การรักษาแบบนี้เป็นการรักษาเฉพาะจุด เมื่อเทียบกับการรักษาแบบทั้งร่างกายแล้ว มีข้อดีคือการรักษาแบบนี้จะไม่ทำลายเซลล์ปกติที่อยู่รอบๆ เป็นการหลีกเลี่ยงการทำลายเซลล์ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย ซึ่งเป็นข้อเสียที่เกิดจากการฉายแสง และการทำเคมีบำบัด นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการรักษาที่เกินความจำเป็น บรรเทาความเจ็บปวดให้ผู้ป่วย ช่วยยืดเวลาชีวิตของผู้ป่วยได้นานขึ้น เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลการรักษาในระยะยาว การไปรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวผู้ป่วยไม่เพียงแต่จะได้รู้จักเทคโนโลยีการรักษามะเร็งที่ทันสมัยที่สุดระดับโลก เช่น การฝังแร่ การทำความเย็น และการรักษาแบบบาดแผลเล็ก นอกจากนี้แล้วยังสามารถรับบริการเสริมกว่า 60 รายการจากทางโรงพยาบาลของเรา และยังสามารถท่องเที่ยวสัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองกว่างโจวอีกด้วย

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2012 สำนักงานในกรุงเทพฯได้เปิดทำการ เพื่อให้คำปรึกษากับผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยโรคมะเร็งฟรี สำนักงานกรุงเทพฯได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับสุขภาพขึ้น ด้วยหวังว่าจะช่วยสร้างความตระหนักในป้องกันโรคมะเร็งของคนไทย เพื่อนำทางเลือกเทคโนโลยีการรักษาสมัยใหม่ในการรักษามะเร็งเผยแพร่ยังประเทศไทย เพื่อลดความทุกข์ทรมาณของผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัวของพวกเขา เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2013 สำนักงานที่กรุงเทพได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคมะเร็ง นายแพทย์เผิงเสี่ยวชื่อจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวมาบรรยายในหัวข้อ “ การรักษามะเร็งโดยไม่ต้องผ่าตัด ” ที่โรงแรมThe Emerald

มอบความหวังในการรักษาให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะกลางและระยะสุดท้าย

ผู้สื่อข่าวถามว่า มะเร็งระยะกลางและระยะสุดท้ายไม่มีความหวังในการรักษาแล้ว ใช่หรือไม่?คุณหลิน ประธานกลุ่มบ่ออ้าย เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ได้แสดงเห็นว่า ความคิดแบบนี้เป็นสิ่งที่ผิด มะเร็งระยะกลางและระยะสุดท้าย แม้ว่าจะรักษายาก แต่ไม่ได้หมายความว่าหมดหวังในการรักษา การรักษามะเร็งระยะกลางและระยะสุดท้ายคือการยกระดับคุณภาพชีวิต เป้าหมายสูงสุดคือการยืดอายุชีวิตของผู้ป่วย เพราะว่าร่างการของผู้ป่วยระยะกลางและระยะสุดท้ายค่อนข้างอ่อนแอ วิธีการรักษาแบบเดิมด้วยการฉายแสงและการทำคีโมนั้น จะทำให้อวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บมากกว่า ซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยในระยะกลางและระยะสุดท้าย โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวมีวิธีการรักษาผู้ป่วยที่หลากหลาย ตามแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม เป็นการรักษาอย่างบูรณาการโดยยึดหลัก ความเป็นมาตรฐาน ความเป็นปัจเจกบุคคล และความมีมนุษยธรรม ใช้วิธี “การผสมผสานการรักษาแบบจีนและตะวันตก ด้วยการรักษาแบบบาดแผลเล็กอย่างตรงจุด” เพื่อควบคุมอาการของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายและปรับปรุงคุณภาพชีวิต เพื่อยืดอายุของผู้ป่วยให้นานขึ้น

ประธานหลินอธิบายว่า การป้องกันและการรักษามะเร็งระยะแรกคือสิ่งที่สำคัญที่สุด เช่น ผู้หญิงควรตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอ และการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกในช่วงแรกนี้สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ หรือตรวจหามะเร็งเต้านมโดยไม่ต้องใช้การผ่าตัดหรือเคมีบำบัดและการรักษาวิธีอื่นที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวใช้ในการรักษา เช่นการฝังแร่หรือการทำความเย็น เพื่อให้บรรลุการรักษาทางการแพทย์

ผู้สื่อข่าวที่มาเข้าร่วมให้ความสนใจและยินดีต้อนรับกลุ่มบริษัท บ่ออ้าย เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยชาวมะเร็งในประเทศไทย ประธานหลิน กล่าวคำขอบคุณที่ให้ความสนใจและการสนับสนุนจากสื่อชาวไทย บริษัท บ่ออ้ายเมดิคอลเซอร์วิส จำกัด ของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวจะบริการผู้ป่วยชาวไทยให้ดีที่สุด

สัมภาษณ์พิเศษโดยสถานีโทรทัศน์ช่อง 5

หลังจากการประชุมสิ้นสุดลง คุณหลิน ได้รับการให้สัมภาษณ์พิเศษโดยสถานีโทรทัศน์ช่อง 5(Royal Thai Army Radio and Television Channel 5)ทางผู้สื่อข่าวถามถึงสาเหตุที่ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็ง คุณหลินได้แสดงความคิดเห็นต่อคำถามนี้ว่า ตามการพัฒนาและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การผลิตในอุตสาหกรรมก่อให้เกิดมลพิษร้ายแรงในด้านอาหาร แม่น้ำ อากาศ รวมถึงพฤติกรรมในการรับประทานอาหารและการดำรงชีวิต การอดนอน สูบบุหรี่ เป็นต้น เกี่ยวกับโรคปัจจุบันที่มีภาวะของการดื้อยา โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวจะมีการรักษาอย่างไร?คุณหลินให้ข้อเสนอแนะว่า รูปแบบการรักษาแบบใหม่ที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์แพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบัน ที่พลิกจากรูปแบบการรักษาแบบเก่า การรักษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโรงพยาบาลเราก็คือ การรักษาแบบบาดแผลเล็ก โดยวิธีการการฝังแร่ไอโอดีน การทำความเย็น การทำคีโมเฉพาะจุด การกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันด้วยเซลล์ร่างกาย เป็นต้น วิธีการรักษาด้วยการใช้ศาสตร์แพทย์แผนจีนและแผนปัจจุบันที่มีประวัติการรักษามาเป็นเวลากว่าพันปี หลีกเลี่ยงการรักษาที่ใช้วิธีการเพียงอย่างเดียว เพื่อให้การรักษาได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การให้สัมภาษณ์พิเศษกับสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ยังคงดำเนินต่อไป ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยการบริการทางการแพทย์ที่เป็นเอกลักลักษณ์ ทำให้ผู้สื่อข่าวรู้สึกทึ้งกับนวัตกรรมในด้านการรักษา ในตอนท้ายนี้ผู้สื่อข่าวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งไทยและจีนจะมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน ในการช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความรู้ในการรักษามะเร็ง ประธานหลินกล่าวว่า ด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มบริษัททางการแพทย์บ่ออ้าย เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด และโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวสามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

 โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

  ใช้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 5

กลุ่มการแพทย์บ่ออ้าย

  ร่วมถ่ายรูปกับผู้สื่อข่าว

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน