4 นวัตกรรมรักษามะเร็งแบบใหม่

มะเร็ง นับเป็นโรคที่คร่าชีวิตผู้ป่วยทั่วโลกในแต่ละปีเป็นจำนวนหลายล้านราย ซึ่งมะเร็งและเนื้องอก เป็นสิ่งที่คนในยุคปัจจุบันหลีกเลี่ยงได้ยาก ขณะที่วิธีการรักษามะเร็งที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน อย่างการผ่าตัด การฉายแสง และเคมีบำบัด เป็นวิธีการที่มีผลค้างเคียงต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมาก และยังเป็นการทำลายเซลล์ดีที่อยู่ในร่างกายโดยไม่จำเป็น

ปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ได้ศึกษาวิธีการรักษามะเร็งรูปแบบใหม่ ที่ได้ผลตรงจุด และช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วกว่าการให้เคมีบำบัด หรือการฉายแสง ซึ่งหนึ่งในโรงพยาบาลของเอเชีย อย่างโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว เป็นหนึ่งในไม่กี่โรงพยาบาลในภูมิภาค ที่ทำการผลักดันการศึกษาวิจัย และการรักษามะเร็งแบบใหม่ 4 รูปแบบ ประกอบไปด้วย

1) การใช้แร่ไอโอดีน 125 ขนาดเล็กเพียง 1 ใน 3 ของเมล็ดข้าวสาร นำไปฝังในก้อนมะเร็งโดยตรง ด้วยการใช้เข็มขนาดเล็กเจาะตรงสู่ก้อนมะเร็ง เพื่อให้แร่ไอโอดีน ปล่อยรังสีแกมมาออกมาทำลายเซลล์มะเร็ง ซึ่งรังสีแกมม่าที่ใช้ จะไม่ส่งผลกระทบต่ออวัยวะส่วนอื่นๆ ของร่างกาย

2) การรักษาด้วยความเย็น เป็นการรักษามะเร็งด้วยการใช้เข็มขนาดเล็ก ฉีดสาร"แอร์อาร์กอน"ซึ่งเป็นสารให้ความเย็นตรงสู่ก้อนมะเร็งด้วยอุณภูมิติดลบ 120-165 องศาเซลเซียส ส่งผลให้มะเร็งตาย เนื่องจากขาดเลือดและออกซิเจน หลังจากนั้น แพทย์จะปล่อย"แอร์ฮีเลียม"ตรงสู่บริเวณดังกล่าวทันที เพื่อเร่งให้อุณหภูมิของก้อนมะเร็งสูงขึ้น ส่งผลให้เซลล์มะเร็งตายในที่สุด

3) การใช้เคมีบำบัดสกัดเส้นทางหล่อเลี้ยงเนื้องอก เป็นวิธีใช้เข็มขนาดเล็ก เจาะผ่านเส้นเลือดแดงที่หล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็ง ก่อนที่จะปล่อยเคมีผ่านท่อดังกล่าว ช่วยให้เส้นเลือดแดงหยุดการจ่ายเลือดและอาหารเพื่อเลี้ยงเซลล์มะเร็ง ทำให้เนื้อร้ายเหล่านั้นตายในที่สุด

4) การใช้พันธุกรรมบำบัด เป็นการรักษายีนที่มีความผิดปกติด้วยการให้ยาเพื่อควบคุมการแบ่งตัว และยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง โดยยาแต่ละชนิดจะออกฤทธิ์ตรงสู่เป้าหมายที่ต้องการ โดยไม่ทำอันตรายต่อเซลล์ปกติ

นวัตกรรมการรักษามะเร็งเหล่านี้ ถือเป็นวิวัฒนาการทางการแพทย์ขั้นสูง ที่ได้รับการยอมรับจากโรงพยาบาลทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษามะเร็งด้วยวิธีนี้ยังมีน้อย ดังนั้น โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว จึงร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในอาเซียน เพื่อให้คำปรึกษา และเปิดโอกาสให้แพทย์ เข้าไปศึกษาขั้นตอนการรักษามะเร็งของโรงพยาบาลในประเทศจีน เพื่อสนับสนุนให้วิธีการรักษามะเร็งแบบใหม่ เป็นการรักษามะเร็งแบบมาตรฐาน แทนการรักษามะเร็งแบบเคมีบำบัด หรือการฉายแสงในอนาคต

พิมพ์จาก: https://news.voicetv.co.th/global/64963.html

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน