โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ภาตใต้--โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเป็นฐานการฝึกงานของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ภาคใต้

เมื่อวันที่ 11 เดือนตุลาคม ปี ค.ศ.2555  โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวจัดตั้งพิธีการเปิดป้ายของฐานการฝึกงานของสถาบับการวิจัยนิติศาสตร์ทางการแพทย์นานานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ภาคใต้และสมาคมนิติศาสตร์ทางการสาธารณสุขแห่งชาติจีนอย่างมโหฬาร ท่านหลินจี้เฉิน ประธานบริษัท โป๋อ้าย กรุ๊ป จำกัด ท่านถูเสียวหมิง รองผู้จัดการของบริษัท โป๋อ้าย กร๊ป จำกัด ท่านวางเจื๋อโจว รองผู้จัดการของบริษัท โป๋อ้าย กร๊ป จำกัด ท่านหวังหวยโจง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว ท่านเจียงโหง อธิการบดีสถาบับการวิจัยนิติศาสตร์ทางการแพทย์นานานาชาติของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ภาคใต้และรองประธานสมาคมนิติศาสตร์ทางการสาธารณสุขแห่งชาติจีน ท่านเต้งเซิงจีน รองอธิการบดีสถาบับการวิจัยนิติศาสตร์ทางการแพทย์นานานาชาติของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ภาคใต้และสมาคมนิติศาสตร์ทางการสาธารณสุขแห่งชาติจีนจัด ท่านหลิงฉัฮวย รองอธิการบดีสถาบับการวิจัยนิติศาสตร์ทางการแพทย์นานานาชาติของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ภาคใต้และสมาคมนิติศาสตร์ทางการสาธารณสุขแห่งชาติจีนจัดและท่านตู้ซี่หลิน ผู้อำนวยการฝ่ายการวิชาการสถาบับการวิจัยนิติศาสตร์ทางการแพทย์นานานาชาติของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ภาคใต้และสมาคมนิติศาสตร์ทางการสาธารณสุขแห่งชาติจีนได้เข้าร่วมงานพิธีการเปิดป้ายและการลงนามข้อตกลงครั้งนี้

ในงานพิธี โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวและมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ภาถใต้ต่างก็แสดงความปราถนาดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือในอนาคต ในการกล่าวปราศัย ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่าการจัดตั้งฐานการฝึกงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่ชนะทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นบูรณาการในด้านการสร้างสาขานิติศาสตร์ทางแพทย์ บุคคลากร เวทีเทคโนโลยีและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกิจการการแพทย์ด้วยการสอน ส่งเสริมการสอนด้วยกิจการการแพทย์ สร้างเวทีที่ดีในการพัฒนาสาขาวิชา ยกระดับความร่วมมือในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้ดีขึ้น อบรมบัณฑิที่มีความสามารถนำความรู้ไปปฎิบัติทางนิติศาสตร์การแพทย์และผลักตันการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ในการกล่าวปราศัย ในนามของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว ประธานหลินจี้เฉิงและผู้อำนวยการหวังหวยโจงได้แสดงความเห็นว่าทั้งสองฝ่ายควรพยายามรว่มมือกันเพื่ออบรมบัณฑิชั้นสูงทางด้านนิติศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่จะเน้นให้จุดเด่นของโรงพยาบาลเกิดประโยชน์ บริหารนิสิตฝึกงานด้วยท่าทีที่รับผิดชอบต่อสถาบันและนิสิต ประสานททฤษฎีกับการปฎิบัติอย่างใกล้ชิด ยกระดับความสามารถในการทำงานและคุณภาพการฝึกงาน ไห้ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน โรงพยาบาลจะตั้งใจรับฟังคำแนะนำทางด้านนิติศาสตร์การแพทย์จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ภาคใต้เพื่อบัญญัติมาตรฐานที่ครบด้านในการบำบัดและบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหวังว่าโรงพยาบาลจะสนองความต้องการทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยที่มาจากแต่ละประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ได้ดีขึ้น

ท่านเจียงโหง เลขาของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ภาคใต้และอธิการบดีเต้งเซิงจีนเห็นว่า ความร่วมมือครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทโป๋อ้าย กร๊ปเป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ภาคใต้ที่มีต่อโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพทางความร่วมมือและมีอนาคตที่สดใสในการพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ อบรมบัณฑิและดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ภาคใต้ขอแสดงความยินดีในการจัดตั้งฐานฝึกงานที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวครั้งนี้ และฝ่ายหมาวิทยาลัยจะปฎิบัติหน้าที่ตามข้อตกลง สุดท้ายนี้ ขอให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวจะพัฒนาได้ดีขึ้น

ในงานพิธี มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ภาคใต้และโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่ได้ลงนามด้วยกันในข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการฝึกงานและเปิดป้ายพร้อมกันด้วยเสียงปรบมือที่ดังก้อง


โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเ

พิธีการเปิดป้ายและการลงนามข้อตกลง

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเ

ทั้งสองฝ่ายกำลังลงนามข้อตกลง

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ภาคใต้

เวลาการเปิดป้าย

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ภาคใต้

ประสบความสำเร็จในการเปิดป้าย

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน