ความรักที่ยิ่งใหญ่ของกรุ๊ปป๋อไอ้ที่ไร้พรมแดน--คณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว

วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม ผู้สื่อข่าว 18 คนที่มาจากสมาคมผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ สำนักงานหนังสือพิมพ์ของฟิลิปปินส์ มาเยี่ยมชมและสัมภาษณ์บริษัทการแพทย์ป๋อไอ้และโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวที่สังกัดบริษัทของป๋อไอ้ การสัมภาษณ์ครั้งนี้ทำให้ฟิลิปปินส์มีความรับรู้รอบด้านกับบริษัทป๋อไอ้แห่งประเทศจีน และได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จที่โดดเด่นและจิตวิญญาณของบริษัทตั้งแต่สถาปนามา 20 กว่าปี

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว

หลินชื่อเฉิง CEOของบริษัทให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนฟิลิปปินส์

ความรักทางการแพทย์ไม่มีพรมแดน ประสบความสำเร็จในท่ามกลางความยากลำบาก

ในห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทป๋อไอ้ ผู้สื่อข่าวต่างใจจดใจจ่อและต้องการเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากขึ้น บริษัทการแพทย์ป๋อไอ้แห่งประเทศจีนที่สถาปนาในปี 2532 ได้ชนะอุปสรรคและความยากลำบากต่าง ๆ จึงสามารถประสบความสำเร็จได้ในปัจจุบันนี้และเป็นบริษัทลงทุนทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และเป็นบริษัทการแพทย์ 1 ใน 100 ที่เก่งที่สุดในโลก หลายปีมานี้ โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวที่สังกัดบริษัทป๋อไอ้พยายามเสริมสร้างการรวมทรัพยากรทุกฝ่ายที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นหลักอย่างรอบด้าน ขยายตัวในการรักษาโรคมะเร็ง การวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างประเทศและขอบเขตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้กลายเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญในการรักษาระเร็งที่มีชื่อเสียงในโลก และอยู่แนวหน้าในขอบเขตการรักษาระเร็ง

จากที่สถานะของโรงพยาบาลระเร็งสมัยใหม่กวางโจวในโลกค่อย ๆ สูงขึ้นนั้น ไม่เพียงแค่พึ่งพาเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งและทีมงานที่มีความสามารถ แต่ยังเนื่องจาก“ความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่มีพรมแดน” จิตวิญญาณในการแพทย์ของโรงพยาบาล ฯ “วิสัยทัศน์ไม่มีพรมแดน ภูมิปัญญาไม่มีที่สิ้นสุด หัวใจกว้างไม่จำกัดขอบเขต”เป็นคำขวัญของบริษัทป๋อไอ้ “มอบบริการทางการแพทย์ที่ประชาชนพอใจที่สุด”เป็นภารกิจหลักของบริษัทป๋อไอ้ แพทยศาสตร์ไม่มีขอบเขต เทคโนโลยีที่โดดเด่นและบริการทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมของโรงพยาบาล ฯ ต้องรับใช้ประชาชนทั่วโลก นอกจากนี้แล้ว โรงพยาบาล ฯ ยังต้องส่งเสริมการพัฒนาการรักษามะเร็งร่วมกันของเอเชียอาคเนย์ตลอดจนทั้งโลกเท่าที่จะทำได้ จนถึงทุกวันนี้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวได้ตั้งสำนักงานที่ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียอาคเนย์ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมีมากกว่า 80% มาจากประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศไทย ประเทศเบงกอล ประเทศกัมพูชาและประเทศอื่นๆ การแพร่กระจายความรักไปยังต่างประเทศและการป้องกันสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น ก็เป็นการแสดงจิตวิญญาณในบริการทางการแพทย์ของกรุ๊ป

มะเร็ง

หลินชื่อเฉิง CEOของบริษัทถ่ายรูปหมู่กับคณะสื่อมวลชนฟิลิปปินส์

เน้นการดูแลที่มีมนุษยธรรม มีชื่อเสียงภายในประเทศและต่างประเทศ

ก่อนจะมา คณะสื่อมวลชนก็เคยได้ยินชื่อบริษัทป๋อไอ้แล้ว ตั้งแต่สถาปนาสำนักงานแห่งแรกที่ฟิลิปปินส์ในเดือนเมษาปี 2554 เป็นต้นมา โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวก็ได้จัดการบรรยายความรู้ทางด้านสุขภาพในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มความตระหนักในด้านสุขภาพของประชาชน ให้คำปรีกษาและข้อเสนอในการรักษาให้ผู้ป่วยฟรี ดำเนินแผนการรักษาให้ผู้ป่วยที่มารักษาที่ประเทศจีนจากฟิลิปปินส์ และใช้ความพยายามมากมายเพื่อยืดอายุและบรรเทาความทุกข์ของผู้ป่วย เพราะฉะนั้นโรงพยาบาล ฯ ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากผู้ป่วย ภายใต้การเสนอบริการที่มีมนุษยธรรมโรงพยาบาล ฯ ได้เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างแผนกเพื่อลดขั้นตอนการรักษาของผู้ป่วยให้น้อยลง เสริมสร้างโปรแกรมการรักษาให้มีความละเอียด ความเป็นมาตรฐานและความเป็นระบบ สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล ฯ ที่เหมือนโรงแรม การออกแบบและการตกแต่งห้องพักของผู้ป่วยที่จำลองสภาพแวดล้อมในบ้านทำให้ผู้ป่วยจากต่างประเทศรู้สึกอบอุ่นใจมาก โรงพยาบาล ฯ ยังจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์บ่อยครั้งเพื่อบรรเทาความทุกข์ของผู้ป่วยในการรักษา ทั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงบริการระดับโลกที่มีมนุษยธรรม และทำให้สื่อมวลชนท้องถิ่นประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

ประธานของสมาคมผู้สื่อข่าวของฟิลิปปินส์ให้การยกย่องกับการสัมภาษณ์ครั้งนี้ เขากล่าวว่า “ขอบคุณบริษัทป๋อไอ้และโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวที่ให้โอกาสสัมภาษณ์แก่เรา การรักษามะเร็งเป็นปัญหาสำหรับโลกของเรา ภายใต้อิทพลของวัฒนธรรมแห่งบริษัท บริษัทป๋อไอ้มอบความหวังแห่งชีวิตให้ผู้ป่วยจากฟิลิปปินส์และประเทศอื่น ๆ ด้วยเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยและการดูแลที่มีมนุษยธรรมและอบอุ่นใจ ความพยายามของบริษัทป๋อไอ้และโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวในด้านนี้ก็ได้รับความรับรู้จากประชาชน ”

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน