แพทยศาสตร์ไม่มีขอบเขต ความรักไม่มีพรมแดน -- สื่อมวลชนฟิลิปปินส์เยี่ยมชมโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว

แพทยศาสตร์ไม่มีขอบเขต ความรักไม่มีพรมแดน จากวันที่ 13 ถึงวันที่ 14 เดือนกรกฎาคมปี 2555 คณะผู้แทนสื่อมวลชนฟิลิปปินส์มาถึงกวางโจวและเยี่ยมชมบริษัทป๋อไอ้ กรุ๊ปจำกัดแห่งประเทศจีนและโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวที่สังกัดกรุ๊ปป๋อไอ้ หลินจื้อเฉิง ประธานกรุ๊ปป๋อไอ้ หวังหวยจง ผู้อำนวยการของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว และเผิงเสี่ยวชื่อ ผู้อำนวยการแผนกเนื้องอกของโรงบยาบาล ฯ ได้รับรองคณะผู้แทนอย่างแข็งขัน

การเยี่ยมชมของคณะผู้แทนสื่อมวลชนฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็นสี่องค์ประกอบ ได้แก่ การดูวีดีโอที่แนะนำโรงพยาบาล ฯ การดูถ่ายทอดสดการผ่าตัด และการสัมภาษณ์ผู้ป่วยคนฟิลิปปินส์ในโรงพยาบาล ฯ ซึ่งเป้าหมายคือการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงพยาบาล ฯ และฟิลิปปินส์ และการส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นมิตรระหว่างทั้งสองฝ่าย เพื่อสร้างบทใหม่ด้วยกันในการรักษาโรคมะเร็งของผู้ป่วยคนจีนและคนฟิลิปปินส์

บริษัทป๋อไอ้กรุ๊ปจำกัดแห่งประเทศจีน

บุคลากรของโรงพยาบาล ฯ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยกันจัดการรับรองคณะผู้แทน สื่อมวลชนฟิลิปปินส์อย่างทรงเกียรติ รวมทั้งบริการรถรับส่งและล่าม ทำให้ผู้แทน สื่อมวลชนฟิลิปปินส์ได้ความรู้สึกอย่างลึกซึ้งในลักษณะความทันสมัยและอิทธิพลในต่างประเทศของโรงพยาบาล คณะผู้แทนสื่อมวลชนฟิลิปปินส์ยังได้เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของบริษัทป๋อไอ้ กรุ๊ปจำกัดแห่งประเทศจีนและดูการแนะนำกรุ๊ปโดยรวม เมื่อสัมภาษณ์หลินจื้อเฉิน ประธานกรุ๊ปป๋อไอ้แล้ว คณะผู้แทนสื่อมวลชนฟิลิปปินส์ได้เรียนรู้วัฒนธรรมแห่งกรุ๊ป ยุทธศาสตร์การพัฒนาในต่างประเทศและแนวคิดในการพัฒนาโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว

ตั้งแต่กรุ๊ปป๋อไอ้สถาปนาเป็นต้นมา วัตถุประสงค์คือ"แพทยศาสตร์ไม่มีขอบเขต ความรักไม่มีพรมแดน" และสืบทอดแนวคิดที่แพทยศาสตร์ไม่มีขอบเขตจนถึงปัจจุบันนี้ หลายปีมานี้ ผู้สื่อข่าวและผู้เชี่ยวชาญของประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม ฯลฯ เคยมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและผลงานวิจัยที่โดดเด่นทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเสริมสร้างความร่วมมือฉันมิตรระหว่างโรงพยาบาล ฯ และประเทศในเอเชียอาคเนย์ ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้พัฒนาเข้าสู่อีกระดับหนึ่ง การเยี่ยมชมของคณะผู้แทนสื่อมวลชนฟิลิปปินส์ครั้งนี้ทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันมากขึ้นและส่งเสริมความร่วมมือในบริการทางการแพทย์ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ให้เข้าสู่อีกขั้นหนึ่ง

นอกจากเยี่ยมชมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและสภาพแวดล้อมที่สวยงามของโรงพยาบาลที่ตั้งแต่สถาปนาเป็นต้นมา คณะผู้แทนสื่อมวลชนฟิลิปปินส์ยังได้สัมภาษณ์เผิงเสี่ยวชื่อ ผู้อำนวยการแผนกเนื้องอก ทำให้คณะผู้แทนมีความเข้าใจมากขึ้นในการผสมผสานแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนตะวันตกและเทคโนโลยีการรักษาแบบบาดแผลเล็กแบบมุ่งเป้าของโรงพยาบาล ฯ คุณเผิงได้ตอบคำถามจากคณะผู้แทนสื่อมวลชนฟิลิปปินส์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมีดทางการแพทย์ อย่างเช่น การรักษาแบบบาดแผลเล็กแบบมุ่งเป้าและการผสมผสานแผนแพทย์จีนกับแผนแพทย์ตะวันตกซึ่งวิธีบำบัดรักษานี้เป็นเอกลักณษ์ของโรงพยาบาล การบำบัดด้วยความเย็นจัด(Cryotherapy) เทคโนโลยีการฝังแร่ไอโอดีน เป็นต้น และอธิบายเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้ผลดีและใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้ในปัจจุบันนี้อย่างละเอียด

ในขณะที่แสดงให้เห็นถึงบริการและมนุษยธรรมของโรงพยาบาล ฯ อย่างรอบด้าน หวังหวยจง ผู้อำนวยการของโรงพยาบาลกับผู้แทนของสื่อมวลชนฟิลิปปินส์ได้ลงนามกันในข้อตกลงความร่วมมือฉันมิตร และบรรลุความคิดเห็นพร้อมกันในการมอบความสะดวกในการให้คำปรึกษาและบริการทางการแพทย์ให้คนฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ได้สร้างรากฐานให้โรงพยาบาลที่จะการพัฒนาเข้าสู่อีกขั้นหนึ่งในต่างประเทศ ในการถ่ายทอดสดการผ่าตัด นายแพทย์และนางพยาบาลได้รับความชื่นชมจากคณะผู้แทนของ สื่อมวลชนฟิลิปปินส์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินใจและความมั่นใจในการต่อสู้กับมะเร็งของโรงพยาบาล ฯ การสัมภาษณ์กันระหว่างสื่อมวลชนฟิลิปปินส์และผู้ป่วยก็ทำให้สื่อมวลชนได้เพิ่มความรู้และความเชื่อถือกับโรงพยาบาล ฯ

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน