ผู้นำขององค์กรสาธารณสุขเขตเทียนเหอและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบงาน ณ โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว

ช่วงเช้าวันที่ 7 เดือนมกราคม หลี่หยีงปิง ผู้อำนวยการขององค์กรสาธารณสุข กับผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลจีนโพ้นทะเลและโรงพยาบาลประชาชนจีนเขตเทียนเหอซึ่งทั้งหมดห้าคนมาตรวจสอบงานที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว หวังหวยจง ผู้อำนวยการของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว เฉินปิงและหลินเส้าหัว รองผู้อำนวยการ และผู้ใหญ่คนอื่นของโรงพยาบาล ฯ รับรองแขกผู้มีเกียรติอย่างเหมาะสม

ในสัมมนา หวังหวยจงได้แสดงความยินดีต้อนรับและกล่าวความขอบคุณที่ผู้นำขององค์กรสาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญให้ความสนใจและการสนับสนุนกับโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวตลอดมา หวังหวยจงยังได้แนะนำสถานการณ์พื้นฐานของโรงพยาบาล ฯ และการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น หวังหวยจงกล่าวว่า การที่โรงพยาบาลเอกชนเข้าสู่ระบบการตรวจสอบทางการบริหารการแพทย์นั้น เป็นการกระตุ้นในด้านของวิสาหกิจ ปัจจุบันนี้ โรงพยาบาล ฯ กำลังพัฒนาไปยังสู่โรงพยาบาลการกุศลโดยดำเนินตามการเรียกร้องขององค์กรสาธารณสุข โรงพยาบาล ฯ ปฎิบัติตามเกณฑ์ข้อบังคับสำคัญต่างๆทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด และส่งเสริมการบริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโรงพยาบาล ฯ เป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญและทันสมัย

หลังการตรวจสอบ ผู้นำองค์กรสาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญได้ชื่นชมและให้ข้อเสนอในการปฎิบัติงานทุกด้านของโรงพยาบาล ฯ


โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว

หลี่หยีงปิง ผู้อำนวยการขององค์กรสาธารณสุขกำลังตรวจสอบงานของห้องยา

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน