สื่อชวลชนต่างประเทศให้ความสำคัญแก่เทคนิคการบำบัดมะเร็งใหม่ของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ท่านหลินจี้เฉิน ซีอีโอของบริษัทให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนฟิลิปปินส์

หลายวันที่ผ่านมา คณะสื่อมวลชนของประเทศฟิลิปปินส์ไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวของบริษัทโป๋อ้าย กรุ๊ป จำกัด สื่อมวลชนที่มาครั้งนี้รวม world daily news และหนังสือพิมพ์ Philippines star เป็นต้น

ระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวยืนหยัดในปณิธานว่ายึดบุคคนเป็นหลัก การแพทย์ไม่มีชายแดนและยอมรับผิดชอบโดยไม่กลัวการเสี่ยง โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวตั้งสำนักงานที่ประเทศฟิลิปปินส์และรองรับผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่มีผลการบำบัดในโรงพยาบาลท้องถิ่งหรือถูกโรงพยาบาลท้องถิ่งยกเลิกการบำบัดเพราะเห็นว่าไม่มีหวังที่จะรักษาได้ การตั้งสำนักงานจึงทำให้ผู้ป่วยชาวฟิลิปปินส์สามารถได้รับบริการแพทย์ที่มีคุณภาพสูง

เทคนิคที่ว่าการรักษาแบบบาดแผลเล็ก การประสานแพทยศาสตร์ทั้งจีนและตะวันตกนั้นเป็นเทคนิคการรักษามะเร็งที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวประดิษฐ์ขึ้นมา จุดเด่นของเทคนิคนี้อยู่ที่ประสานจุดเด่นของแพทย์จีนและแพทย์ฝรั่งอย่างย่อยเยี่ยม ซึ่งใช้ระบบการรักษาใหม่เพื่อหาต้นเหตุของมะเร็งและบำบัดอย่างเจาะจงจุด ทั้งนี้จึงมีผลข้างเคียงที่น้อยและบรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ปณิธานที่สำคัญที่สุดของเทคนิคคือบาดแผลเล็ก ซึ่งก็คือบาดแผลที่เล็กที่สุดแต่มีผลที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับมะเร็งชนิดต่างๆ เทคนิคนี้ได้รับผลเป็นอย่างดีในการปฏิบัติ

ในประเทสฟิลิปปินส์ ผู้ป่วยมะเร็งที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวและได้รับผลการบำบัดที่ดีนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวมีชื่อเสียงดังก้องทั่วโลกและได้รับการยกย่องชมเชยจากสื่อมวลชนของหลายๆ ประเทศ เช่นประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนามและเบงกอลเป็นต้น การเป็นพยานของเทคนิคการรักษาแบบบาดแผลเล็ก การประสานแพทยศาสตร์ทั้งจีนและตะวันตกนั้นเป็นจุดประสงค์สำคัญประการหนึ่งของคณะสื่อมวลชนที่เดินทางมาประเทศจีนครั้งนี้

การศึกษา เทคนิคการบำบัดที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

สื่อมวลชนของประเทศฟิลิปปินส์ที่มาครั้งนี้ทั้งหมดมี18 คน พวกเขาสนใจโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว ซึ่งเป็นองค์กรการรักษามะเร็งทันสมัยนานาชาติ หลายปีที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์ต่างๆ ได้แนะนำเทคโนโลยีการบำบัดที่ทันสม้ยและความสำเร็จในการรักษาโรคของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลจึงได้รับการยกย่องจากสื่อมวลชนในและนอกประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเทคนิคการบำบัดที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว ซึ่งก็คือการรักษาแบบบาดแผลเล็ก การประสานแพทยศาสตร์ทั้งจีนและตะวันตก เทคนิคนี้บอกได้ว่าเป็นธงผืนหนึ่งในสาขาการบำบัดมะเร็งในโลก

ผ.อ. เผิงเสี่ยวชื่อ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการบำบัดเนื้องอกแบบบาดแผลเล็กให้สัมภาษณ์แก่คณะสื่อมวลชนครั้งนี้ นายแพทย์เผิงเสี่ยวชื่อจบจากมหาวิทยาลัยแพทยศาวสตร์ซุนยัดเซนและเรียนต่อที่ประเทศแคนาดา หลังจากการกลับประเทศ ท่านทำการวิจัยและทำงานในโรงพยาบาลเกี่ยวกับเนื้องอกโดยตลอด จึงมีประสบการณ์ในการรักษาเนื้องอกแบบบาดแผลเล็กเป็นอย่างมาก หลายปีที่ผ่านมา ท่านแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างประเทศอย่างแข็งขันและส่งเสริมการแบ่งปันประสบการณ์กับคนที่ในสาขาเดียวกันเพื่อสร้างทฤษฏีและเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่โลกด้วยช่องทางต่างๆ เช่น ปริญญานิพนธ์และสัมมนาเป็นต้น

การบำบัดมะเร็ง

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระว่างผ.อ.เผิงเสี่วชื่อและสื่อมวลชนจากฟิลิปปินส์

ความเป็นมา สืบทอดมรดกแพทย์จีนเพื่อเอาชนะมะเร็ง

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวสืบทอดมรดกที่ล้ำค่าของแพทย์แผนโบราณของจีน หลังจากการศึกษาวิจัยโดยผ่านอุปสรรค์ต่างๆ นานา โรงพยาบาลสร้างระบบยาสมุนไพรที่รวมทั้งฐานการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรและศูนย์การวิจัยและผลิตยาแผนโบราณจีนที่รักษาเนื้องอกและนำยานี้ไปใช้ที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาโรค โรงพยาบาลจัดผู้เชี่ยวชาญทางด้านแพทยศาสตร์และเภสัชกรรมให้รว่มมือวิจัยการรักษามะเร็งและผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายได้ประดิษฐ์ยาหลายสิบชนิดเพื่อรักษามะเร็งที่มีต้นเหตุเกิดในส่วนต่างๆ ของร่างกายและรักษาโรคแทรกซ้อนด้วย เมื่อให้ผู้ป่วยทานยาหรือใช้วิธีการฉีดยาเพื่อให้ยาเข้าไปในร่างกาย ทั้งนี้ไม่เพียงแต่สามารถควบคุมการเติบโตของเนื้องอก ยังสามารถเพิ่มพูนถูมิคุ้มกันของผู้ป่วย หากประสานอาหารแผนโบราณจีนเข้าไปด้วย ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงและต่อสู่กับมะเร็งได้ดีขึ้น อาหารแผนโบราณจีนที่ว่านี้หมายถึงผสมยาและอาหารอย่างถูกต้องเหมาะสมและปรุงด้วยวิธีการปรุงอาหารแบบโบราณของจีน อาหารจึงเป็นแบบธรรมชาติ ไม่มีพิษหรือผลข้างเคียงใดๆ ไม่เพียงแต่มีรสชาติที่อร่อยแต่ยังสามารถรักษาโรคได้ด้วยโภชนาการ โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสดงจุดเด่นแบบโบราณของตัวเองโดยให้นักโภชนาการไปห้องผู้ป่วยเพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำอาหารทางด้านโภชนาการ ซึ่งเป็นบริการที่มีคุณค่ามากเป็นพิเศษ

ความคิดสร้างสรรค์ การบำบัดแบบบาดแผลเล็ก การประสานแพทยศาสตร์ทั้งจีนและตะวันตก ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์แห่งโลกในการต่อสู้มะเร็ง

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวไม่เพียงแต่สืบทอดแพทยศาสตร์ของชนชาติจีน แต่ยังบูรณาการวิธีการบำบัดของประเทศตะวันตกเข้าไปด้วย จึงได้ประดิษฐ์เทคนิคการบำบัดอย่างมีเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็งอย่างต่อเนื่อง การบำบัดมะเร็งแบบบาดแผลเล็กเป็นแนวโน้มการรักษามะเร็งของศตวรรษที่ 21 ในโลก โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวมีผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายภาพเนื้องอกระดับเอเซียและมีคณะการรักษามะเร็งที่มีชื่อเสียงทั่วเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเทคนิคการอุดเส้นเลือดเฉพาะจุด การฝังแร่ไอโอดีน วิธีภูมิคุ้มกันบำบัด

และการใช้ความเย็นเป็นต้น เนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความเชี่ยวชาญของคณะ โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวจึงนำหน้าโรงพยาบาลแห่งอื่นในด้านการรักษามะเร็งในโลก ในขณะเดียวกัน จุดเด่นของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวคือการประยุกต์เทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยในโลกอย่างบูรณาการและมีอุปกรณ์ขนาดใหญ่ต่างๆ เช่น PET-CTที่นำเข้าจากยุโรป การใช้ความเย็นของประเทศอิสราเอลและเครื่องDSAของอเมริกา ทั้งนี้ ระบบการรักษาแบบบาดแผลเล็กและแพทย์แผนโบราณจีนจึงได้ประสานกันและประดิษฐ์รูปแบบการบำบัดใหม่ที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งก็คือ การบำบัดแบบบาดแผลเล็ก การประสานแพทยศาสตร์ทั้งจีนและตะวันตก รูปแบบการบำบัดใหม่นี้มีข้อดีหลายประการ ได้แก่ มีบาดแผลเล็ก มีผลเร็ว สุขภาพฟื้นคืนเร็ว บำบัดอย่างเจาะจงจุดที่มีก้อนมะเร็ง ไม่บำบัดโดยเกินความต้องการ บรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วย ยืดชีวิตของผู้ป่วย ยกระดับคุณภาพชีวิตและผลการบำบัดในระยะยาว

หลังจาการแนะนำของนายแพทย์เผิงแล้ว ฝ่ายโรงพยาบาลยังให้นักสื่อข่าวดูการผ่าตัดของการฝังแร่ไอโอดีนและการใช้ความเย็นโดยการถ่ายทอดสด คณะนักสื่อข่าวแห่งฟิลิปปินส์ได้เป็นพยานในการประสานเทคนิคที่เชี่ยวชาญและคณะนายแพทย์ที่ดีเด่นของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว กระบวนการของการผ่าตัดดำเนินไปอย่างมีระเบียบและนายแพทย์ประสานงานกันอย่างดีและคล่องแคล่ว

สุดท้ายนี้ นายแพทย์เผิงกล่าวว่า โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวจะให้ความสำคัญแก่การวิจัยก้อนมะเร็งของสมาคมแพทย์ทางวิขชการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เทคนิคที่ทันสมัยแก่ผู้ป่วยทุกคน บรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วยและนำความหวังแห่งชีวิตแก่ผู้ป่วยด้วย โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวจะพยายามทำการวิจัยเช่นเดิมโดยไม่กลัวอุปสรรค์ใดๆ เพื่อสร้างคุณูปการในการเอาชนะมะเร็งให้แก่มนุษย์ทุกคนได้มากขึ้น

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน