โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวติด 1 ใน 20 โรงพยาบาลที่มีความพัฒนาแบบยั่งยืนที่สุดในมณฑลกวางตุ้ง

โรคมะเร็ง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ ศ 2555 ที่ผ่านมา รายงานข่าวว่า โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้รับเลือกเป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่ดีที่สุดใน 20 อันดับแรกจองมณฑลกวางตุ้ง ชึ่งเป็นเกียรติสูงสุดของโรงพยาบาลเอกชนระดับมณฑล โดยผลการจัดอันดับดังนี้ได้มาจากการสำรวจและการประเมินค่าที่เคร่งครัดและยาวนานถึงหนึ่งปีในมณฑลกวางตุ้งประเทศจีน

20 อันดับการมีความพัฒนาที่ยั่งยืนที่สุด

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พศ 2555 ที่ผ่านมา การประชุมเพื่อเปิดเผยผลรายงานสำรวจประเมินค่าการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงพยบาลเอกชนในมณฑลกวางตุ้ง ได้จัดขึ้นที่นครกว่างโจว ซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดเผยผลรายงานสำรวจสภาพการพัฒนาของโรงพยบาลเอกชนในกวางตุ้งโดยองค์การสำรวจกลาง รัฐบาลจีน วงการแพทย์ สื่อมวลชน และวงการต่าง ๆ ในสังคมต่างก็ได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ผู้นำของรัฐบาลและคณะกรรมการพรรคฯ มณฑลกวางตุ้งที่มีความเกี่ยวข้อง ผู้ว่าการกรมอนามัยมณฑลกวางตุ้งและกรมอนามัยท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวข้อง ผู้แทนของโรงพยาบาลเอกชนที่สำคัญต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่ขึ้นชื่อในวงการแพทย์มณฑลกวางตุ้งมากมายล้วนได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ได้สรุปสภาพปัจจุบันและผลสำเร็จที่ได้รับจากการพัฒนาของโรงพยาบาลเอกชนในมณฑลกวางตุ้ง และได้เปิดเผยผลการจัดอันดับ 20 อันดับแรกของโรงพยาบาลเอกชนที่มีความพัฒนาแบบยั่งยืนที่สุดในมณฑลกวางตุ้ง สุดท้ายยังได้ประกาศสรรเสริญคุณูปการของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวและโรงพยาบาลเอกชนอื่น ๆ ทั้งหมด 30 แห่งอีกด้วย

จุดเริ่มต้นสูง มาตรฐานสูง ระดับสูง

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวกำลังพยายามก้าวสู่ความมีมาตรฐานสากลอย่างเต็มที่ ด้วยหลักการสร้างสรรค์ “จุดเริ่มต้นสูง มาตรฐานสูง ระดับสูง” เพื่อสร้างให้เป็นโรงพยาบาลที่มีการบริหารที่ทันสมัย อำนวยการบริการที่เต็มไปด้วยเมตตากรุณา มีข้อมูลดิจิตอล และมีภาพลักษณ์สากล โรงพยาบาลแห่งนี้มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็งที่ยอดเยี่ยมจำนวนหนึ่ง พวกเขามักจะร่วมงานกันและจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสำหรับผู้ป่วยทุกคน เพื่อกำหนดแผนการการรักษาโรคที่รอบคอบยิ้งขึ้นด้วยสติปัญญารวมกัน ซึ่งจะสามารถเกินขีดความจำกัดของความคิดคนเดียวได้ นอกจากนี้ โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้ทุ่มทุนเป็นจำนวนมากเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อม วิชาการ อุปกรณ์ ข้อดีและลักษณะบริการของโรงพยาบาล การใช้ความเย็น การอุดเส้นเลือดเฉพาะจุด การฝังแร่ไอโอดีน การรักษาด้วยวิธีผสมผสานแพทย์แผนจีนกับแผนปัจจุบัน เทคโนโลยีมีดโฟตอน การรักษามะเร็งด้วยเลเซอร์ เทคโนโลยีเพทซีที การรักษามะเร็งด้วยคลื่นความถี่สูง เคมีบำบัดกรีน วิธีภูมิคุ้มกันบำบัด ระบบการรักษาแบบการให้ความร้อนในร่างกาย การใช้ยีนบำบัดเจาะจงเซลล์มะเร็ง การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ฯลฯ ต่างก็เป็นวิธีการรักษาโรคที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้ผลักพ้นจากวิธีการรักษาโรคแบบดั้งเดิม และได้พัฒนาเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งไปยังรูปแบบใหม่ที่มีลักษณะพิเศษ นั่นก็คือการรักษาบาดแผลเล็ก ให้เนื้องอกตายที่จุดกำหนดอย่างแม่นยำ และผสมผสานแพทย์แผนจีนกับแผนปัจจุบัน ซึ่งสามารถรักษาโรคมะเร็งอย่างตรงอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะช่วยลดการทำอันตรายต่อร่างกายให้น้อยลง จะนำซึ่งความปลอดภัยยิ่งขึ้น

โรงพยาบาลมะเร็งสากล

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้พัฒนากิจการด้านการรักษาโรคมะเร็งที่ต่างประเทศอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้จัดตั้งสำนักงานจาการ์ตา และสำนักงานสุราบายาที่ประเทศอินโดนีเซีย จัดตั้งสำนักงานโฮจิมินห์และสำนักงานฮานอยที่ประเทศเวียดนาม จัดตั้งสำนักงานมะนิลาที่ประเทศฟิลิปปินส์ จัดตั้งสำนักงานธากาที่ประเทศเบงกอล และจัดตั้งสำนักงานพนมเปญที่ประเทศกัมพูชา เพื่อสร้างเวทีช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งมารักษาโรคที่นครกวางโจวประเทศจีน ดังนั้น ผู้ป่วยจะสามารถได้รับการรักษาและบริการดีที่สุดที่นี่ได้

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้รับคำสรรเสริญสาธารณะ เนื่องด้วยความสามารถและเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งที่มีลักษณะบาดแผลเล็ก บริการที่ดีและผลการรักษาที่เห็นได้ชัด ผู้ป่วยที่มารักษาโรค มี 90% มาจากต่างประเทศ รวมทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศของเขา เช่นภรรยาของนายพลอินโดนีเซีย อดีตหัวหน้าทีมฟุตบอลแห่งช่าติของอินโดนีเซีย โมเดลที่มีชื่อเสียงในอินโดนีเซีย ผู้นำชั้นสูงของรัฐบาลเวียดนาม ฯลฯ การที่ได้รับความยกย่องชมเชยจากครอบครัวของผู้ป่วยและผู้ป่วยตนเองนั้น การที่ส่งผลกระทบภายในประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลกดจนประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศในตะวันออกกลางด้วยนั้น ได้สร้างระบบสากลในด้านารรักษาโรคและการให้บริการให้กับโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ต่อไป โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวจะพยายามผลักดันการปฏิรูประบบทางการแพทย์อนามัย กระตุ้นตลาดบริการทางการแพทย์ และส่งเสริมบริการทางการแพทย์ให้ก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอย่าวเต็มที่

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน