การรวมตัวผู้เชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติเพื่อการติดต่อสื่อสารทางการแพทย์โดยเริ่มจากศูนย์ให้ กลายเป็นจริง

สำนักงานต่างประเทศแห่งแรก

วันที่16 เดือนพฤษภาคม ปี2008 ความพยายามจากหลายฝ่ายของ โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวทำให้ในที่สุดได้มีการก่อตั้งสำนักงานที่เมืองฮานอยประเทศเวียดนาม ในฐานะที่เป็นสำนักงานต่างประเทศแห่งแรกของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว สามารถเอาชนะอุปสรรคนานัปการ จากการเตรียมทุน รับสมัครพนักงาน จนถึงได้รับความชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากประชาชนชาวเวียดนาม ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พนักงานที่สำนักงานทุ่มเททำงานอย่างมาก สำนักงานฮานอยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้รูปแบบการบริการปรับปรุงใหม่อยู่เสมอ จนเป็นที่ยอมรับจากประชาชนชาวเวียดนาม และเป็นแบบอย่างให้กับสำนักงานในต่างประเทศอื่นๆ

สำนักงานฮานอยมีผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคมะเร็ง บริการให้คำปรึกษาฟรี โดยมีความรู้เรื่องโรคมะเร็งอย่างถ่องแท้และมีความอดทนทุ่มเทเพื่อสืบทอดเทคนิคการรักษาสมัยใหม่และการบริการรักษาที่ดีเยี่ยมระหว่างประเทศจีนและเวียดนาม ที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงบริการส่วนเล็ก ๆ ของสำนักงานฮานอย ให้คำปรึกษามารักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว สำนักงานจะช่วยผู้ป่วยทำวีซ่า จองตัวเครื่องบินและรับส่งสนามบิน ส่วนผู้ป่วยที่รักษากลับประเทศแล้วนั้น พนักงานสำนักงานจะติดตามสอบถามอาการของผู้ป่วย แนะนำเรื่องการรับประทานอาหาร การนอน การรักษาและการดูแลอื่น ๆ ที่สำคัญคือการบริการที่กล่าวทั้งหมดนั้นฟรี ผู้ป่วยชาวเวียดนามจำนวนมากชมเชยและประทับใจในการบริการมาก

หลังจากผู้ป่วยชาวเวียดนามได้รับการรักษาที่ดีจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวแล้ว ก็ส่งดอกไม้ ธงชนะเลิศ จดหมายขอบคุณเป็นต้นให้กับสำนักงาน ตลอดระยะเวลา 5๕ปีที่ผ่านมาสำนักงานฮานอยได้รับความขอบคุณและความซาบซึ้งมากมาย สิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้พนักงานทำงานจนประสบความสำเร็จ

การรวมตัวผู้เชี่ยวชาญ เสนอบริการรักษาที่ดีที่สุด

ที่ผ่านมานั้น ผู้ป่วยมาขอคำปรึกษามักจะมีปัญหาในการติดต่อสื่อสารระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพราะว่าผู้เชี่ยวชาญที่สำนักงานเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ มีประสบการณ์ในด้านการรักษาโรคมะเร็งในประเทศจีน เมื่อผู้ป่วยและครอบครัวมาขอคำปรึกษาต้องผ่านล่ามแปลภาษา โดยบอกอาการป่วย ประวัติรักษา ผลตรวจให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่วิเคราะห์อาการป่วยเสร็จแล้ว จึงผ่านล่ามในการอธิบายถึงแผนรักษาและสาเหตุให้กับผู้ป่วย การติดต่อสื่อสารอย่างนี้ไม่เพียงแต่ค่อนข้างละเอียด แพทย์กับผู้ป่วยทั้งสองฝ่ายไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้หากไม่ผ่านล่าม ปัญหาทางภาษาและความแตกต่างของความวัฒนธรรม อาหารและการดำเนินชีวิต ทำให้แพทย์และผู้ป่วยมีอุสัคโดยปริยาย

เพราะฉะนั้น สาขาสำนักงานเมืองฮานอยจึงผลักดันเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยให้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยการเชิญรองผู้จัดการโรงพยาบาลHachengเมืองฮานอยประเทศเวียดนาม รองประธานสมาคมแผนกอายุรกรรมเมืองฮานอย เป๋ยหยวนเจี่ยน แพทย์ศาสตร์บัณฑิตให้บริการการสื่อสารและการรักษาแก่ผู้ป่วย สำนักงานเมืองฮานอยให้ความรู้ในการรักษาของจีน เทคโนโลยีการรักษา การรักษาผสมผสานกับการบริการการรักษาของประเทศเวียดนาม ไม่ได้จำกัดแค่รูปแบบการรักษาแบบประเทศจีนหรือแบบประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นการพัฒนาใหม่อีกรูปแบบหนึ่งของสาขาสำนักงานเมืองฮานอย เบ้ยหยวนเจี่ยนแพทย์ศาสตร์บัณฑิตมีประสบการณ์ในการรักษาและการวินิจฉัยอย่างเชี่ยวชาญ และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาของสาขาสำนักงานเมืองฮานอย ซึ่งเชื่อมั่นว่าสามารถทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งชาวเวียดนามได้สัมผัสกับการรักษาแนวใหม่ ประธานหลินกล่าวว่า การเน้นการปฏิบัติและการปรับปรุงใหม่ครั้งนี้ โดยมีความซื่อตรงและมีฝีมือทั้งสองปัจจัยหลักของกลุ่มบริษัททางการแพทย์บ่ออ้าย สาขาสำนักงานเมืองฮานอยได้ปรับปรุงใหม่ที่ทันสมัยกว่าสาขาสำนักงานต่างชาติอื่น เป็นตัวอย่างที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง

ความรักไม่มีพรมแดน การรักษาก็ไม่มีเขตแดน

สำนักงานฮานอยไม่เพียงแต่ให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยเป็นอย่างดีแล้ว ในขณะเดียวกันยังมีอุดมการณ์ของการบริการคือ“ความรักไม่มีพรมแดน”เมื่อเดือนมิถุนายน ของปี2012 ที่ผ่านมานั้น มีผู้ป่วยเด็กอายุสี่ขวบชาวเวียดนาม เมืองฮานอย ชื่อว่า หร่วนเหวินตัว เนื่องจากความทุกข์ทรมานจาก rhabdomyosarcoma ใบหน้า

การรักษาไม่มีประสิทธิภาพและจึงมาสอบถามที่สำนักงานฮานอย หลังจากที่มารักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวด้รับผลการการรักษาที่ดี แต่ครอบครัวของเขายากจนไม่มีเงินที่จะรักษาต่อ สำนักงานฮานอยและโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวได้รับทราบเรื่อง จึงทำเรื่องรับบริจาคเงินเพื่อการรักษาจำนวนสองครั้ง และกองทุนบริษัทบ่ออ้ายยังได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษา รวมถึงการเสาะหาวิธีการรักษาด้วยวิธีต่างๆ ช่วยเหลือเด็กน้อยและครอบครัวให้พ้นจากความทุกข์ พ่อและแม่ของหยวนเวินตัวได้แสดงความขอบคุณ และปัจุบันนี้อาการของหยวนเวินตัวคงที่ แต่สำนักงานฮานอยยังคงคอยดูแลเอาใจใส่อาการอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมการกุศลดีๆเช่นนี้มากมาย พนักงานประจำสำนักงานฮานอยมีความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเสมอ

เป็นที่รู้ดีว่า การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งสำคัญที่สุดคือ มีการตรวจพบระยะแรก เพื่อเพิ่มความรู้ในการป้องกันโรคมะเร็งให้แก่ประชาชนชาวเวียดนาม เมื่อวันที่25 ของเดือนเมษายน ค.ศ. 2012 ได้จัดกิจกรรม “สโมสรมะเร็ง” ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัวของพวกเขามีการสื่อสารซึ่งกันและกันและแลกเปลี่ยนความรู้ สโมสรมะเร็งมีการพูดคุยในเรื่องสุขภาพและกิจกรรมกลางแจ้งที่ให้สมาชิกสโมสรเข้าร่วมโดยได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็ง การดูแลเรื่องอาหารและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง นับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรจัดโรคมะเร็งแต่ละกิจกรรมนั้นจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมอ หากมีท่านใดสนใจนั้นสามารถสมัครได้ที่สำนักงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

สิ่งที่สำนักงานฮานอยได้ทำไปทั้งหมดนั้นก็เพียงเพื่อให้ประชาชนนั้นห่างไกลจากโรคมะเร็ง มีการดำเนินชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความสุขและร่างกายที่แข็งแรง

ประธานหลินเป็นตัวแทนของบริษัทบ่ออ้ายแสดงความขอบคุณและความเห็นใจต่อพนักงานประจำสำนักงานฮานอย ให้กำลังในการทำหน้าที่บริการให้ความรู้แก่ประชาชนชาวเวียดนามที่มาติดต่อสอบถามอย่างต่อเนื่อง เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยและการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูง เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางการแพทย์และเพื่อบรรลุเป้าหมายที่น่าพอใจของการให้บริการทางการแพทย์

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว

  ประธานหลินถ่ายรูปร่วมกับพนักงานประจำสำนักงานฮานอยมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน