จีนและกัมพูชาร่วมมือกันสร้างสัมพันธ์เพื่อเป้าหมายทางการแพทย์ - -การประชุมระหว่างคณะของประธานหลินจื้อเฉิงกับกระทรวงสาธารณะสุขกัมพูชา

เช้าวันที่4เดือนมีนาคม พ.ศ.2556จากคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระกระทรวงสาธารณะสุขกัมพูชาเหมิงเหวินซิ่ง บริหารเลขานุการกระทรวงสาธารณะสุข德伦 หลินจื้อเฉิง ประธานกลุ่มบริษัททางการแพทย์บ่ออ้าย เมดิคอล เซอร์วิสได้เดินทางมาถึงประเทศกัมพูชา ในขณะเดินทางมาถึงนั้นหัวหน้ากระทรวงสาธารณะสุขประเทศกัมพูชาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี มีการแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์และวิเคราห์วางแผนความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งทั้งสองฝ่ายหารือกันในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

เพื่อให้มนุษย์มีความพอใจมากที่สุดกับการบริการทางการแพทย์

ในขณะประชุมนั้น ประธานหลินจื้อเฉิงได้อธิปรายระดับการพัฒนาในปีที่ผ่านมาของบริษัทบ่ออ้าย เมอดิคอส เซอร์วิส จำกัด แก่รัฐมนตรีว่าการกระกระทรวงสาธารณะสุขกัมพูชา เหมิงเหวินซิ่ง และบริหารเลขานุการกระทรวงสาธารณะสุขเต๋ิอหลุ๋น และได้กล่าวถึง”การสร้างกลุ่มการแพทย์ที่ใหญที่สุดในโลก เพื่อให้มนุษย์มีความพอใจมากที่สุดกับการบริการทางการแพทย์”ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญมากของกลุ่มแพทย์ที่ต้องพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังกระตือรือร้นทำงานร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) โรงพยาบาลในประเทศที่มีชื่อเสียง, สถาบันการวิจัยและสถาบันการศึกษาระดับสูงเพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและในด้านเทคโนโลยีของการผ่าตัดเนื้องอกแบบการผ่าตัดบาดเจ็บเล็กน้อยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในขณะเดียวกันได้แนะนำโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือบริษัทบ่ออ้าย เมดิคอล เซอร์วิสโดยมีหลักการของการบริการคือ"การแพทย์ไร้พรมแดน•ความรักไร้พรมแดน" โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ทำการสำรวจเทคโนโลยีล่าสุดในด้านการรักษาโรคมะเร็ง โดยมีมาตรฐาน เฉพาะบุคคล มีมนุษยธรรม การรักษาอย่างสมเหตุผล การรักษาแบบการผ่าตัดบาดเจ็บเล็กน้อยและการรวมแนวคิดใหม่ๆหลากหลายสาขาและการนำมาประยุกต์ใช้ ในขณะเดียวกันเมื่อความเข้าใจในการใช้การรักษาแบบการผ่าตัดบาดเจ็บเล็กน้อย โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวยังนำเทคโนโลยีการแพทย์แผนจีนโบราณผสมผสานกับเทคโนโลยีการแพทย์ตะวันตก โดยมีรูปแบบการรักษา คือ“การรักษาแบบบาดแผลเล็ก การบูรณาการระหว่างแพทย์แผนจีนและแผนตะวันออก”

รูปแบบการรักษานี้เป็นการรักษาที่หลีกเลี่ยงการรักษามะเร็งแบบดั้งเดิมที่มีอันตราย ไม่เพียงแต่ลดความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยแล้ว ยังเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการรักษาในระยะยาว จึงเป็นเหตุให้มีความนิยมอย่างสูงในบรรดาผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โรคมะเร็ง

ทีมงานศึกษาดูงานของประธานหลินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุขกัมพูชาถ่ายรูปร่วมกัน

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

  ประธานหลินได้แนะนำประวิติของกลุ่มการแพทย์บริษัทบ่ออ้ายแก่หัวหน้ากระทรวงสาธารณะสุขกัมพูชา

การผลักดันและให้ความร่วมมือกันระหว่างจีนกับกัมพูชาเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์

หลังจากรัฐมนตรี เหมิงเหวินซิ่ง และบริหารเลขานุการเต๋ิอหลุ๋น ได้ฟังการบรรยายของประธานหลินจื้อเฉิงจบแล้ว กล่าวตั้งแต่สมัยโบราณจีนและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรสันติภาพและมักจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พวกเขาได้รับรู้ถึงความแข็งแกร่งของบริษัทบ่ออ้ายฯ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว จุดเด่นในการบริการที่ได้รับการชื่นชมและยอมรับเป็นอย่างดี

ขณะประชุมนั้นรัฐมนตรี เหมิงเหวินซิ่ง ได้แนะนำการแพทย์กัมพูชาในปัจจุบัน ได้แสดงถึงความปรารถนาในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการให้บริการทางการแพทย์ของจีน และยังได้กล่าวว่ากลุ่มการแพทย์บ่ออ้ายฯสามารถเลือกที่จะลุงทุนสร้างโรงพยาบาลในประเทศกัมพูชาได้ ประธานหลินจื้อเฉิงได้ตอบรับคำเชิญจากรัฐมนตรี เหมิงเหวินซิ่ง และตอบกลับด้วยความปิติยินดีที่จะให้กลุ่มการแพทย์บ่ออ้ายฯสร้างโรงพยาบาลมะเร็งที่กัมพูชา มีการให้บริการทางการแพทย์ที่ดีในกัมพูชา และหวังว่าสามารถการผลักดันและให้ความร่วมมือกันระหว่างจีนกับกัมพูชาเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ เพื่อการรักษาโรคมะเร็งก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

รัฐมนตรี เหมิงเหวินซิ่ง ได้กล่าวว่า การร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้นั้นสามารถทำให้ประชาชนชาวกัมพูชามีการบริการทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้น และความสัมพันธ์ระหว่างจีนและกัมพูชาก็จะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย

พัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง ได้รับคำชมในการดูแลบริการ

ในขณะประชุมนั้นรัฐมนตรี เหมิงเหวินซิ่ง และบริหารเลขานุการ เต๋ิอหลุ๋น ได้กล่าวถึงสำนักงานโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวสาขาพนมเปญ อยากทราบรายละเอียดในการบริการของสำนักงานประธานหลินได้กล่าวว่า สำนักงานที่กัมพูชานั้นได้สร้างขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนพ.ศ.2555สำนักงานได้เชิญแพทย์ผู้ชาญชาญด้านมะเร็งเพื่อผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถติดต่อสอบถามฟรี เพื่อให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งชาวกัมพูชาและญาติเมื่อรับการรักษาที่ประเทศจีน สำนักงานยังบริการฟรีเช่น ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน รับส่งสนามบินเป็นต้น หลังจากผู้ป่วยรักษาแล้วกลับประเทศนั้น เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำสำนักงานยังคอยติดตามอาการของผู้ป่วยและให้คำแนะนำในการรับประทานอาหาร การนอนหลับพักผ่อน ดูแลชีวิตประจำวัน เป็นต้น ประธานหลินได้กล่าวว่าการบริการทั้งหมดนี้ฟรี ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย เป็นที่พึงพอใจและยอมรับอย่างมากในบรรดาประชาชนชาวกัมพูชา

บริหารเลขานุการเต๋ิอหลุ๋น หวังว่าจีนและกัมพูชาทั้งสองประเทศสามารถพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู้และแผนการทำงานร่วมกันในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้การขว้างมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเรื่องสุขภาพในการป้องกันโรคมะเร็ง เมื่อฟังดังกล่าวแล้ว ประธานหลินได้กล่าวว่าสำนักงานจินเบียนนั้นก็ได้จัดกิจกรรมลำเปลี่ยนความรู้บ่อยครั้ง เพื่อให้ประชาชนชาวกัมพูชามีความรู้ในการป้องกันโรคมะเร็ง เมื่อวันที่27 และวันที่29เดือนกันยายนพ.ศ.2555ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง--เผิงเสี่ยวชื่อ และผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาประจำสำนักงานพนมเปญ อู๋ชิงข่าย ได้แบ่งการจัดงานให้ความรู้เรื่องสุขภาพ《วิทยาการทางการแพทย์และความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็ง》ขึ้นที่Sunway Hotelที่จินเบียนและ暹粒ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี หลังจากจัดงานให้ความรู้เรื่องสุขภาพแล้วทำให้ประชาชนชาวกัมพูชามีความรู้พื้นฐานของโรคมะเร็งมากขึ้น และได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี

บริหารเลขานุการเต๋อหลุ๋น ได้กล่าวว่ากระทรวงสาธารณะสุขกัมพูชาไม่เพียงแต่ในเมืองจินเบียนหรือเมืองอื่นๆมีความยินดีหากแพทย์จีนมาให้ความรู้ในการป้องกันโรคมะเร็งมากขึ้นและสามารถทำให้ประชาชนชาวกัมพูชามีความรู้ในการป้องกันโรคมากเร็งมากขึ้นด้วย และยังกล่าวถึง โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวได้ทำการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดสองท่าน เฉิงหยวน(SENG NGOUN)และไต้ฮุ่ยเจ่า(TEHUYKEAV)เปี่ยมไปด้วยความชื่นชมในด้านวิวัฒนนาการเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยและบริการการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพของโรงพยาบาล และยังได้กล่าวถึงความช่วยเหลืออย่างดีจากสำนักงานจินเบียน ช่วยลดความกลัวของผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในต่างประเทศ มีผู้ป่วยหลายท่านที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาล และยังเต็มไปด้วยการยอมรับและชื่นชมในโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว

การร่วมมือระหว่างจีนและกัมพูชา ในการต่อต้านโรคมะเร็ง

บริหารเลขานุการเต๋อหลุ๋น ในขณะประชุมนั้น ได้กล่าวชมประเทศจีนที่เป็นประเทศส่วนน้อยของโลกที่มีการวิธีรักษาทั้งการฝังแร่ไอโอดีน 125 การใช้ความเย็น การใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด และการทำคีโมเฉพาะจุด การรักษาโรคมะเร็งระยะกลางและระยะสุดท้ายของประเทศจีนเป็นที่ยอมรับในอันดับต้นๆของโลก บริหารเลขานุการเต๋ิอหลุ๋น หวังว่าบริษัทบ่ออ้ายฯและโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวสามารถพัฒนาวิธีการรักษาโรคมะเร็งโดยผ่านสื่อโฆษณาของประเทศกัมพูชา และสามารถทำให้ผู้ป่วยแลครอบครัวมีความเชื่อมั่นในการต่อสู้กับโรคมะเร็งมากขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจและเชื่อมั่นในการรักษา สามารถช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวที่มีความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งกลับกลายดีขึ้น

บริหารเลขานุการเต๋อหลุ๋น หวังว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกัมพูชาจะมีการศึกษาและดูงานที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว สามารถทำให้แพทย์กัมพูชามีความรู้ในโรคมะเร็งมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาด้วยวิธี“การผสมผสานการแพทย์จีนและการแพทย์ตะวันตก การรักษาเฉพาะจุดชนิดบาดเจ็บเล็กน้อย”ที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจีนและกัมพูชาสองประเทศนั้นจะมีหลักการทางการแพทย์ร่วมกัน และยังช่วยผลักดันและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและกัมพูชาด้วย

ประธานหลินได้กล่าวว่า กลุ่มการแพทย์บ่ออ้ายฯและโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมมือและนำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาสู่ประชาชนชาวกัมพูชา พวกเรามีจุดมุ่งหมายในการสร้างสำนักงานขึ้นเพื่อสิ่งนี้เช่นกัน

หลังจากยุติการประชุมแล้วประธานหลินได้มอบของที่ระลึกที่มีคำ“คุณธรรม และจริยธรรม” แก่รัฐมนตรีเหมิงเหวินซิ่ง และบริหารเลขานุการเต๋อหลุ๋น คำสี่คำนี้แสดงถึงการให้กำลังใจำพนักงานของกลุ่มบริษัทบ่ออ๋ายที่ทำคุณประโยชน๋ให้อย่างมากมาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลุ่มบริษัทบ่ออ้ายจะยึดมั่นในการบริการคือ“จรรยาบรรณของแพทย์”และ“เทคโนโลยีการแพทย์” กลุ่มการแพทย์บ่ออ้ายฯมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมมือทางการแพทย์กับกัมพูชา เหมิงเหวินซิ่งและเต๋ิอหลุ๋นรับของที่ระลึกด้วยความปิติยินดี พร้อมกับถ่ายรูปร่วมกันกับประธานหลิน

โรคมะเร็ง

  ประธานหลินได้มอบของที่ระลึกแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุขกัมพูชา

กลุ่มบริษัททางการแพทย์บ่ออ้าย เมดิคอล เซอร์วิส

  ประธานหลินและรัฐมนตรีเหมิงเหวินซิ่งถ่ายรูปร่วมกัน

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน