มอบการบริการทางการแพทย์ที่น่าพอใจที่สุด -- ภารกิจศักดิ์สิทธิ์ในการแพทย์ข้ามชาติของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเป็นโรงพยาบาลมะเร็งที่มีชื่อเสียงทั้งในและนอกประเทศ มุ่งสู่การให้การรักษาที่เชี่ยวชาญ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูงและยอดเยี่ยมแก่ผู้ป่วย การบริการทางการแพทย์ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีคุณภาพสูงได้ดึงดูดผู้ป่วยทั้งในและนอกประเทศมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้แล้ว โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวก็ยังได้รับความสนใจของสื่อมวนชนต่างประเทศด้วย

วันที่ 13 เดือนกรกฎาคมปี 2555 คณะสื่อมวลชนฟิลิปปินส์มาถึงโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว เพื่อเยี่ยมชมและสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวโดยใช้เวลาสองวัน คณะสื่อมวลชนฟิลิปปินส์ได้กล่าวว่า การเดินทางมาประเทศจีนครั้งนี้ นอกจากเพื่อรู้จักโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวในอีกระดับหนึ่งแล้ว ยังหวังว่าผ่านความรู้สึกส่วนตัวของเรา จะแนะนำการบริการทางการแพทย์ที่เป็นเอกลักษณ์ให้ผู้ป่วยฟิลิปปินส์มากขึ้น

เนื้องอก

สื่อมวลชนฟิลิปปินส์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวอย่างใกล้ชิด

คณะสื่อมวลชนสัมผัสกับการบริการทางการแพทย์

เวลา 9.00 วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม คณะสื่อมวลชนฟิลิปปินส์มาถึงโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว แล้วเยี่ยมชมห้องพักผู้ป่วยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล พร้อมด้วยผู้นำของโรงพยาบาล สื่อมวลชนได้แสดงให้เห็นถึงความสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างหนักหนา

เพื่อให้สมาชิกทุกท่านของคณะสื่อมวลชนสามารถสัมผัสกับการบริกานทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่ทันสมัยและระดับสูงได้ ช่วงเช้าฝ่ายโรงพยาบาลได้จัดการตรวจร่างกายโดยเฉพาะให้สื่อมวลชนทุกท่าน ในกระบวนการการตรวจร่างกาย บรรยากาศอบอุ่น ทุกท่านได้สัมผัสกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยหลาย ๆ ชนิด และสอบถามชื่อและฟังก์ชั่นของแต่ละอุปกรณ์ด้วยความสนใจ เป็นต้น บุคลากรทางการแพทย์ก็ได้ตอบคำถามอย่างละเอียด

อุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวทันสมัยมาก การบริการการรับรองก็เป็นเอกลักษณ์ ทำให้เราไว้ใจได้ คณะสื่อมวลชนฟิลิปปินส์ได้ยกย่องชมเชยแนวคิดใหม่ในการบริการทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและความสมบูรณ์ของโรงพยาบาล

การสัมผัสกับการบริการแบบเพิ่มมูลค่าที่เป็นเอกลักษณ์

ช่วงกลางคืนวันที่ 13 เดือนกรกฎาคม โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวจัดกิจกรรมพิเศษเฉพาะให้คณะสื่อมวลชนฟิลิปปินส์ – การล่องเรือแม่น้ำจูเจียง บุคลากรของโรงพยาบาลแนะนำว่า นี่คือการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นการบริการที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว ในกลางคืนวันที่ 12 เดือนกรกฎาคมโรงพยาบาลก็ได้จัดผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งมาร่องเรือแม่น้ำจูเจียงและชมวิวกลางคืนที่สวยงามของกวางโจวเพื่อช่วยผู้ป่วยผ่อนคลายร่างกายและจิตใจซึ่งจะมีผลประโยชน์กับการฟื้นตัว

ในการสัมผัสกับการบริการ คณะสื่อมวลชนฟิลิปปินส์ได้พบว่าเหตุผลที่ทำไมผู้ป่วยในและนอกประเทศมากมายชอบโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวมากนอกเหนือไปจากโรงพยาบาลมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดในโลก แต่ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ที่มีมนุษยธรรมด้วย

มีข่าวว่า ตั้งแต่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้สถาปนาเป็นต้นมา ก็ได้ทยอยเปิดการบริการแบบเพิ่มมูลค่าที่เป็นเอกลักษณ์หลายสิบอย่างให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพก็เป็นเพียงประเภทหนึ่งในโครงการนี้ การบริการแบบเพิ่มมูลค่าที่เป็นเอกลักษณ์ยังรวมถึงการส่งเสริมผู้ป่วยที่พักอยู่โรงพยาบาลไปดูหนังที่ “โรงหนังทันสมัย”อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง การฉลองวันเกิดผู้ป่วย การฉลองเทศกาลจีนกับผู้ป่วย เป็นต้น ทำให้ผู้ป่วยต่างประเทศและครอบครัวผู้ป่วยได้ความรู้สึกดีในการดูแลอย่างมีมนุษยธรรม ซี่งอย่างที่นายหลินจื้อเฉิง ประธานคณะกรรมการผู้บริหารของบริษัทโป๋ไอ้เคยกล่าวว่าแพทยศาสตร์ไม่มีขอบเขต โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญแห่งหนึ่งที่สังกัดบริษัท กรุ๊ป จำกัด เนื่องจากการบริการทางการแพทย์ที่เป็นเอกลักษณ์ โรงพยาบาลจึงได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้ป่วยมะเร็งในและนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง

เนื้องอก

ผู้ป่วยล่องเรือแม่น้ำจูเจียงและถ่ายรูปหมู่หน้า “แอลเซ็กซี่” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกวางโจว

ลูกค้าทั่วทุกมุมโลก

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยต่างประเทศ โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้ตั้งสำนักงานที่ต่างประเทศหลายประเทศ ให้บริการสมบูรณ์ซึ่งจากการให้คำปรึกษาจนกระทั่งการส่งผู้ป่วยมารักษาที่ประเทศจีน ซึ่งได้สร้างอิทธิพลอย่างมากในต่างประเทศ ในฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทยและประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ ต่างก็มีผู้ป่วยได้รับการบริการทางการแพทย์

ในการสัมภาษณ์ ผู้ป่วยบอกสื่อมวนชนว่า การเดินทางมารักษาโรคที่ประเทศจีนไม่ได้ยากลำบากอย่างที่คาดหวัง จากเรื่องการทำวีซ่าจนถึงการจองตั๋วเครื่องบินก็มีพนักงานของสำนักงานช่วย ทุกอย่างก็ได้ดำเนินการอย่างราบรื่น ผู้ป่วยยังบอกว่า ในระยะเวลาการรักษาโรคที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว สภาพโรคของพวกเขาได้รับการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวไม่เพียงแต่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในโลก ยังมีวิธีการบำบัดของแพทย์แผนจีน เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้แล้ว ในระยะเวลาการรักษายังมีผู้กำหนดอาหารติดตามสถานการณ์โภชนาการของผู้ป่วยแล้วกำหนดโภชนาการส่วนตัวให้ผู้ป่วยตามสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงของพวกเขา เพื่อให้พวกเขามีความแข็งแรงมากขึ้น แล้วจึงจะสามารถประสบความสำเร็จในเป้าหมายการรักษาโรคได้

ในขณะเดียวกัน ครอบครัวของผู้ป่วยยังบอกสื่อมวลชนว่า นอกจากผู้ป่วยฟื้นตัวที่นี่ได้แล้ว ครอบครัวผู้ป่วยก็ยังตรวจร่างกายฟรีได้ด้วย พวกเขาเชื่อว่าการตรวจร่างกายจะสามารถพบความเจ็บป่วยในช่วงต้นๆของโรคได้ แล้วจะได้รักษาได้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ นอกจากนี้แล้วการตรวจร่างกายจะทำให้พวกเขามีความรับรู้มากขึ้นในการป้องกันและรักษาโรค

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ผู้ป่วยฟิลิปปินส์สองคนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

ภารกิจศักดิ์สิทธิ์ : มอบการบริการทางการแพทย์ที่มนุษย์พอใจที่สุด

ผ่านการสัมภาษณ์และการสัมผัสสองวันนี้ สื่อมวลชนฟิลิปปินส์มีความรู้สึกอย่างลึกซึ้งในการบริการใหม่ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว สื่อมวลชนกล่าวว่า พวกเขายินดีที่จะแนะนำโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวให้ผู้ป่วยฟิลิปปินส์จำนวนมากขึ้นรู้จัก และยังหวังอย่างจริงใจว่า ฝ่ายโรงพยาบาลจะช่วยผู้ป่วยฟิลิปปินส์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเรื่องนี้ นายหลินจื้อเฉิง ประธานคณะกรรมการผู้บริหารของบริษัทโป๋ไอ้กล่าวว่า ขอบคุณสื่อมวลชนสื่อฟิลิปปินส์และผู้ป่วยทุกท่านที่มอบความสนใจและการสนับสนุนกับโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว โรงพยาบาลเราจะยังคงยึดมั่นในการมอบการบริการทางการแพทย์ที่น่าพอใจที่สุดซึ่งเป็นภารกิจศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ผู้ป่วยต่างประเทศสามารถได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงสุดของโรงพยาบาลเราได้มากขึ้น

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน