เพิ่มการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือจีน-ไทย -- คณะนักข่าวไทยไปเยือนโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 คณะนักข่าวชาวไทยจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าว TNN และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นต้น ได้มาเยี่ยมชมและสัมภาษณ์ที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเป็นเวลาสองวัน และได้เข้าใจถึงเทคโนโลยีก้าวหน้าในการต่อสู้มะเร็ง อุปกรณ์การรักษาและการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวอย่างละเอียด หวังหวยจงผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว เฉินปิงรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว หัวหน้าแพทย์ฉินจู่เซวียน หัวหน้าแพทย์เหอเลี่ยงโฉง และหัวหน้าแพทย์หยางจินน่า เป็นต้น ได้ต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนอย่างอบอุ่น

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหวังหวยจงแนะนำโรงพยาบาลให้กับคณะนักข่าวไทย

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหวังหวยจงเป็นตัวแทนโรงพยาบาลมอบของที่ระลึก

 โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว 

คณะนักข่าวไทยมอบของขวัญให้แก่โรงพยาบาล

เข้าใจยิ่งขึ้น ส่งเสริมความร่วมมือจีน-ไทย

คุณหวัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้การต้อนรับการมาเยือนของคณะนักข่าวชาวไทยอย่างอบอุ่น หวังว่าจากการเยี่ยมชมและสัมภาษณ์ผ่านสื่อในครั้งนี้ จะทำให้เกิดความเข้าใจในทิศทางของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวทุกด้าน โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเป็นโรงพยาบาลนานาชาติด้านมะเร็งโดยเฉพาะ มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 600 คน ทุกปีจะมีจำนวนการรักษาผู้ป่วยนอกประมาณ 200,000 คน อยู่ที่โรงพยาบาลเกือบ 7000 คน ซึ่ง 90% ของผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลมาจากประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศหลักๆ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บังกลาเทศ ไทยและมาเลเซีย เป็นต้น หลังจากผ่านการพัฒนามาหลายปี โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวก็กลายเป็นโรงพยาบาลที่มีรูปแบบการรักษามะเร็งแบบบูรณาการหลากหลายศาสตร์และการรักษาแบบบาดแผลเล็ก ได้รับคำชื่นชมจากผู้ป่วยชาวต่างชาติมาโดยตลอด

ในงานพบปะ คณะนักข่าวยังได้ชมภาพถ่ายแนะนำโรงพยาบาลและวีดีทัศน์เทคโนโลยีการรักษามะเร็งของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว เช่น การรักษาด้วยวิธีฝังแร่ไอโอดีน การอุดหลอดเลือดและการใช้คีโมเฉพาะจุด การรักษาโดยใช้ความเย็น การรักษาด้วยสเตมเซลล์ เทคโนโลยีนาโน เป็นต้น ทำให้พวกเขาเข้าใจเทคโนโลยีการรักษาแบบบาดแผลเล็กในเบื้องต้น

ตอนท้าย คุณหวังผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้มอบของที่ระลึกซึ่งจัดเตรียมไว้อย่างตั้งใจให้แขกทุกท่านด้วยตนเอง ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าการติดต่อเชื่อมความสัมพันธ์คือพื้นฐานของความร่วมมือ ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นฐานของประโยชน์ที่จะได้รับกันทั้งสองฝ่าย หวังว่าการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างจีน-ไทยสองประเทศ อีกทั้งส่งเสริมมิตรภาพระหว่างสองประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ยังเชิญคณะนักข่าวไทยเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 8 ปีของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวจากใจจริง ขณะเดียวกันคณะนักข่าวไทยยังเตรียมของขวัญชิ้นพิเศษเป็นงานฝีมือรูปช้าง ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย มอบให้แก่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวอีกด้วย และหวังว่าโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวจะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งให้พ้นจากความทรมานมากขึ้นเรื่อยๆ

การตรวจและรักษาแบบบูรณาการหลากหลายศาสตร์ดึงดูดให้สนใจ

ช่วงเช้าวันที่ 8 โดยการนำของรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉินปิง หัวหน้าแพทย์ฉินจู่เซวียน และหัวหน้าแพทย์เหอเลี่ยงโฉง คณะนักข่าวไทยได้เยี่ยมชมศูนย์บริการผู้ป่วยนานาชาติ การรักษาผู้ป่วยนานาชาติ กำแพนานาชาติ แผนกตรวจวินิจฉัย แผนกแผ่นฟิล์ม ห้องผู้ป่วย VIP และห้องครัวของผู้ป่วย เป็นต้น พวกเขาชื่นชมสิ่งแวดล้อมอันสวยงามของโรงพยาบาล การบริการหลากหลาย รวมทั้งอุปกรณ์การรักษาที่ก้าวหน้าอย่างมาก ในระหว่างการเยี่ยมชม บังเอิญพบกับทีมผู้เชี่ยวชาญที่กำลังรวมตัวกันตรวจรักษา ซึ่งดึงดูดความสนใจจากคณะนักข่าวไทยเป็นอย่างมาก ดังที่ทราบมา ที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว ผู้ป่วยทุกคนจะผ่านการตรวจรักษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์ และจะกำหนดแผนการรักษาที่เหมาะสมกับตัวผู้ป่วยที่สุดโดยดูจากสภาพร่างกายของผู้ป่วยที่แตกต่างกันไป นักข่าวทั้งหลายบอกว่า แม้ว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยก็มีบริการเช่นนี้ แต่จะมีก็ต่อเมื่อก่อนการผ่าตัดใหญ่เท่านั้น ทีมผู้เชี่ยวชาญถึงจะมาร่วมกันอภิปราย

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ผู้นำของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถ่ายภาพร่วมกับคณะนักข่าวไทย

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

คณะนักข่าวไทยเยี่ยมชมโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

คณะนักข่าวไทยรวมตัวกับทีมผู้เชี่ยวชาญการตรวจรักษา


เข้าใจเทคโนโลยีการรักษาแบบบาดแผลเล็กอย่างลึกซึ้ง

คณะนักข่าวยังไปเยี่ยมเยียนหลัวซือหมิง ผู้ป่วยโรคมะเร็งในช่องปากซึ่งมาจากกรุงเทพฯ ประเทศไทย และได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษามะเร็งที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวของเขาอย่างละเอียดอีกด้วย ต่อจากนั้น คณะนักข่าวชาวไทยได้ชมการรักษาแบบบาดแผลเล็ก เป็นการรักษาด้วยวิธีการฝังแร่ไอโอดีนและการรักษาด้วยวิธีอุดหลอดเลือดและคีโมเฉพาะจุด หัวหน้าแพทย์ เผิงเสี่ยวชื่อ และหัวหน้าแพทย์ หวังหรงหัว ต่างร่วมกันอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรักษาแบบบาดแผลเล็ก เช่น การฝังแร่ไอโอดีน การอุดหลอดเลือดและคีโมเฉพาะจุด เป็นต้น ทั้งยังตอบปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรักษาแบบบาดแผลเล็กที่คณะนักข่าวยกมาถามอีกด้วย

ช่วงบ่ายวันที่ 8 คณะนักข่าวไทยยังได้เข้าร่วมงาน“งานฉลองครบรอบ 8 ปี โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว”รอบพบปะสื่อมวลชนอีกด้วย ในงานมีนักข่าวทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศเต็มโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว และมีการรวมตัวของ “ผู้กล้าหาญต่อสู้มะเร็งทั้งสิบท่าน”ซึ่งร่วมกันเป็นประจักษ์พยานถึงความสำเร็จตลอด 8 ปี ของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว ต่อจากนั้น คณะนักข่าวไทยต่างแยกกันสัมภาษณ์หัวหน้าแพทย์เผิงเสี่ยวชื่อและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉินปิง ส่วนในตอนค่ำ คณะนักข่าวไทยตอบรับคำเชิญเข้าร่วม “งานฉลองช่วงค่ำครบรอบ 8 ปี โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว”ร่วมกันอวยพรวันเกิดครบ 8 ปีของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

คณะนักข่าวไทยสัมภาษณ์หลัวซือหมิง ผู้ป่วยชาวไทย

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

คณะนักข่าวไทยสัมภาษณ์หัวหน้าแพทย์เผิงเสี่ยวชื่อ

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

คณะนักข่าวไทยสัมภาษณ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉินปิง

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

คณะนักข่าวไทยชมการแสดงงานเฉลิมฉลอง

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน