การวิจัย 2013ASCO : การรักษามะเร็งโดยการบูรณาการแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

การบูรณาการแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบัน

การรักษามะเร็งโดยการบูรณาการแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเป็นจุดเด่นและความพิเศษอย่างมากของการรักษามะเร็งของประเทศจีน ขณะเดียวกันการบูรณาการการแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันก็เป็นระบบการรักษาที่มีแห่งเดียวในประเทศจีน ซึ่งไม่ใช่การให้ยาจีนบวกยาแผนปัจจุบันเท่านั้น แต่หมายถึงการประสานกลุ่มอาการของโรคในการตรวจวินิจฉัย การผสานการบูรณาการในระหว่างการรักษา การเกื้อหนุนกันในด้านของทฤษฎี จุดเด่นของทั้งสองชนิดเสริมซึ่งกันและกัน ช่วยให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งในปี 2013 การวิจัยรายการหนึ่งของ ASCO ก็ได้พิสูจน์จุดเด่นของการรักษามะเร็งโดยการบูรณาการแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบัน การวิจัยนี้ได้วิเคราะห์จากใบลงทะเบียนเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะกลางและระยะสุดท้ายของประเทศเยอรมัน ผลสรุปแสดงให้เห็นว่าการรักษาโดยการบูรณาการแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

ขั้นตอนการทดลองจะสำรวจจากผู้ป่วยมะเร็งระยะกลางและระยะสุดท้ายจำนวน 441 คน พบว่าขณะที่พวกเขารับการรักษาโดยการให้คีโม (84%) การฉายแสง (55%) การผ่าตัด (40%) นั้น ยังรับการรักษาอีกวิธีหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้ คือ สารสกัดจากต้นมิสเซิลโท ( ต้นมิสเซิลโทแถบยุโรป ) ยาทาถูนวด การรักษาโดยยาขี้ผึ้งหรือครีม การนวด การระบายน้ำเหลือง กายภาพบำบัด การบำบัดด้วยดนตรีหรือวาดภาพ การรักษาด้วยไอร้อน เป็นต้น ประมาณ 43% ของผู้ป่วยเหล่านี้เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ยคือ 64 ปี ( น้อยที่สุด 32 ปี มากที่สุด 92 ปี ) ในส่วนของวิธีการรักษาเหล่านี้ วิธีการรักษาที่ผู้ป่วยใช้มากที่สุดคือการใช้สารสกัดจากต้นมิสเซิลโท (72%) ยาทาถูนวด (43%) การรักษาโดยยาขี้ผึ้งหรือครีม (42%) กายภาพบำบัด (27%) ผลสรุปแสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยมิสเซิลโท(VA) มีค่าเฉลี่ยรวมของระยะการมีชีวิต(OS)อยู่ที่ 1.05 ปี นอกจากนี้ อัตราการดำรงชีวิต 2 ปี และ 3 ปี แบ่งเป็น 31% และ 20%

ผลการวิจัยพิสูจน์ให้เห็นว่า การรักษามะเร็งโดยการบูรณาการแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยมะเร็งที่รับการรักษาโดยวิธีทั่วไปและรักษาโดยวิธีเสริมนั้น ค่าเฉลี่ยรวมของระยะการมีชีวิตจะยาวกว่าค่าเฉลี่ยรวมของผู้ป่วยที่ใช้วิธีการรักษาเพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง

เผิงเสี่ยวชื่อ ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวอธิบายรายละเอียด :

ผู้เชี่ยวชาญเผิงเสี่ยวชื่ออธิบายว่า ที่เรียกว่าการรักษามะเร็งโดยการบูรณาการแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันนั้น ไม่ใช่แค่การให้ยาจีนบวกยาแผนปัจจุบันเท่านั้น แต่ในด้านของการตรวจวินิจฉัยและการรักษาตลอดจนการดูแลพยาบาล ได้ผสานจุดเด่นของแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเข้าด้วยกัน ข้อดีของทั้งสองประเภทเสริมซึ่งกันและกัน จึงช่วยให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพสูง ฟื้นฟูระบบการทำงานของภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย ผลข้างเคียงลดลง แม้ว่าหลายปีที่ผ่านมา แพทย์แผนปัจจุบันจะมีจุดเด่นด้านประสิทธิภาพในการกำจัดเซลล์มะเร็งอย่างสูง อีกทั้งถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวาง แต่หลังการรักษานั้นจะปรากฏผลข้างเคียงที่ทำให้ผู้ป่วยถึงกับชะงัก ไม่กี่ปีมานี้ จากการเผยแพร่และประยุกต์ใช้แพทย์แผนจีน ผลการทดลองการรักษาจำนวนมากได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการรักษาด้วยวิธีนี้ทำให้เกิดผลการรักษามะเร็งที่ดี ขณะเดียวกันสถานะทางการรักษาก็ได้รับความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

ผู้เชี่ยวชาญเผิงเสี่ยวชื่ออาศัยการลงมือปฏิบัติทางการรักษาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ใช้วิธีการรักษาแบบแพทย์แผนจีนสามารถยืดอายุของผู้ป่วยออกไปได้ ทำให้อาการดีขึ้น ลดผลข้างเคียงของการฉายแสงและการให้คีโม นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญเผิงยังกล่าวว่า 50 ปีมานี้ การป้องกันและรักษามะเร็งกำลังเข้าสู่ยุคของการบูรณาการการรักษา วิธีการรักษานอกจากจะใช้วิธีผ่าตัด ฉายแสง และการให้คีโมโดยทั่วไปแล้วนั้น ยังรวมถึงการรักษาโดยยาแพทย์แผนจีน การใช้ความเย็น ( ก๊าซอาร์กอนฮีเลียม ) การใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด การฝังแร่ไอโอดีน การรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด การรักษาโดยคลื่นความถี่สูง เป็นต้น วิธีการรักษาเหล่านี้เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน นอกจากจะสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างเจาะจงแม่นยำแล้ว ยังยกระดับสมรรถนะภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยให้สูงขึ้น รับรองความสามารถในการทนรับของร่างกาย และให้บรรลุเป้าหมายของวิทยาศาสตร์การต้านมะเร็งอีกด้วย


มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน