การรักษามะเร็งโดยการบูรณาการระหว่างการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดกับการใช้คลื่นความถี่สูงให้ผลการรักษาดียิ่งขึ้น

การรักษาด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกัน

ผลการวิจัยล่าสุดของ 2013 ASCO ชี้ให้เห็นว่า การรักษาด้วยคลื่นความถี่สูง (RFA) ให้ประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งตับอย่างเห็นได้ชัด แต่เนื่องจากการถูกกดภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมะเร็งตับอาจส่งผลให้ในการรักษาพบอัตราการกลับมาเกิดซ้ำค่อนข้างสูงและเกิดอัตราการลุกลาม ทว่าจากผลการวิจัยพบว่า หลังจากการรักษาด้วยคลื่นความถี่สูง ผู้ป่วยที่รับการรักษาต่อเนื่องด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันนั้น มีอัตราของประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โอกาสที่จะกลับมาเกิดซ้ำหรือลุกลามลดลงอย่างชัดเจน

ขั้นตอนการทดลองนั้นแบ่งผู้ป่วยมะเร็งตับจำนวน 62 คนออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่รับการรักษาด้วยคลื่นความถี่สูงเพียงอย่างเดียว (32 คน) อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่รับการรักษาโดยการบูรณาการระหว่างคลื่นความถี่สูงกับการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด (30 คน) ผลสรุปชี้ให้เห็นว่า หลังจากกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งตับซึ่งรับการรักษาด้วย RFA แล้วค่าเฉลี่ยของอายุไม่มีการเพิ่มขึ้น (PFS คือ ไม่มีการเพิ่มขึ้นของช่วงระยะตั้งแต่รับการรักษาจนถึงการเจริญเติบโตต่อเนื่องหรือตาย) คือ 12.0 (9.1-14.8) เดือน ส่วนกลุ่มที่ผสานการรักษานั้นยังไม่ปรากฏสภาพการเจริญเติบโตต่อเนื่องหรือตาย

ผลสรุปของการทดลองในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การผสานเซลล์ภูมิคุ้มกันกับคลื่นความถี่สูงสามารถรักษามะเร็งตับได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ผลการรักษาปลอดภัย อีกทั้งยังมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้กลับมาเกิดซ้ำหรือลุกลามหลังจากที่ผู้ป่วยมะเร็งตับรับการรักษาด้วยคลื่นความถี่สูง ผลการทดลองยังชี้ให้เห็นว่า การรักษาโดยเซลล์ภูมิคุ้มกันยังมีประสิทธิภาพในการต้านมะเร็งและต้านไวรัส สามารถลดปริมาณไวรัสในไวรัสตับอักเสบและรักษาสมรรถนะของตับให้อยู่ในระดับปกติ

ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว จางเต๋อชุน อธิบายรายละเอียด :

ผู้เชี่ยวชาญจางเต๋อชุน กล่าวว่า การรักษาโดยเซลล์ภูมิคุ้มกันเป็นการรักษาทางชีวภาพ โดยมีลักษณะเด่นคือปลอดภัย ประสิทธิภาพสูง บาดแผลเล็ก เจ็บปวดน้อย ผลข้างเคียงน้อย จึงทำให้กลายเป็นวิธีการรักษามะเร็งรูปแบบใหม่ ขณะเดียวกัน ก็ช่วยชดเชยข้อเสียของการรักษาโดยการผ่าตัด ฉายแสง และการทำคีโมที่ไปทำลายภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ป่วยและไม่สามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้หมด ด้วยเหตุนี้จึงได้รับการยอมให้เป็นหนึ่งในรูปแบบการรักษามะเร็งอย่างบูรณาการในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีความโดดเด่นที่สุดและมีความก้าวหน้าในอนาคตมากที่สุด การรักษาโดยเซลล์ภูมิคุ้มกันมีหลายประเภท แต่ในปัจจุบัน ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดคือการรักษาโดยเซลล์ภูมิคุ้มกัน DC-CIK และเทคโนโลยีการรักษาเซลล์มะเร็งแบบตรงจุด ACTL™

การรักษาโดยเซลล์ภูมิคุ้มกันเป็นการนำเซลล์ภูมิคุ้มกันจากร่างกายผู้ป่วยเอง ผ่านการเพาะเลี้ยงภายนอกร่างกาย เพื่อเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นเป็นพันเท่า หลังจากที่สมรรถนะในการกำจัดเซลล์มะเร็งแข็งแรงขึ้นแล้ว จึงนำกลับเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยโดยผ่านทางหลอดเลือดดำ ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการกำจัดเซลล์มะเร็งและเซลล์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงฉับพลันได้อย่างตรงจุด ขณะเดียวกันยังช่วยกระตุ้นสมรรถนะของภูมิคุ้มกันในร่างกายอีกด้วย

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้ปฏิบัติและสังเกตมาหลายปีจนพบว่า การรักษาโดยเซลล์ภูมิคุ้มกันทำให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกระยะได้รับประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการ ช่วยยืดอายุออกไป และยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ร่างกายอ่อนแอซึ่งอยู่ในระยะกลางและระยะสุดท้าย รวมทั้งที่มีการกลับมาเกิดซ้ำหรือลุกลาม ขณะเดียวกัน ยังพบว่าผู้ป่วยที่รับการรักษาโดยใช้เซลล์ภูมิคุ้มกัน ที่มีการผสานด้วยวิธีการรักษาโดยการใช้ความเย็น การผ่าตัด การฝังแร่ไอโอดีน และการให้คีโม เป็นต้นเข้าไปด้วยนั้น มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและช่วยยืดเวลาชีวิตออกไปได้มากขึ้นอีกด้วย

ผู้เชี่ยวชาญจางเต๋อชุนกล่าวว่า การรักษาโดยใช้เซลล์ภูมิคุ้มกัน นอกจากจะใช้กับการรักษามะเร็งตับแล้ว ยังสามารถใช้ได้กับมะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลังโพรงจมูก มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งผิวหนัง มะเร็งไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งไฝ โรคมัลติเพิล มัยอิโลมา เป็นต้น ล้วนสามารถบรรลุประสิทธิภาพในการกำจัดเซลล์มะเร็ง ป้องกันการกลับมาเกิดซ้ำและการลุกลาม


มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน