การรรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

การรักษาด้วยการฝังแร่

การวิจัยล่าสุดของ ASCO 2013 : กลุ่มวิจัยผลการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากชาวญี่ปุ่นได้ทำการวิจัยการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยใช้วิธีการฝังแร่ไอโอดีน125I พิสูจน์ผลการรักษาว่ามีความปลอดภัยหรือไม่ซึ่งผลสรุปออกมาได้ว่าเป็นการรักษาที่ได้ประสิทธิภาพดี มีความปลอดภัย และยังสามารถลดผลข้างเคียงในปริมาณมากอีกด้วย

เวลาในการทดลองนั้นเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2005 ถึงเดือนธันวาคม ปี 2012 ในกลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากจำนวน 6927 คน โดยสุ่มตรวจจำนวน 2341 คนซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ตรงเป้าหมายการสำรวจ การดำเนินการประเมินผลการรักษาด้วยวิธีการฝังแร่ไอโอดีน จะยึดตามประวัติของคนไข้ ลักษณะ แนวทางการรักษาอื่นๆ ผล PSA ที่ได้หลังจากการรักษาและลักษณะการขับถ่ายเหล่านี้เป็นต้น มาเป็นตัวพิจารณา ซึ่งผลการวิจัยในขั้นสุดท้ายนั้นปรากฏออกมาว่า หลังจากผ่านการรักษาด้วยการฝังแร่ไอโอดีน ECOG ของ ผู้ป่วย 99% คือ 0 (แสดงสถานะอาการของผู้ป่วยว่าฟื้นตัวกลับไปเป็นปกติ) ในขณะเดียวกันหลังการรักษาหนึ่งเดือน ผลซีทีสแกนต่อมลูกหมาก V100 จะเป็น 94.8% และ D90 จะเป็น 160.7Gy (หมายเหตุ: V แสดงถึงการยอมรับปริมาณของเซลล์หรือตัวเป้าหมายร้อยละของตัวยาที่กำหนดแน่นอน ยาที่กำหนดแน่นอนนั้นจะแสดงเป็นจำนวนร้อยละ ส่วน D แสดงถึงร้อยละของเป้าหมายหรือเซลล์ที่ต้องบรรลุถึงปริมาณยาที่กำหนด) อีกทั้งต้องระมัดระวังควบคุมปริมาณยาที่ทวารหนัก (mean R100 = 0.3 cc) และท่อปัสสาวะ (mean D5 = 223.4 Gy) ซึ่งสามารถลดความเป็นพิษที่มีปริมาณสูงได้

การวิจัยการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนเรื่องนี้ ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์เหล่านี้ได้สร้างรากฐานที่สำคัญและเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติss

คำกล่าวของหลิวย่วนเซิงผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

หัวหน้าแพทย์หลิวย่วนเซิงกล่าวว่า การรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนนั้นต้องย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวรรษที่ผ่านมา เริ่มเมื่อปี 1909 ที่ห้องทดลองปารีสเรเดียมรังสีวิทยาได้ใช้สายสวนที่หุ้มด้วยเรเดียมใส่เข้าไปในต่อมลูกหมาก ดำเนินการรักษาแบบระยะใกล้สำเร็จเป็นครั้งแรก

การรักษาด้วยการฝังแร่ไอโอดีนนั้นมีชื่อเต็มๆ ว่า “เทคโนโลยีการรักษาโดยการฝังแร่ไอโอดีนกัมมันตรังสี” หลักการรักษานั้นขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย ขนาดของมะเร็ง ตำแหน่ง นำมาคิดคำนวณปริมาณที่พอเหมาะในการให้รังสี กำหนดจำนวนที่เหมาะสมกับการฝังแร่ หลังจากนั้นอาศัยเครื่องมือถ่ายภาพทางการแพทย์เป็นเครื่องนำทาง วางตัวแร่ไอโอดีน125I ลงไปในเซลล์มะเร็งอย่างแม่นยำ และด้วยรังสีที่แผ่ตลอดเวลาจากตัวแร่จะค่อยๆ กำจัดเซลล์มะเร็งทิ้ง ถึงแม้ว่ารังสีที่ตัวแร่ปล่อยออกมาไม่ได้มีกำลังมาก แต่ก็สามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เซลล์มะเร็งทั้งหมด ไม่มีกำลังในการเกิดใหม่ ดังนั้นจึงให้ผลลัพธ์ที่ดี ในขณะเดียวกัน กำลังของตัวแร่ที่มีไม่มาก ทำให้มีผลกระทบต่อเซลล์ปกติน้อย ผลข้างเคียงหลังจากการรักษาจึงน้อยมาก

เนื่องด้วยผู้ป่วยหลายคนยังไม่เข้าใจวิธีในการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีน แม้กระทั่งบางคนคิดว่าการฝังแร่เป็นเพียงวิธีที่ช่วยเสริมในการรักษามะเร็ง แต่ในความจริงแล้ว การฝังแร่ให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพเหมือนการผ่าตัด ไม่เพียงแต่เป็นวิธีหลักในการรักษามะเร็งเท่านั้น ในการรักษาเนื้องอกบางส่วนก็เป็นวิธีที่ถูกเลือกใช้เป็นอันดับแรกๆ อย่างเช่น มะเร็งที่ฉายรังสีแล้วไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง การฝังแร่ไอโอดีนจะกลายเป็นวิธีสำคัญในการรักษา อย่างมะเร็งต่อมลูกหมาก ไม่ต้องทำการผ่าตัด สามารถใช้การฝังแร่ได้เลย ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ได้ผลที่เหมือนกับการรักษาทั่วไปหรือดีกว่า และยังคงไว้ซึ่งระบบร่างกายที่ดีอยู่ ในทางกลับกันมะเร็งบางชนิดหลังจากที่ผ่าตัดแล้ว พบการกลับมาใหม่ของมะเร็งหรือมีการลามไปที่อวัยวะอื่นๆ การรักษาด้วยการฝังแร่ไอโอดีนมีจุดเด่นอย่างเห็นได้ชัด สามารถควบคุมการลามของมะเร็งและการเติบโตของมะเร็งได้ ทำให้อวัยวะร่างกายยังคงทำงานเป็นระบบอยู่ ลดความเจ็บปวด นอกจากนี้แล้ว สำหรับผู้ป่วยที่ไม่อยากจะผ่าตัดหรือไม่สามารถรับมือกับการผ่าตัดได้ เช่น ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก มะเร็งโพรงจมูก การฝังแร่ซึ่งเป็นการรักษาบาดแผลเล็กและช่วยลดความเจ็บปวด ได้กลายเป็นวิธีที่ถูกเลือกใช้เป็นอันดับหนึ่ง


มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน