สำนักงานของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวที่เมืองธาการ่วมมือกับ เรือพยาบาล "Peace Ark" ของกองทัพจีนบริการช่วยเหลือทางด้านการแพทย์

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 สำนักงานของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวในเมืองธากา ประเทศบังกลาเทศ ได้รับคำเชิญจากสถานทูตจีนที่บังกลาเทศให้เข้าพบ เพื่อร่วมมือกับเรือพยาบาล "Peace Ark" ของกองทัพจีนจัดกิจกรรมช่วยเหลือทางการแพทย์เป็นเวลาสามวัน

สร้างความหวังทางการแพทย์ พัฒนาความสัมพันธ์จีนบังกลาเทศ

เรือพยาบาล "Peace Ark" นั้นได้รับอนุมัติให้มีขึ้นจากคณะกรรมาธิการจีน เมื่อวันที่ 10 เดือนมิถุนายน 2556 โดยมีพลตรี เฉินห้าว รองเสนาธิการเรือเดินสมุทรจีน พันเอกเฉินเสี่ยนกั๋วรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองเป็นคนนำเรือพยาบาล "Peace Ark" ออกจากโจวซัน มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน เริ่มปฏิบัติการ“ภารกิจสันติภาพ2013” โดยจะเริ่มไปที่ท่าเรือของ 8 ประเทศฝั่งตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อน

ในช่วงวันที่ 19-25 เดือนสิงหาคม 2556 เรือพยาบาล "Peace Ark" ได้ไปที่เมืองท่าจิตตะกองของบังกลาเทศเพื่อบริการด้านการแพทย์ด้วยจิตใจที่อยากช่วยเหลืออย่างเต็มเปี่ยม ให้กับประชาชนชาวบังกลาเทศ บุคลากรในสถานทูตและสถานกงสุลต่างประเทศ อีกทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์และความร่วมมือกับกองทัพเรือบังกลาเทศ เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางมิตรภาพกับประเทศบังกลาเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นและร่วมมือกันด้านกองทัพเรือให้ประสบผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมบริการด้านการแพทย์ของกองทัพเรือจีน จากข้อมูลหลายด้านทำให้สถานทูตจีนในบังกลาเทศเข้าใจในตัวโรงพยาบาลว่า โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญในการรักษามะเร็งโดยใช้วิธีการรักษาบูรณาการแบบบาดแผลเล็ก เป็นองค์กรด้านการแพทย์โดยเฉพาะ และได้ตั้งสำนักงานที่เมืองธากา ประเทศบังกลาเทศ

จากที่ได้รับเชิญจากทูตทางการทหารและการพาณิชย์ สำนักงานของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวสาขาเมืองธากาได้ส่งบุคลากรทางการแพทย์ 2 คนขึ้นเรือพยาบาล "Peace Ark" ไปกับบุคลากรท่านอื่นๆ เพื่อร่วมกันขยายการบริการให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์

ในช่วงระยะเวลานี้ บุคลากรจากสำนักงานของโรงพยาบาลก็ได้แนะนำเทคโนโลยีการรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็ก 12 รายการ เช่น การฝังแร่ไอโอดีน การรักษาด้วยความเย็น การทำคีโมเฉพาะจุด เป็นต้น ให้กับผู้บังคับบัญชาพลตรีเฉินห้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองเฉินเสี่ยนกั๋ว ผู้อำนวยการกวนป๋อหลินและทูตทหารพันเอกจางเว่ย ซึ่งทำให้ได้รับคำชื่นชมและเป็นที่ยอมรับจากผู้นำทั้งหลาย พลตรีเฉินห้าวบอกว่า การเดินเรือในครั้งนี้ที่มุ่งสู่เอเชียตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจุดประสงค์หลักเพื่อนำความหวังทางด้านการแพทย์มาช่วยผู้ป่วยตามประเทศต่างๆ การร่วมมือกับโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวครั้งนี้ สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางด้านการแพทย์ของจีนในต่างประเทศได้และหวังว่าครั้งหน้าจะได้ร่วมมือสร้างกิจกรรมเรือพยาบาล "Peace Ark" กับโรงพยาบาลอีก

พัฒนาการสื่อสารด้านการแพทย์ น้อมรับคำชื่นชมและการยอมรับ

เนื่องด้วยในบังกลาเทศนั้นภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่มีคนใช้ไม่มาก ภาษาหลักในการสื่อสารคือภาษาบังกลาเทศ ในกิจกรรมให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ครั้งนี้ ล่ามที่อยู่ที่สำนักงานโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวประจำเมืองธากา ได้ช่วยเหลือทางด้านการสื่อสารเป็นอย่างมาก ถ่ายทอดความต้องการการรักษาและข้อสงสัยด้านต่างๆ ของผู้ป่วยให้กับแพทย์ที่รักษาอย่างแม่นยำ ทำให้การช่วยเหลือในแต่ละครั้งดำเนินไปด้วยความราบรื่น

กิจกรรมเรือพยาบาล "Peace Ark" โดยมากได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน CCTV สถานีโทรทัศน์นานาชาติของจีนและสื่อมวลชนต่างๆ ในบังกลาเทศ การช่วยเหลือที่โดดเด่นของสำนักงานโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวในเมืองธากาและความสามารถในการสื่อสารได้รับความสนใจและการสัมภาษณ์จากนักข่าวทั้งหลาย

การทำงานในการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลในครั้งนี้ ได้รับการยอมรับจากข้าราชการสถานทูตจีนในบังกลาเทศ และได้รับป้ายรางวัลแสดงถึงความชื่นชมในการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ของจีน

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

รูปรวมพนักงานในสำนักงานโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวประจำบังกลาเทศและผู้บัญชาการเรือ"Peace Ark" พลตรีเฉินห้าว

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

พนักงานในสำนักงานโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวประจำบังกลาเทศให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน