การพยาบาลมะเร็งต่อมน้ำนมทางจิตวิทยา พยาบาลให้คำแนะนำ

มะเร็งต่อมน้ำนม

มะเร็งต่อมน้ำนมเป็นโรคมะเร็งร้ายแรงที่เจอบ่อยสำหรับผู้หญิง การผ่าตัดของมะเร็งต่อมน้ำนมจะทำให้รูปร่างเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีผลข้างเคียงจากเคมีบำบัด ทั้งนี้มักจะทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาทางร่างกายและจิตใจ

สภาพทางจิตใจของผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำนม

1 การกลัวมะเร็งต่อมน้ำนม เนื่องจากผู้ป่วยทุกคนมีความเข้าใจกับมะเร็งต่างกัน ผู้ป่วยมักจะสอบถามข้อมูลเกี้ยวกับโรคของตนเองครั้งแล้วครั้งเล่าจากพยาบาลและผู้ป่วยที่เป็นโรคเดียวกับตนเอง จนทำให้ตนเองยิ่งฟังยิ่งสับสน


2 การสงสัยผลวินิจฉัย ผู้ป่วยที่ได้วินิจฉัยเป็นมะเร็งส่วนใหญ่คิดว่านายแพทย์วินิจฉัยผิด มีความขัดแย้งทางด้านจิตใจและมีความเครียด จึงหาหนทางต่างๆ เพื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจและการวินิจฉัย

3 การมองโลกในแง่ร้ายและการผิดหวัง เมื่อผู้ป่วยทราบว่าตนเองเป็นมะเร็งแน่นอน มักจะมีอาการมองโลกในแง่ร้ายและผิดหวัง ไม่มีอารมณ์และไม่ไปรักษาอย่างแข็งขัน จนกระทั่งอยากฆ่าตัวตาย

4 การเริ่มอายตัวเอง ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำนมส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ซึ่งมักจะกลัวสามีรังเกียจเนื่องจากตนเองเป็นโรคเต้านมหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางรูปทรง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นคนเก็บตัว มักจะทรมานและทนความเจ็บปวดอย่างสาหัสและมีอารมณ์ปั่นป่วน

5 การยอมรับความจริงและมีความประสงค์ที่จะรอดชีวติ เมื่อผู้ป่วยได้ผ่านการโซกโซนทางจิตใจต่างๆ ผู้ป่วยมักจะมีอาการทางจิตที่สงบและยอมรับความจริง โดยมีท่าทีแข็งขันในการรักษามะเร็งต่อมน้ำนม

6 การบำบัดการดื้อยา หลังจากผู้ป่วยได้รับการบำบัดเป็นระยะเวลาหนึ่ง มักจะมีผลข้างเคียงของเคมีบำบัดอย่างสาหัส จนทำให้ผู้ป่วยย่อท้อและไม่มีความมั่นใจในการต่อสู้กับโรค ซึ่งไม่ดีต่อการบำบัดเป็นอย่างมาก

การมองโลกในแง่ดีของผู้ป่วยเป็นปัจจัยสำคัญในการได้รับผลการบำบัดมะเร็งต่อมน้ำนมที่ดีที่สุด ดังนั้น เราต้องกำหนดมาตรการในการพยาบาลทางจิตสำหรับอาการจิตใจที่ได้กล่าวมาข้างต้น

1 การเข้าใจมะเร็งต่อมน้ำนมอย่างถูกต้องและมีความมั่นใจในตัวเอง สำหรับผู้ป่วยที่รับทราบอาการโรคของตัวเองแล้ว เราควรคุยกับผู้ป่วยอย่างแข็งขันเพื่ออธิบายความรู้เกี่ยวกับโรค ปลอบใจและให้กำลังใจแก่ผู่ป่วย ทั้งนี้จะทำให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจมะเร็งต่อมน้ำนมอย่างถูกต้อง

2 การตอบคำถามของผู้ป่วยอย่างระมัดระวัง ถูกต้องและละเอียดเพื่อคลี่คลายอารมณ์หวั่นกลัวของผู้ป่วยและจัดการกับปัจจัยทางจิตที่ไม่ดีต่อการบำบัดมะเร็งต่อมน้ำนม

3 สำหรับผู้ป่วยที่มองโลกในแง่รายและผิดหวังมาก เราต้องวิเคราะห์สาเหตุ ปลอบใจผู้ป่วย ในขณะเดียวกันแนะนำการคืบหน้าของการบำบัดมะเร็งต่อมน้ำนมและตัวอย่างที่ได้รับผลสำเร็จในการบำบัด นอกจากนี้ เรายังควรแนะนำผู้ป่วยที่เป็นโรคเดียวกันและมองโลกในแง่ดีให้รู้จักซึ่งกันและกัน เพื่อให้ผู้ป่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การต่อสู้มะเร็งกันและสร้างความมั่นใจในการต่อสู้โรคมะเร็งด้วย

4 พยาบาลเอาใจใส่ผู้ป่วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ ความรับผิดชอบ ความจริงใจและความ เข้าใกล้ผู้ป่วยอย่างตั้งใจเพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยและให้ผู้ป่วยระบายความเจ็บปวดในใจ

5 พยาบาลควรรับทราบประวัตโรค วิธีการบำบัดและการเปลี่ยนแปลงทางจิตของผู้ป่วย อธิบายความรู้เกี่ยวกับโรคและยา เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจวิธีการบำบัดอย่างถูกต้อง ในขณะเดียวกัน พยาบาลยังต้องช่วยผู้ป่วยให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงเพื่อให้ผู้ป่วยไปรักษาโรคอย่างแข็งขัน

6 พยาบาลต้องคงความสงบเงียบ ความสะอาดและความเป็นระเบียบของห้องพักผู้ป่วย กระตุ้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบำบัดด้วยสภาพแวดล้อมที่สบายใจและแข็งขันและหลีกเลี่ยงปัจจัยไม่ดีที่อาจจะสะกิดใจผู้ป่วย

7 พยาบาลต้องพยาบาลจิตใจของผู้ป่วยที่เกิดผลข้างเคียงจากเคมีบำบัดอย่างมีระเบียบ ระวังคำพูดต่อผู้ป่วย อธิบายความรู้ของยาที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ป่วย ให้คำชี้นำในด้านอาหาร เพื่ออบรมการใช้ชีวิตที่ดีของผู้ป่วย และให้ผู้ป่วยบรรลุผลการบำบัดที่ดีที่สุด

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน