การดูแลมะเร็งเต้านมด้วยเคมีบำบัด

 อัตราการเป็นโรคมะเร็งเต้านมมีเกือบ 7%-10% อยู่ในมะเร็งประเภททั้งสิ้น เป็นโรคที่มีอัตราการเกิดมากกว่ามะเร็งปากมดลูก มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตของสตรี

การรักษามะเร็งเต้านมด้วยเคมีบำบัด

 ผลข้างเคียงของการทำเคมี

 การทำเคมี เป็นวิธีการแบบเสริมที่เชื่อมต่อกับช่วงก่อนหรือหลังการผ่าตัด สามารถฆ่าเซลล์มะเร้ง แต่ผลข้างเคียงที่ได้รับจากยาจะมากนั้น ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยอมรับการผ่าตัด แต่ยากที่จะรองรับการทำเคมีได้

 ก่อนอื่น พวกเรามาศึกษาเรื่องที่ต้องให้ความสนใจในช่วงระยะเวลาการดูแลมะเร็งเต้านม และผลแทรกซ้อนที่ได้รับจากยา

 เนื่องจากเซลล์เนื้องอกไม่มีความแตกต่างทางระบบเผาผลาญพลังงานกับเซลล์ธรรมดา จึงทำให้ยาต้านมะเร็งมีความเสียหายต่อเซลล์ในร่างกายทั้งสิ้น ผลข้างเคียงที่ได้รับจากการทำเคมี มีได้แก่

 ๑. ยาบางส่วยมีผลกระทบต่อเซลล์เยื่อเหนียวของลำไส้ ก่อให้เกิดอาการท้องร่วง

 ๒. ยาประเภท adriamycin ก่อให้เกิดอาการผมร่วง และมีความเสียหายต่อหัวใจ

 ๓. มีผลกระทบต่อกระเพาะอาหารหรือระบบประสาทกลางในสมอง ทำให้มีอาการอาเจียน

 ๔. มีผลระงับต่อการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงของไขกระดูก ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอ่อนเพลีย เมื่อย เวียนหัว และหายใจไม่อิ่ม

 ๕. ไซโคลฟอสฟาไมด์ มีผลกระตุ้นต่อกระเพาะปัสสาวะ ก่อให้มีอาการปวดเจ็บในการถ่ายปัสสาวะ ผู้ป่วยมีความรู้สึกอยากถ่ายบ่อยๆ และเป็นไข้

 ๖. มีผลระงับต่อการผลิตเลือดของไขกระดูก ทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวน้อยลง และร่างกายส่วนต่างๆ ติดเชื้อง่าย เช่น ช่องปาก ผิวหนัง ปอด และลำไส้เป็นต้น

 ๖. มีอาการท้องผูกโดยตรง อาจเกิดเพราะผู้ป่วยออกกำลังน้อยลง หรือมีโครงร้างอาหารการกินไม่เหมาะสม

 การดูแลผู้ป่วยด้วยการใช้ความเย็นโดยไม่มีการเจ็บปวด

 ในช่วงการทำเคมี ควรดื่มน้ำบ่อยๆ และรับประทานอาหารแบบรสจืด เพื่ออป้องกันผลกระทบที่ได้รับจากยาต่ออวัยวะไต เนื่องจากผลแทรกซ้อนยังกระทบถึงกระเพาะลำไส้ ผู้ป่วยสามารถฟังเพลงหรืออ่านหนังสือบันเทิง เพื่อลดความกังวลและความตื่นเต้นต่อยา ให้การดูแลดำเนินอย่างมีความสำเร็จ เราได้เห็นว่าผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดเยอะขนาด แล้วมีวิธีการอื่นที่เหมาะสมหรือแทนที่การทำเคมีได้หรือไม่

 โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว ได้นำเทคโนโลยีการใช้ความเย็น ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงปัญหา “การดูแลแบบไม่เรียบร้อย ปัญหาการลาม ผลข้างเคียงมาก” ที่ได้รับจากการผ่าตัด รังสีวิทยา และการทำเคมี มีด Ar-He เป็นเครื่องผลิตภัณฑ์แรกของเทคโนโลยีการบินอวกาศสหรัฐประดิษฐ์ขึ้นที่ผ่านการรับรอง FDA ของสหรัฐ สามารถทำงานด้วยเย็นร้อนสองระบบ และฆ่าเซลล์เนื้องอกอย่างแม่นยำถูกต้อง ระบบการทำงานของเครื่องนี้มีสองกระบวนการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑) เมื่อเข็มปล่อยแก๊ส Ar ออกมา สามารถลดอุณหภูมิบริเวณเนื้องอกถึงลบ 120~165℃ ภายในสิบกว่าวินาที ทำให้เซลล์เนื้องอกยากที่จะรองรับสภาพที่ขาดออกซิเจนและอุณหภูมิที่ติดลบ 165℃ จึงตายแบบแข็งตัว ๒) เมื่อเข็มปล่อยแก๊ส He ออกมา สามารถเพิ่มอุณหภูมิบริเวณเนื้องอกถึง 20~40℃ ทำให้กลมน้ำแข็งละลาย และฆ่าเนื้องอกอย่างเรียบร้อย นอกจากนี้ เครื่องการดูแลด้วยการใช้ความเย็น ยังสามารถควบคุมความเร็ว เวลาในการลดหรือเพิ่มอุณหภูมิ และรูปร่าง ขนาด ของกลมน้ำแข็ง

 วิธีการดูแลนี้ เป็นเทคโนโลยีโดยไม่มีการปวดเจ็บ มีผลขางเคียงน้อย และมีประสิทธิภาพสูง เป็นวิธีการที่ได้รับความสำเร็จทางปฎิบัติการเพิ่มมากขึ้น ผู้ป่วยจงไม่ต้องอดเจ็บทนทุกข์ช่วงการดูแลมะเร็ง และเกียรติยศชีวิตของผู้ป่วยได้รับการยอมรับนำถืออีกครั้ง

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน