ดูแลมะเร็งเต้านมด้วยความเย็น

  ในสังคมปัจจุบัน อัตราการเป็นโรคมะเร็งเต้านมได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามกระแสการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเรา ฝ่ายตรงกันข้าม ปัญหามะเร็งก็ได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก วิธีใหม่ๆที่ดูแลมะเร็งเต้านมได้สร้างขึ้นไปเรื่อยๆ ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวชี้เห็นว่า ในปัจจุบัน การดูแลมะเร็งเต้านมไม่ได้มีวิธีการผ่าตัดอย่างเดียว วิธีการดูแลโดยใช้ความเย็นเป็นวิธีการใหม่ที่ได้รับผลสำเร็จอย่างมาก

การรักษามะเร็งเต้านมด้วยความเย็น

  เทคโนโลยีใหม่ — การดูแลมะเร็งเต้านมโดยใช้ความเย็น

  การดูแลมะเร็งเต้านมด้วยมีต Ar-He เป็นเทคโนโลยีระดับนานาชาติที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลโรคมะเร็ง มีด ได้ผ่านการรับรอง FDA เมื่อเข็มปล่อยแก๊ส Ar ออกมา สามารถลดอุณหภูมิบริเวณเนื้องอกถึงลบ 120~165℃ ภายในหกสิบวินาที ทำให้เซลล์เนื้องอกกลายเป็นลูกกลมน้ำแข็ง และเมื่อเข็มปล่อยแก๊ส He ออกมา สามารถเพิ่มอุณหภูมิบริเวณเนื้องอก ทำให้ลูกกลมน้ำแข็งละลาย วิธีการใช้ร้อนเย็นแบบหมุนเวียนนี้ สามารถทำลายเนื้องอกให้อย่างรอบคอบ ควมคุมแอนติเจน และกระตุ้นการเกิดภูมิคุ้มกันต้านเนื้องอก

  การดูแลมะเร็งเต้านมด้วยมีด Ar-He สามารถแก้ไขปัญหาการลามการเป็นซ้ำของเนื้องอก สร้างความหวังครั้งใหม่ให้แก่ผู้ป่วย มีด Ar-He มีข้อดีได้แก่ มีความถูกต้องในการกำจัดสถานที่และการดำเนินสโตรมาละลายด้วยการเปิดแผลเล็ก มีความเสียหายน้อย และผลประสิทธิภาพชัดเจนเป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการแผนโบราณ การดูแลมะเร็งเต้านมด้วยมีด Ar-He ได้ลดความเสี่ยงทางการผ่าตัดและป้องกันอาการข้างเคียง เมื่อเทียบกับวิธีไมโครเวฟ คลื่น และวิธีการเปิดแผลเล็ก ได้ติดตามกระบวนการและผลลัพธ์ โดยไม่มีเงื่อนไขจำกัดทางวิศัญญี และเมื่อเทียบกับการทำเคมีหรือรังสีบำบัดแล้ว ไม่มีปัญหาทางด้านขนาดการรับยาและความอ่อนไหวของเนื้องอก

  ดูแลหนึ่งครั้ง ด้วยสองวิธีการ ได้ผลสามด้าน

  มีด Ar-He ถือเป็นเทคโนโลยีการปฏิวัติครั้งใหญ่ในวงการแพทยศาสตร์ โดยเฉพาะระบบการเพิ่มลดอุณหภูมิของแก๊ส Ar และ แก๊ส He สำหรับแก๊ส Ar สามารถลดอุณหภูมิเซลล์เนื้องอกภายในหนึ่งนาที ทำให้กลายเป็นลูกน้ำแข็ง และไม่มีผลกระทบต่อเซลล์อื่นๆ ต่อไปจะเพิ่มความร้อนแล้วลดอุณหภูมิซับอีกครั้ง วิธีการเย็นร้อนแบบหมุนเวียนนี้ เป็นวิธีอย่างแรงที่ทำลายเซลล์เนื้องอก ทำให้เซลล์เนื้องอกแตกแยก ขาดน้ำ และหลอดเลือดเนื้องอกขาดออกซิเจน

  ขณะเดียวกัน การดำเนินสโตรมาละลาย สามารถควมคุมแอนติเจน และกระตุ้นการเกิดภูมิคุ้มกันต้านเนื้องอก ก่อให้เซลล์เนื้องอกมีความอ่อนต่อการดูแลแบบรังสีหรือเคมีบำบัด เพิ่มผลประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเรียกได้ว่า “ดูแลหนึ่งครั้ง ด้วยสองวิธีการ ได้ผลสามด้าน”

  ถึงปัจจุบันนี้ โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว ได้ดูแลโรคมะเร็งเต้านมด้วยความเย็นอย่างสำเร็จเป็นหลายรายการ ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของโรงพยาบาล และน่าได้รับความเชื่อถือจากผู้ป่วย

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน