การรักษาแบบคีโมเฉพาะส่วนของมะเร็งปอด

 มะเร็งปอดเป็นโรคปฐมภูมิที่พบบ่อยที่สุดในบรรดาโรคมะเร็ง ส่วนใหญ่มีเนื้องอกเกิดในเยื่อเหนียวของหลอดลมเป็นครั้งแรก จึงเรียกได้อีกว่า เป็นโรคมะเร็งหลอดลม ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา อัตราการเกิดโรค และอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งปอดได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จำนวนผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคนี้กลายเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่เนื่องจากเทคโนโลยีด้านแพทยศาสตร์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลังจากวิธีการรักษาแบบคีโมเฉพาะส่วนได้สร้างขึ้น ถือเป็นวิธีที่นำความหวังครั้งใหม่ต่อผู้ป่วย

การรักษามะเร็งปอด

 การรักษาแบบคีโมเฉพาะส่วนของมะเร็งปอด

 การรักษาแบบคีโมเฉพาะส่วนได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี และวิธีการของรังสีรักษา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำท่อ และเข็มพิเศษ เจาะเข้าไปทำการรักษาในร่างกายของคน ในสมัยปัจจุบัน การรักษาแบบคีโมเฉพาะส่วนต่อมะเร็งปอดยังมีสามวิธีสำคัญ ได้แก่ วิธีการสวนใส่ยาต้านมะเร็งผ่านหลอดเลือดแดง วิธีการรักษาแบบหลุดอุดหลอดเลือด และวิธีการระบายด้วยท่อลดความดัน

 การรักษามะเร็งปอดปฐมภูมิแบบคีโมเฉพาะส่วน โดยเฉพาะต่อกรณีเนื้องอกที่เกิดขึ้นในส่วนกลางและมีลักษณะแหล่งนำเลือดจากหลอดเลือดแดงของหลอดลม การรักษาด้วยวิธีนี้ ได้สวนใส่ยาต้านมะเร็งผ่านทางหลอดเลือดแดงของหลอดลมเช่นเดียวกัน ทำให้ระดับความข้นของยาส่วนกลางเพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพสูง และเกิดผลซับซ้อนน้อย วิธีการสวนใส่ยาต้านมะเร็งผ่านทางหลอดเลือดแดงของหลอดลม สามารถเพิ่มพูนระดับความข้นของยาส่วนเนื้องอกอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหากระดับความข้นของยาส่วนนี้เพิ่มขึ้นหนึ่งเท่า อัตราการฆ่าเซลล์เนื้องอกจะเพิ่มขึ้นตามอีกสิบเท่า สำหรับการรักษามะเร็งปอดในระยะกลางและระยะสุดท้าย นอกเหนือได้สวนใส่ยาต้านมะเร็งและมีผลโดยตรงต่อเนื้องอกแล้ว ยังสามารถเข้าไปถึงเนื้องอกห่างเหินที่ลามไปในขั้วปอดได้

 ข้อได้เปรียบของการรักษามะเร็งปอดแบบคีโมเฉพาะส่วน

 ๑. รักษาแบบไม่จำเป็นต้องผ้าตัดขนาดใหญ่ แค่เปิดแผลเล็กไม่กี่มิลลิเมตร มีความเสียหายน้อยทางผิวหนัง และไม่มีผลกระทบต่อความสวยงาม

 ๒. ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้ยาระงับความรู้สึกทั้งตัว แค่ใช้ยาชาเฉพาะส่วน สามารถลดความเสี่ยงทางการใช้ยาสลบ

 ๓. ผู้ป่วยได้รับวามเสียหายน้อย ฟื้นฟูร่ายกายอย่างรวดเร็ว มีผลรักษาที่น่าพึงพอใจ และมีผลกระทบน้อยต่อหลอดลมปกติ

 ๔. สำหรับกรณีมะเร็งปอดร้ายแรงที่มีความยุ่งยากทางการรักษานั้น วิธีการรักษาแบบคีโมเฉพาะส่วน สามารถนำยาเข้าไปในบริเวณที่เกิดโรคอย่างมากที่สุด และลดลงผลข้างเคียงต่ออวัยวะอื่นๆ

 กรณีที่เหมาะสมสำหรับรักษามะเร็งปอดแบบคีโมเฉพาะส่วน

 ๑. ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดระยะกลางหรือระยะสุดท้าย ซิ่งไม่สามารถรักษาด้วยศัลยกรรม

 ๒. ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดที่ไม่สามารถทนรับศัลยกรรมได้

 ๓. รักษามะเร็งปอดแบบคีโมเฉพาะส่วนก่อนการผ่าตัด เพื่อลดลงขนาดของเนื้องอก และลดลงระดับความยากของการผ่าตัด ถือเป็นวิธีการรักษาแบบช่วยเหลือก่อนการดำเนินศัลยกรรม

 ๔. ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดที่มีอาการไอเป็นเลือดนั้น สามารถใช้วิธีสวนใส่ยา+อุดหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงเนื้องอก มีผลดีต่อการต้านเนื้องอก และการห้ามเลือด

 ๕. ผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนรับวิธีการรักษาแบบเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำ โดยเฉพาะเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีอายุสูง

 ๖. สำหรับผู้ป่วยที่สามารถทนการรักษาแบบเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำนั้น สามารถใช้วิธีรักษาแบบคีโมเฉพาะส่วนทางหลอดเลือด+นำขนาดยาเสริมเข้าทางหลอดเลือดดำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาเฉพาะส่วนและรับรองขนาดยาในตัวร่างกาย

 ๖. มีผลรักษาดีและเหมาะสมกับมะเร็งปอดแบบเกิดส่วนกลาง มะเร็งปอดแบบเกิดในบริเวณที่เต็มไปด้วยหลอดเลือดแดง และมะเร็งปอดขนาดใหญ่เป็นต้น

 ผู้เชี่ยวชาญต้านมะเร็งของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว ขอเตือนท่านว่า วิธีการรักษามะเร็งปอดแบบคีโมเฉพาะส่วนทางหลอดเลือดนั้น มีขอได้เปรียบหลายอย่าง ได้แก่ ผ่าตัดแบบแผลเล็ก มีผลข้างเคียงน้อย และมีประสิทธีภาพดีทันทีเป็นต้น แต่วิธีการรักษาแบบคีโมเฉพาะส่วนไม่สามารถแทนที่วิธีการรวมต่างๆได้ ฉะนั้น ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรองรับการผ่าตัด ต้องวางแผนการรักษาให้เหมาะสม

มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน