การดูแลมะเร็งเต้านมด้วยความร้อน

“อาวุธลับ” ประเภทหนึ่ง ซึ่งสามาร “เผาเซลล์เนื้องอกจนตาย” ได้ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย มันสามารถปล่อยคลืนความถี่สูง (HIFU) ออกมาฆ่าเซลล์เนื้องอกเต้านมทันที่ ผู้ป่วยไม่ต้องใช้ยาสลบ ไม่มีความเสียหายทางผิวหนัง และไม่ต้องผ่าตัดอีกด้วย “อาวุธลับ”ประเภทนี้ เป็นวิธีการดูแลมะเร็งเต้านมใหม่ ซึ่งมีชื่อว่า “การดูแลมะเร็งเต้านมด้วยความร้อน”

การรักษามะเร็งเต้านมด้วยความร้อน

การดูแลด้วยความร้อนมีผลระงับอาการลามของเนื้องอก

การดูแลมะเร็งเต้านมด้วยเพิ่มความร้อน หมายถึง เป็นวิธีการเพิ่มความร้อนเฉพาะส่วนของก้อนเนื้อ ปรับเปลี่ยบสภาพที่อยู่ของเซลล์มะเร็ง จึงทำให้เซลล์แปลงลักษณะและตาย โดยน้ำไฟฟ้าาสองกลุ่มที่มีความถี่แตกต่างกันเข้าไปในร่างกายของคนแบบตั้งตรงดิ่ง และจุดเชื่อมเกิดสนามกระทบไฟฟ้าขึ้น เนื้องอกได้เพิ่มความร้อนถึง 42.5℃~43.5℃เป็นเวลา 40 นาที ทำให้การเติบโตของเซลล์เนื้องอกถูกระงับและตายไป วิธีการนี้มีผลโดยตรงต่อเซลล์เนื้องอกเป็นพิษ เพิ่มผลประสิทธิภาพทางการใช้วิธีเคมีบำบัดและรังสีวิทยา เพิ่มระบบภูมคุ้มกันของร่างกาย และระงับอาการลามของเซลล์มะเร็ง

ฆ่าเซลล์เนื้องอกด้วยความร้อน


นักแพทย์ศาสตร์ได้ค้นพบว่า ภายใต้สภาพอุณหภูมิเพิ่มขึ้น องค์ประกอบปกติของมนุษย์มักจะมีหลอดเลือดขยายขึ้น เลือดไหลเร็วขึ้น และคลายความร้อนอย่างรวดเร็ว ระบบการปรับตัวเช่นนี้ สามารถป้องกันอวัยวะ ของมนุษย์เสียหายและฟื้นฟูใหม่แม้กระทั่งมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง  42.5℃~43.5℃

ฝ่ายตรงกันข้าม องค์ประกอบของเนื้องอกมีหลอดเลือดที่รูปร่างผิดปกติ มีลักษณะกลายเป็นก้อนเลือดง่าย หลอดเลือดในเนื้องอกส่วนใหญ่ประกอบด้วยเซลล์ชั้นเดียว สามารถแตกแยกเป็นอย่างง่าย

เนื่องจากหลอดเลือดพวกนี้มีรูปร่างอย่างพิกลพิการ ไม่สามารถปรับตัวหลังมีความร้อนเพิ่มขึ้น หลอดเลือดดำเพิ่มความเร็วในการไหลเวียนไม่ได้ ก่อให้เกิดเลือดคั่ง และมีอัตราความไหลแค่ 1%~15% ของหลอดเลือดปกติ เซลล์เนื้องอกจึงยากที่จะระบายความร้อน

เซลล์เนื้องอกมีความร้อนสูงกว่าเซลล์ปกติเป็น 8~10℃ เมื่อเพิ่มความร้อนเซลล์ปกติถึง 40℃ เซลล์เนื้องอกก็ต้องมีอุณหภูมิเป็น 48°C ดังนั้น อุณหภูมิเช่นนี้ สามารถฆ่าเซลล์เนื้องอกได้โดยไม่มีผลกระทบต่อเซลล์ปกติ

กล่าวโดยทั่วไปแล้ว ขนาดเนื้องอกยิ่งใหญ่ จำนวนการไหลเลือดยิ่งน้อย และผลลัพธ์ด้วยความร้อนยิ่งมาก ระบบสนามผลิตความร้อนภายใน สามารถฆ่าเซลล์เนื้องอกด้วยความร้อน โดยไม่เกิดผลกระทบต่อเซลล์อื่นๆ ไม่มีผลระงับต่อไขกระดูก และไม่เกิดอาการผมร่วงเป็นต้น

เพิ่มผลประสิทธิภาพในการดูแลด้วยเคมี


สำหรับมะเร็งเต้านมในระยะสุดท้าย เราสามารถใช้วิธีการด้วยความร้อน เนื่องจากผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย ได้ใช้วิธีการผ่าตัด รังสีวิทยา และเคมีบำบัดมา ก่อให้เกิดภาวะการเชื่อมแบบพังผืดเฉพาะส่วน มีการตื้อยา และมีความจำกัดทางวิธีการ แต่วิธีการดูแลด้วยความร้อน สามารถฆ่าเซลล์เนื้องอกโดยตรง เพิ่มความอ่อนไหวทางการรับยาของเซลล์เนื้องอก นอกจากนี้ เนื่องจากเนื้องอกมีลักษณะคลายความร้อนช้า วิธีการนี้สามารถเลือกเพิ่มความร้อนของเนื้องอก ทำให้เอนไซม์ในเนื้องอกเสียผล จึงระงับเนื้องอกอย่างดี การดูแลรวมด้วยวิธีเพิ่มความร้อนและวิธีแบบเคมีบำบัด สามารถเกิดผลช่วยเหลือกันอย่างดี

การรวมด้วยวิธีเพิ่มความร้อนและวิธีแบบเคมีบำบัด สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ยืดชีวิตให้ได้นานกว่า และมีผลข้างเคียงน้อย ผู้ป่วยรองรับง่ายและมีอาการเบาลง  ฉะนั้น เทคโนโลยีโดยรวมด้วยวิธีเพิ่มความร้อนและวิธีแบบเคมี เป็นวิธีที่มีผลประสิทธิภาพต่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะสุดท้าย ผลลัพธ์ของโรคมะเร็งก็ขึ้นอยู่กับความมั่นใจของผู้ป่วย ผู้ป่วยควรพยายามค้นพบและดูแลโรคมะเร็งในโรงพยาบาลในเวลาเร็วที่สุดมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน