เทคนิคการใช้เทคโนโลยีนาโน

(Cancer Nano-Microvascular Intervention,CMI)

วิธีการทำคีโม ยาเคมีจะแพร่กระจายไปทั่วร่างกายในขณะให้ยา ยาที่ซึมซับเข้าไปในตัวมะเร็งมีความเข้มข้นต่ำ จึงไม่สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้ดีเท่าที่ควร ส่วนยาที่กระจายไปยังอวัยวะต่างๆ ของร่างกายมีปริมาณสูงมาก เพราะฉะนั้นการทำคีโมจึงเกิดอาการข้างเคียงมากมาย และขาดประสิทธิภาพทางการแพทย์ ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการเปลี่ยนใช้วิธีการให้ยาผ่านเส้นเลือดแดง โดยใช้สายยางสอดเข้าไปในเส้นเลือดแดงที่หล่อเลี้ยงตัวมะเร็ง วิธีนี้สามารถทำให้ยาที่ซึมซับเข้าไปในมะเร็งเพิ่มความเข้มข้นขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่มีข้อเสียคือยาจะไหลเวียนหายไปตามเลือดอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน ยาไม่สามารถเก็บตัวอยู่ในมะเร็งได้เป็นเวลานาน


การให้ยาผ่านทางสายยางไปยังเซลล์มะเร็งโดยตรง เป็นเทคโนโลยีนาโน หรือ CMI(Cancer Nano-Microvascular Intervention) โดยปรับโครงสร้างของยาเคมีเป็นอนุภาคนาโน และนำอนุภาคนาโนเหล่านี้ผ่านทางสายยางไปยังเส้นเลือดแดงที่หล่อเลี้ยงตัวมะเร็ง อนุภาคนาโนเหล่านี้จะซึมซับเข้าไปในตัวมะเร็งซึ่งมีความเข้มข้นสูงเป็นเวลานาน เนื่องจากเยื่อหุ้มชั้นในของเส้นเลือดฝอยในเนื้องอกมะเร็งมีช่องว่างเล็กๆ เป็นจำนวนมาก อนุภาคเหล่านี้สามารถซึมซับเข้าไปได้ง่าย ส่วนเส้นเลือดปกติจะมีเยื่อหุ้มชั้นในที่หนาแน่น เมื่ออนุภาคเหล่านี้ได้ซึมซับเข้าไปในตัวมะเร็งแล้ว จะทำให้การซึมซับของมะเร็งลดลง และทำให้ความดันโลหิตระหว่างเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดดำในตัวมะเร็งเท่ากัน การไหลเวียนของเลือดในตัวมะเร็งก็จะหยุดลง อนุภาคนาโนที่ซึมซับเข้าไปในตัวมะเร็งจะขยับตัวอย่างช้าๆ และสามารถเก็บตัวอยู่ในนั้นได้เป็นเวลานาน ส่วนอนุภาคที่ซึมซับไปยังเส้นเลือดฝอยปกติ เนื่องจากมีขณะเล็กมาก จึงไม่ทำให้เกิดการอุดตันในเส้นเลือดฝอย สามารถไหลเวียนหายไปตามเลือดได้ปกติ นอกจากนี้ ยาเคมีที่ใช้มีปริมาณน้อยมาก ผลกระทบที่มีต่อร่างกายจึงมีน้อยมาก อาการข้างเคียงจึงมีน้อยมากเช่นเดียวกัน

เมื่อเทียบกับคีโมทั่วไปหรือการให้ยาผ่านเส้นเลือดแดงแบบทั่วไป วิธีการแบบ CMI จึงมีข้อได้เปรียบดังต่อไปนี้

ยาที่ซึมซับเข้าไปในตัวมะเร็งมีความเข้มข้นสูง ส่วนยาที่กระจายไปทั่วร่างกายมีน้อยมาก ยกตัวอย่างเช่น โอซาลิพลาติน (Oxaliplatin) สมมุติว่าผู้ป่วยที่มีน้ำหนัก 60 kg ตัวมะเร็งหนัก 50 g คีโมทั่วไปหรือการให้ยาผ่านเส้นเลือดแดงแบบทั่วไป จะต้องใช้ยา125mg แต่ยาที่ซึมซับเข้าไปในมะเร็งมีเพียง 0.125 mg เท่านั้น แต่วิธีการแบบ CMI ใช้ยาเพียง 1ใน 10 ของวิธีการทั่วไป คือ 12.5 mg แต่ยาที่ซึมซับเข้าไปในเนื้องอกมะเร็งมีถึง 5 mg สูงกว่าวิธีการทั่วไปถึง 40 เท่า

สามารถเห็นผลทันทีผ่านเครื่องสแกน สามารถมองเห็นสีของเส้นเลือดในเนื้องอกมะเร็งหายไป เนื้องอกมะเร็งนิ่มลงและเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด

อาการข้างเคียงน้อยมาก ผู้ป่วยไม่ต้องนอนพักที่โรงพยาบาล สามารถกลับบ้านได้หลังจากขั้นตอนต่างๆจบลง 3-4 ชั่วโมงเท่านั้น

หากทำคีโมหรือการให้ยาผ่านเส้นเลือดแดงแบบทั่วไปไม่ได้ผล ก็ยังสามารถรับการ CMI ได้

สามารถทำได้หลายๆ ครั้ง ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพการดำเนินชีวิต


มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน