การฉายรังสี 3มิติสามารถกำจัดเซลล์มะเร็ง

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว

การฉายรังสีแบบทั่วไปมีอันตรายสูง


การฉายรังสีเป็น 1 ใน 3 วิธีการของโรคมะเร็งชนิดร้ายแรงแบบทั่วไป สถิติในประเทศและต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งประมาณ 60-70% ต้องใช้การฉายรังสี หลักการของมะเร็งด้วยการฉายรังสีคือการใช้รังสีกำจัดเซลล์มะเร็ง แต่เนื่องจากเซลล์มะเร็งเกิดในเนื้อเยื่อปกติและมีรูปร่างหลากหลาย ดังนั้นตามเทคนิคการฉายรังสีแบบทั่วไปจะต้องขยายบริเวณการฉายรังสีให้ใหญ่ขึ้นเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งได้ทั้งหมด แต่อย่างนี้ก็จะทำให้เนื้อเยื่อปกติได้รังสีโดยไม่จำเป็น และผลที่ตามมาก็คือจะเพิ่มผลข้างเคียงของการฉายรังสี ในขณะเดียวกัน มีผลข้างเคียงเพิ่มขึ้น แต่กลับไม่สามารถเพิ่มปริมาณรังสี ( ความเข้มของรังสี ) ได้ ทำให้เนื้องอกมากมายไม่ได้ผลที่ดี การฉายรังสีเป็นวิธีเพื่อมะเร็งเฉพาะที่และการฉายรังสีที่เหมาะสมควรกำจัดเซลล์มะเร็งในปริมาณที่สูงสุดเท่าที่จะทำได้ และป้องกันเนื้อเยื่อและอวัยวะที่ปกติข้างเคียงให้มากที่สุด การฉายรังสีที่ดีเปรียบเสมือนขีปนาวุธที่แม่นยำ ต้องยิงถูกที่โดยไม่ทำร้ายประชาชนซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์

การฉายรังสี 3 มิติสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างแม่นยำ

การฉายรังสีด้วยภาพ 3 มิติ (3D-CRT) เป็นการฉายรังสีขั้นสูงซึ่งให้ความแม่นยำมาก โดยเมื่อเปรียบเทียบกับการฉายรังสีแบบเดิมแล้ว ความได้เปรียบก็คือความแม่นยำ สามารถเพิ่มปริมาณรังสีให้แก่ก้อนเนื้องอกและลดปริมาณรังสีที่เนื้อเยื่อปกติได้ และยึดมั่นความแม่นยำในกระบวนการการฉายรังสี การฉายรังสีด้วยภาพ 3 มิติจะใช้ภาพ CT สร้างภาพ 3 มิติของโครงสร้างเนื้องอก โดยกระจายรังสีในทิศทางที่แตกต่างกัน สามารถสร้างภาพหาทิศทางการเข้าที่เหมาะสมของรังสี ทำให้การกระจายของรังสีในภาพสามมิติ (หน้าหลัง ซ้ายขวา บนล่าง) เป็นไปตามรูปร่างของเป้าหมายมากที่สุด และลดปริมาณรังสีที่เนื้อเยื่อปกติจะได้รับซึ่งอยู่บริเวณรอบๆได้

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้นำเข้าระบบการฉายรังสีแบบปรับความเข้ม ( IMRT ) ที่ทันสมัย และตั้งเครื่องเร่งอนุภาค ( Linear accelerator ) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดใหญ่สำหรับมะเร็งด้วยการฉายรังสีและสามารถดำเนินการฉายรังสีอย่างแม่นยำตามวิธีการที่คำนวณไว้ ทำให้เครื่องโฟตอน เครื่องแกมม่า ฯลฯ นำมาใช้ควบคู่กันในการฉายรังสีอย่างครอบคลุมและแม่นยำได้ เทคนิคการฉายรังสีด้วยภาพ 3 มิติมีระบบการวางแผนขั้นสูงและอุปกรณ์เครื่องเร่งดิจิตอลเป็นพื้นฐาน รวมกับเทคนิคการควบคุมเครื่องฉายรังสีที่ชำนาญของแพทย์ สามารถปรับปริมาณรังสีต่อเซลล์มะเร็ง ลดปริมาณรังสีที่เนื้อเยื่อปกติจะได้รับ โดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่ออวัยวะข้างเคียง เพิ่มอัตราการควบคุมรอยโรคเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มอัตราการอยู่รอด และโอกาสการหายขาดจากโรค ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวมีประสบการณ์ในการฉายรังสี จะฉายอย่างไร ฉายเฉพาะที่ไหน ฉายเป้าหมายรูปสามมิติแบบไหนก็สามารถทำได้อย่างชำนาญ และยังสามารถปรับปริมาณรังสีต่อเซลล์มะเร็งและหลีกเลี่ยงการที่เนื้อเยื่อปกติจะได้รับปริมาณรังสีมากเกินไปตามที่ต้องการ เป็นต้น

ผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกได้ชีวิตใหม่

นายรวนเป็นผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกที่มาจากประเทศอินโดนีเซีย ผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกส่วนใหญ่จะมีความไวต่อการฉายรังสี การฉายรังสีเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูก ซึ่งได้ผลที่ดีและมีอัตราการรอดสูง แต่โครงสร้างของหลังโพรงจมูกซับซ้อนมาก เนื้องอกเป็นรูปเกือกม้า ใกล้เคียงกับเนื้อเยื่อปกติและอวัยวะจำนวนมากที่มีความเสี่ยงและหนาแน่น เทคนิคการฉายรังสีแบบธรรมดาไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือป้องกันอวัยวะปกติได้ และจะมีผลกระทบค่อนข้างมากต่อคุณภาพชีวิตประจำวันหลังจากที่ฉายรังสี เมื่อนายรวนได้รับการฉายรังสีที่โรงพยาบาลท้องถิ่นแล้ว มีผลข้างเคียงอย่างรุนแรง ซึ่งได้ทำร้ายร่างกายของนายรวนเป็นอย่างมาก เมื่อได้รับการฉายรังสีด้วยภาพ 3 มิติที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแล้ว ปริมาณรังสีและบริเวณที่ได้รับรังสีปริมาณสูงของต่อมน้ำลายและข้อต่อขากรรไกรได้ลดน้อยลงอย่างชัดเจน โดยเปรียบเทียบกับการฉายรังสีแบบธรรมดา อาการปากแห้ง เจ็บคอ อ้าปากลำบาก รับประทานอาหารลำบาก และอาการอื่นๆ ได้บรรเทาลงอย่างชัดเจน การฉายรังสีด้วยภาพ 3 มิติของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว สามารถแก้ไขปัญหาที่ยากลำบากในการป้องกันฟังก์ชั่นต่อมน้ำลายหน้าหู อวัยวะทำหน้าที่รับภาพ อวัยวะฟังเสียง ตลอดจนอวัยวะสำคัญที่ข้างเคียงเนื้องอกหรือถูกเนื้องอกล้อมรอบซึ่งมีความเสี่ยงมากได้

อาการที่เหมาะกับการฉายรังสีแบบปรับความเข้ม ( IMRT ) ได้แก่

1. เนื้องอกของระบบประสาท: Glioma เนื้องอกต่อมใต้สมอง เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง มะเร็งที่กระจายมาสมอง ฯลฯ

2. มะเร็งศีรษะและลำคอ : มะเร็งหลังโพรงจมูก มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งขากรรไกรบน มะเร็งในช่องปาก ฯลฯ

3. มะเร็งบริเวณทรวงอก: มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งปอด mediastinal mass และมะเร็งเต้านม ฯลฯ

4. เนื้องอกในช่องท้อง: มะเร็งตับอ่อน มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี ฯลฯ

5. เนื้องอกในระบบขับถ่ายปัสสาวะ: มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งไต ฯลฯ

6. เนื้องอกกระดูก : ออสทีโอซาร์โคมา (Osteosarcoma) คอนโดรซาร์โคมา(Chondrosarcoma) ฯลฯ

7. เนื้องอกและมะเร็งอื่น : Hemangioma ฯลฯ

ขั้นตอนการฉายรังสีแบบปรับความเข้ม ( IMRT ) :

1. การยึดเนื้องอก ใช้เครื่องมือพิเศษหลายอย่างยึดเนื้องอกผู้ป่วยเพื่อให้เนื้องอกไม่ขยับเขยื้อนในตำแหน่งที่คงที่

2. การกำหนดตำแหน่งและขอบเขตของเนื้องอก ตรวจโดยภาพสะท้อนคลื่นแม่เหล็ก (MRI) หรือภาพ CT Scan แพทย์จะทราบตำแหน่งและขอบเขตของเนื้องอกซึ่งเป็นเป้าหมายการฉายรังสีแบบปรับความเข้ม ( IMRT ) ต้องกำหนดเป้าหมายให้ถูกต้อง มิฉะนั้นก็จะไม่สามารถบรรลุผลที่ต้องการได้

3. การกำหนดเนื้อเยื่อและอวัยวะที่ต้องปกป้อง อย่างเช่นเส้นประสาทไขสันหลัง ต่อมน้ำลายหน้า หู ตา ปอด ตับ ไต ฯลฯ

4. การตรวจสอบแผนการในกระบวนการการฉายรังสีแบบปรับความเข้ม ( IMRT ) เซลล์มะเร็งทั้งหมดต้องได้รับรังสีปริมาณสูงที่สุด ในขณะเดียวกัน เนื้อเยื่อและอวัยวะอันสำคัญก็ต้องได้รับการปกป้องอย่างดีที่สุดเช่นกัน


มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน