การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบดั้งเดิมประยุกต์

การรักษามะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่ถือได้ว่าเกิดทั่วร่างกาย ในปัจจุบันนี้การผ่าตัดออกทั้งหมดยังถือว่าเป็นวิธีหลักวิธีหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็ยังมียาคีโม การใช้เทคนิคฮอร์โมน การฉายแสงและการใช้เซลล์คุ้มกัน ขั้นตอนเหล่านี้ใช้ร่วมกับเทคนิคอื่นๆ เป็นต้น

เนื่องด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีการวินิจฉัยทางด้านการแพทย์ ขั้นตอนการการผ่าตัดยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคนิคการผ่าตัดเต้านมแบบดั้งเดิม การผ่าตัดเต้านมแบบขยายค่อยๆ พัฒนามาเป็นเทคนิคการผ่าตัดเต้านมแบบดั้งเดิมประยุกต์ แม้กระทั่งการผ่าตัดแบบเก็บเต้านมไว้

จุดเด่นของการผ่าตัดเต้านมแบบดั้งเดิมประยุกต์

หลักการและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการผ่าตัดมะเร็งเต้านมคือให้ความมั่นใจว่าผลของการผ่าตัดจะช่วยลดความเจ็บปวดให้ผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยฟื้นฟูได้เร็วหลังจากผ่าตัดและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การผ่าตัดเต้านมแบบดั้งเดิมประยุกต์นี้ยึดหลักการนี้มาโดยตลอดและถูกเลือกนำไปใช้อย่างกว้างขวางกับโรคมะเร็งเต้านมระยะแรก และได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากแพทย์และผู้ป่วย

จุดเด่นหลักของการผ่าตัดเต้านมแบบดั้งเดิมประยุกต์นั้นคือสามารถกำจัดมะเร็งออกได้หมด ในขณะเดียวกันก็ยังเก็บกล้ามเนื้อหน้าอกทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่หรือเอาออกแค่ส่วนกล้ามเนื้อหน้าอกมัดเล็ก วิธีนี้นอกจากจะทำให้ขอบเขตในการผ่าตัดเล็กลงแล้ว ยังช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วย ทำให้แผลผ่าตัดหายเร็ว และยังสามารถเก็บรูปร่างทรวงอกของผู้ป่วยให้เป็นอย่างเดิมได้ค่อนข้างดีและหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาตรงช่วงแขนส่วนบน มีผลดีต่อการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมและฟื้นฟูระบบการทำงานของแขนส่วนบนได้

เมื่อเทียบการผ่าตัดเต้านมแบบดั้งเดิมและการผ่าตัดเต้านมแบบขยายแล้ว การผ่าตัดเต้านมแบบดั้งเดิมประยุกต์สามารถทำให้มะเร็งที่มีเพียงบางส่วนถูกกำจัดออกได้หมด และอัตราการเกิดซ้ำก็ไม่สูง อัตราการรอดเป็นเวลาถึงห้าปีหรือสิบปีหลังจากผ่าตัด อัตราการรอดของผู้ป่วยระยะที่สองและสามเมื่อเทียบกับอัตราการรอดจากการผ่าตัดแบบดั้งเดิมไม่ได้มีความแตกต่างกันทางสถิติเลย

การผ่าตัดต้องทำอย่างไรบ้าง

การผ่าตัดเต้านมแบบดั้งเดิมประยุกต์แบ่งเป็นสองแบบ :

- การผ่าตัดแบบ Patey : เน้นเก็บกล้ามเนื้อหน้าอกมัดใหญ่ และตัดกล้ามเนื้อหน้าอกมัดเล็กออก ทำให้รูปร่างและการทำงานของหน้าอกดี ยิ่งขึ้น ง่ายต่อการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านม

- การผ่าตัดแบบ auchincloss : เน้นเก็บทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ของหน้าอกไว้ ผลการวิจัยทางคลินิกพบว่า ผลการผ่าตัดแบบ auchincloss และแบบ Patey ไม่ได้มีข้อแตกต่างกันมาก แต่เพราะว่าการผ่าตัดแบบ auchincloss จะทำลายเส้นประสาทของหน้าอกส่วนหน้าน้อยกว่า อีกทั้งเก็บทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ของหน้าอกไว้ จึงง่ายที่จะให้ผู้ป่วยยอมรับวิธีนี้มากกว่า

ขอบเขตในการผ่าตัด

ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมบางส่วนหรือทั้งหมด ส่วนบริเวณที่ปิดปกคลุมก้อนเนื้อไว้ทั้งผิวหนัง รักแร้ ไขมันใต้กระดูกไหปลาร้า เซลล์ต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ และหลอดเลือดดำที่ไปทางใต้รักแร้ ต้องเอาออกทั้งหมด หากเส้นประสาททรวงอกยาวและเส้นประสาทด้านหลังทรวงอกไม่ส่งผลต่อการผ่าตัด ก็สามารถเก็บไว้ได้

ปากแผลผ่าตัด

ปากแผลในการผ่าตัดด้วยวิธีการผ่าตัดเต้านมแบบดั้งเดิมประยุกต์นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนเนื้อ ตำแหน่ง ระดับการลุกลามและขนาดของทรวงอก ซึ่งจะมีแบบรูปพระจันทร์เสี้ยวแนวนอน รูปกระสวยแนวตั้ง แผลควรจะห่างจากขอบของก้อนเนื้อ 3 ซม.ขึ้นไป ขณะที่ผ่าตัดนั้นต้องทำอย่างไรให้ออกห่างจากผนังผิวหนังและการผ่าตัดต่อมเต้านมออกต้องขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้

โดยปกติหลังจากผ่าตัดเต้านมแบบดั้งเดิมประยุกต์แล้วสามารถใช้ร่วมกับกับวิธีการทำคีโม การฉายแสง การใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นต้น เพื่อควบคุมมะเร็งที่ซ่อนอยู่ในร่างกาย ป้องกันการลุกลามใหม่

ผู้ป่วยกลุ่มไหนที่เหมาะกับการผ่าตัดเต้านมแบบดั้งเดิมประยุกต์

1.ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแรกและระยะที่สอง

2.ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่สามที่ไม่มีโรคที่ห้ามใช้วิธีนี้

3.ผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกดีหรือมะเร็งที่ไม่มีการลุกลามออกไปไกล

โรคที่ห้ามใช้วิธีนี้

ผิวบวมน้ำบริเวณกว้าง

มีก้อนรอยโรคบริเวณผิวหนัง

ผนังหน้าอกติดอยู่กับที่อย่างแน่นหนา

โรคแขนด้านบนบวมน้ำ

มะเร็งเต้านมที่มีการอักเสบ

เป็นโรคต่อมน้ำเหลืองของกระดูกไหปลาร้าส่วนบนและรักแร้ขยายมากขึ้น และคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง

มีการลุกลามไปกล้ามเนื้อหน้าอกมัดใหญ่หรือต่อมน้ำเหลืองช่วงกล้ามเนื้อหน้าอกและการลุกลามที่ไปยังอวัยวะที่ไกลออกไป

การดูแลหลังผ่าตัด

การดูแลที่มีประสิทธิภาพเป็นการรับรองความสำเร็จในการผ่าตัด ลดการเกิดของโรคแทรกซ้อน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย หลังจากที่ผ่าแล้วต้องระวังการติดเชื้อ คอยดูแลให้แผลแห้งอยู่เสมอ สังเกตการเป็นซ้ำของแขนที่มีปัญหาการทำงาน และเลือกวิธีการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูแขนให้เหมาะสม


มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน